BHXH Việt Nam: Triển khai công tác thu và phát triển người tham gia BHXH năm 2024

Thứ 5, 22.02.2024 | 08:59:42
581 lượt xem

Ngày 21/2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2024 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến các điểm cầu tại 63 tỉnh, thành trên toàn quốc. Tại điểm cầu BHXH Việt Nam, đồng chí Trần Đình Liệu, Phó Tổng Giám đốc dự và chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu BHXH tỉnh 

Tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đại diện lãnh đạo BHXH tỉnh, lãnh đạo và cán bộ các phòng ban chuyên môn; lãnh đạo BHXH các huyện; đại diện lãnh đạo các Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT Bưu điện, Viettel, PVI tại tỉnh.

Năm 2023, tỷ lệ bao phủ BHYT toàn quốc đạt 93,35% (vượt 0,15% so với Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ) với trên 93,3 triệu người tham gia, là chỉ tiêu kinh tế – xã hội vượt mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 68/2022/QH15 của Quốc hội, tiệm cận mục tiêu BHYT toàn dân. Số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp năm 2023 chiếm 2,69% số phải thu. Đây là tỷ lệ số tiền chậm đóng/số phải thu thấp nhất từ năm 2016 trở lại đây (giảm từ 6% của năm 2016 xuống còn 2,69%). Tổng thu chi các quỹ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là gần 912 nghìn tỷ đồng liên quan đến hầu hết người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Trong đó, tổng số thu các quỹ là hơn 472 nghìn tỷ đồng, tổng số chi các quỹ là hơn 439 nghìn tỷ đồng. Đến nay đã có 22/63 tỉnh trích ngân sách hỗ trợ thêm cho người tham gia BHXH tự nguyện, 62/63 tỉnh trích ngân sách hỗ trợ thêm cho người tham gia BHYT.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung nêu ý kiến đánh giá kết quả thực hiện của BHXH các tỉnh, thành phố về tổ chức thực hiện theo kịch bản năm 2023 như: công tác tham mưu; việc kiện toàn và hoạt động ban chỉ đạo; đề xuất hỗ trợ ngân sách địa phương hỗ trợ thêm mức đóng; việc cập nhật dữ liệu tiềm năng năm 2023; hoạt động của Tổ chức dịch vụ thu; tình hình thực hiện phát triển BHXH bắt buộc; tình hình thực hiện phát triển đối tượng tự đóng; công tác thanh tra chuyên ngành đóng và kế hoạch, giải pháp trọng tâm để thực hiện kế hoạch thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2024…

Đối với địa bàn tỉnh Lạng Sơn, trong năm 2023, toàn tỉnh có 74.424 người tham gia BHXH, đạt 101% kế hoạch; 46.550 người tham gia BHTN, đạt 100,7% kế hoạch; 760.655 người tham gia BHYT, đạt 100,4% kế hoạch; chỉ tiêu thu đạt 100,5% kế hoạch, vượt 8.378 triệu đồng so với chỉ tiêu kế hoạch được BHXH Việt Nam giao; tăng so với năm 2022 là 167.963 triệu đồng; tổng số chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2023 là 35.495 triệu đồng, giảm 2.698 triệu đồng so với năm 2022, bằng 1,95% số phải thu, thấp hơn 0,21% so với chỉ tiêu phấn đấu giảm nợ được giao; tổ chức 14 hội nghị khách hàng, với tổng số 437 người tham dự, số người tham gia trong và sau hội nghị là 191 người; tổ chức 547 cuộc tuyên truyền theo nhóm nhỏ, phát triển được 444 người tham gia BHXH tự nguyện, 15.499 người tham gia BHYT tự đóng; tổ chức tư vấn tại hộ gia đình, tại bộ phận một cửa, phát triển được 349 người tham gia BHXH tự nguyện, 14.536 người tham gia BHYT tự đóng; trong năm toàn tỉnh tăng mới được 194 đơn vị với 987 người lao động…

Kết luận hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố tiếp tục bám sát chỉ đạo của BHXH Việt Nam, xây dựng các giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chung của ngành. Trong đó, tiếp tục tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương đưa chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT vào Nghị quyết của từng cấp ủy các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hằng năm của địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; tham mưu nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT; triển khai các giải pháp để phát triển người tham gia, phát động phong trào thi đua thực hiện công tác thu, phát triển đối tượng tham gia và giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN; xây dựng và hoàn thiện kịch bản phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2024 hoàn thành trước tháng 3/2024; rà soát, đánh giá, mở rộng mạng lưới tổ chức dịch vụ thu, nhân viên thu và cộng tác viên tại các thôn bản, tổ dân phố, chủ động bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, vận động, xây dựng mối quan hệ phối hợp giữa UBND địa phương, tổ chức dịch vụ thu và cơ quan BHXH…


Theo dantri.com.vn

https://baolangson.vn/xa-hoi/645465-bhxh-viet-nam-trien-khai-cong-tac-thu-va-phat-trien-nguoi-tham-gia-bhxh-nam-2024.html

  • Từ khóa