Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra tình hình xuất nhập khẩu qua lối thông quan Cốc Nam – Lũng Nghịu và lối thông quan Tân Thanh – Pò Chài

Thứ 6, 21.06.2024 | 00:00:00
346 lượt xem

Sáng 21/6, Đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa tại lối thông quan Cốc Nam (Việt Nam) – Lũng Nghịu (Trung Quốc);

Công tác bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ vận hành lối thông quan Tân Thanh (Việt Nam) – Pò Chài (Trung Quốc) (khu vực mốc 1090-1091) và lối thông quan Cốc Nam (Việt Nam) – Lũng Nghịu (Trung Quốc) (khu vực mốc 1104- 1105) thuộc Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc).

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại tòa nhà cổng Cửa khẩu Tân Thanh

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu (KTCK) Đồng Đăng – Lạng Sơn về tình hình XNK hàng hóa qua lối thông quan Cốc Nam – Lũng Nghịu (khu vực mốc 1104 - 1105), sau thời gian tạm dừng thông quan hàng hóa do dịch COVID-19, từ ngày 2/9/2022, hoạt động hàng hóa qua lối thông quan này đã được khôi phục trở lại. Tuy nhiên, từ đầu năm 2023 đến nay, lượng xe chở hàng hóa thông quan qua lối thông quan này rất thấp, trong 5 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu Cốc Nam đạt khoảng 9 triệu USD.

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại khu vực lối thông quan Cốc Nam - Lũng Nghịu

Về công tác bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ vận hành lối thông quan Tân Thanh – Pò Chài (khu vực mốc 1090-1091) và lối thông quan Cốc Nam – Lũng Nghịu (khu vực mốc 1104 -1105) thuộc Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc), hiện nay, Ban Quản lý đã chỉ đạo Trung tâm Quản lý cửa khẩu thực hiện cải tạo các phòng làm việc theo phương án đã thống nhất; đồng thời xây dựng kế hoạch mua sắm thực hiện trình tự thủ tục đầu tư, mua sắm theo quy định.

Đại diện Trạm Kiểm dịch thực vật tại cửa khẩu Cốc Nam báo cáo một số nội dung liên quan tại buổi làm việc

Theo đó, tại lối thông quan Tân Thanh – Pò Chài (khu vực mốc 1090-1091, tòa nhà cổng cửa khẩu Tân Thanh), hiện lực lượng bộ đội biên phòng đã bố trí đầy đủ các trang thiết bị phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh, lắp đặt 2 cổng an ninh ở luồng xuất và luồng nhập. Cùng với đó, các lực lượng: bộ đội biên phòng, hải quan, kiểm dịch y tế cũng đã bố trí các phòng làm việc cho các lực lượng làm thủ tục kiểm tra, kiểm soát.

Còn tại lối thông quan Cốc Nam - Lũng Nghịu (khu vực mốc 1104 – 1105, nhà kiểm soát liên hợp cửa khẩu Cốc Nam), hiện các lực lượng tại cửa khẩu đã sắp xếp lại các phòng làm việc theo dây chuyền kiểm soát xuất nhập cảnh và thiết bị kiểm tra, kiểm soát theo quy định; sắp xếp lại vị trí khu vực khai báo hải quan về XNK hàng hóa, khu vực kiểm dịch thực vật và động vật, khu vực thu thuế,…

Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh nêu một số nội dung liên quan tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành, các lực lượng chức năng tại 2 cửa khẩu, lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng… đã trao đổi, thảo luận, làm rõ một số nội dung liên quan đến việc triển khai nhiệm vụ của các cơ quan, lực lượng chức năng về quản lý hàng hóa XNK, quản lý biên giới, công tác bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ vận hành lối thông quan Tân Thanh – Pò Chài (khu vực mốc 1090-1091) và lối thông quan Cốc Nam – Lũng Nghịu (khu vực mốc 1104 - 1105). Đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy hàng hóa XNK qua Cửa khẩu Tân Thanh và Cốc Nam trong thời gian tới.

Sau khi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo, phát biểu tại buổi làm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Thời gian tới, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, các sở, ngành liên quan và các lực lượng tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh và Cốc Nam tiếp tục phối hợp quản lý hiệu quả hoạt động XNK, XNC qua lối thông quan Cốc Nam – Lũng Nghịu và lối thông quan Tân Thanh – Pò Chài.

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Trong đó, để hàng hóa XNK thông quan qua lối thông quan Cốc Nam – Lũng Nghịu thuận lợi hơn, Ban Quản lý tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trao đổi, đề nghị cơ quan ngang cấp phía Trung Quốc tạo thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính và kiểm hóa, kiểm định. Cục Hải quan tỉnh chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, các cơ quan kiểm dịch tuyên truyền, vận động, thu hút doanh nghiệp hai bên thực hiện XNK hàng hóa qua lối thông quan này.

Đối với công tác đảm bảo cơ sở vật chất, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Ban Quản lý tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng, tổng hợp nhu cầu trang thiết bị để xây dựng kế hoạch mua sắm và thực hiện trình tự thủ tục đầu tư, mua sắm trang thiết bị phục vụ vận hành 2 lối thông quan theo quy định, đảm bảo kịp thời đưa vào sử dụng trong thời gian sớm nhất. Cục Hải quan tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, cơ quan kiểm dịch, Sở Giao thông Vận tải khẩn trương xem xét, bố trí máy móc, trang thiết bị, phương tiện để bảo đảm thực hiện các chức năng nhiệm vụ ngay khi dây chuyền kiểm soát XNK, xuất nhập cảnh tại hai lối thông quan đưa vào vận hành.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/lanh-dao-ubnd-tinh-kiem-tra-tinh-hinh-xuat-nhap-khau-qua-loi-thong-quan-coc-nam-lung-nghiu-va-loi-th-5012379.html

  • Từ khóa