Khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục những chỉ số thành phần đạt thấp trong chỉ số SIPAS và chỉ số PAR INDEX

Thứ 7, 18.05.2024 | 08:41:10
369 lượt xem

Chiều 17/5, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến 2 cấp (tỉnh, huyện) phân tích chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Lạng Sơn năm 2023. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu UBND tỉnh có các đồng chí: Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) tỉnh; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị có liên quan. 

Lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo kết quả công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 của tỉnh Lạng Sơn

Theo báo cáo, trong năm 2023, nhờ sự quan tâm, nỗ lực của các các cấp, ngành của tỉnh trong việc triển khai nội dung công tác CCHC, chỉ số SIPAS và chỉ số PAR INDEX của tỉnh đều có sự cải thiện cả về thứ hạng và điểm số.

Cụ thể, năm 2023, Bộ Nội vụ tiếp tục triển khai đo lường mức độ hài lòng của người dân với 2 nội dung (việc xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách quan trọng đối với đời sống của người dân; việc cung ứng dịch vụ hành chính công) và 9 nhóm tiêu chí. Tại tỉnh Lạng Sơn, Bộ Nội vụ đã triển khai khảo sát với tổng số 558 phiếu tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Bắc Sơn, Văn Lãng và thành phố Lạng Sơn). Kết quả, chỉ số SIPAS của tỉnh năm 2023 đạt 79,30%, xếp hạng 55/63 tỉnh, thành phố, tăng 3,86% và tăng 4 bậc so với năm 2022.

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phát biểu tham luận tại hội nghị

Chỉ số PAR INDEX năm 2023 cấp tỉnh được đánh giá trên 8 lĩnh vực với 37 tiêu chí, 88 tiêu chí thành phần. Kết quả, tỉnh đạt 85,94%, xếp hạng 47/63 tỉnh, thành phố, tăng 4,49% và tăng 7 bậc so với năm 2022. 

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, phân tích làm rõ tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp khắc phục đối với từng nội dung lĩnh vực CCHC nhằm nâng cao chỉ số SIPAS, chỉ số PAR INDEX. Trong đó, tập trung vào các vấn đề như: cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa” liên thông; công tác chỉ đạo điều hành CCHC, cải cách tổ chức bộ máy hành chính và cải cách chế độ công vụ; thanh toán trực tuyến khi thực hiện thủ tục hành chính; nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với chất lượng chính sách giáo dục phổ thông, chất lượng chính sách khám chữa bệnh...

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ rõ thêm nguyên nhân hạn chế trong các chỉ số thành phần đạt thấp, cũng như làm rõ trách nhiệm của các cơ quan đơn vị liên quan.

Đồng chí yêu cầu, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục nâng cao vai trò của ban chỉ đạo CCHC các cấp trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác CCHC; làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là người dân về các nội dung công tác CCHC; tăng cường kiểm tra giám sát công tác CCHC ở cơ sở, kịp thời khắc phục hạn chế, yếu kém trong quá trình triển khai; gắn kết quả công tác CCHC với trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của cá nhân người đứng đầu và tập thể cơ quan đơn vị. Các sở, ban, ngành quản lý các lĩnh vực CCHC và các cơ quan, đơn vị từ cấp tỉnh đến cấp xã khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục những chỉ số thành phần đạt thấp trong chỉ số SIPAS và chỉ số PAR INDEX, hoàn thiện trong tháng 5/2024.

Đồng chí nhấn mạnh, đối với UBND cấp huyện, cấp xã, cần thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả đợt thi đua cao điểm “Đẩy mạnh hiện đại hoá bộ phận "một cửa" cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” đã được triển khai từ đầu tháng 5/2024, tạo sự hài lòng cho người dân khi đến thực hiện thủ tục hành chính.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/khan-truong-xay-dung-ke-hoach-khac-phuc-nhung-chi-so-thanh-phan-dat-thap-trong-chi-so-sipas-va-chi-s-5008775.html

  • Từ khóa