Triển khai phương án điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ

Thứ 5, 22.02.2024 | 14:44:45
532 lượt xem

Sáng 22/2, Cục Thống kê tỉnh tổ chức hội nghị triển khai phương án điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến đến 11 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn tại điểm cầu Cục Thống kê tỉnh 

Tham dự hội nghị có hơn 250 cán bộ, công chức các phòng nghiệp vụ Cục Thống kê tỉnh và điều tra viên, giám sát viên chi cục thống kê các huyện, thành phố.

Tại đây, lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh đã phổ biến, triển khai phương án điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, tập trung vào các nội dung: thông tin về nhân khẩu học của các thành viên hộ; thông tin về di cư; thông tin về giáo dục; thông tin về hôn nhân; thông tin về lịch sử sinh của nữ từ 10 – 49 tuổi; thông tin về người chết của hộ; thông tin về nhà ở và điều kiện sống của hộ.

Thời gian thu thập thông tin bắt đầu từ ngày 1/4 đến ngày 30/4/2024 bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp. Điều tra viên đến từng hộ để hỏi và ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điều tra điện tử được thiết kế trên thiết bị di động thông minh (CAPI).

Đây là cuộc điều tra được thực hiện theo chu kỳ, giữa hai cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở. Ngoài các mục đích thu thập thông tin biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc lĩnh vực dân số, điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 được thực hiện với mục đích thu thập thông tin, nhằm tổng hợp quy mô dân số đến cấp huyện 5 năm sau tổng điều tra dân số và nhà ở (năm 2019), làm cơ sở rà soát, hiệu chỉnh số liệu dân số hằng năm giai đoạn 2020-2024 và thu thập các chỉ tiêu liên quan đến nhà ở.

Trong chương trình hội nghị, đại diện phòng chuyên môn Cục thống kê tỉnh đã hướng dẫn cập nhật sơ đồ nền, cập nhật địa bàn và lập bảng kê hộ điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024; hướng dẫn tạo tài khoản, cập nhật bảng kê hộ trên trang điều hành tác nghiệp điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024.

Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 thuộc chương trình điều tra thống kê quốc gia, được thực hiện vào các năm có số tận cùng là 4, với mục đích thu thập thông tin về dân số và nhà ở làm cơ sở để lập kế hoạch và xây dựng chính sách dân số và nhà ở, đánh giá các chương trình dân số và nhà ở quốc gia.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/xa-hoi/645584-trien-khai-phuong-an-dieu-tra-dan-so-va-nha-o-giua-ky.html

  • Từ khóa