Gần 50 đại biểu tham gia tập huấn nâng cao năng lực cho thành viên, lãnh đạo hợp tác xã, tổ hợp tác

Thứ 4, 22.05.2024 | 14:37:47
385 lượt xem

Trong 3 ngày (từ 22/5 đến 24/5) Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho gần 50 đại biểu là thành viên, lãnh đạo các hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh phát biểu tại lớp tập huấn 

Trong chương trình tập huấn, các đại biểu đã được báo cáo viên của Hội LHPN Việt Nam truyền đạt một số nội dung như: giới thiệu một số điểm mới của Luật hợp tác xã năm 2023; giới thiệu Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030" của địa phương; hướng dẫn xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, phương thức tiêu thụ sản phẩm; hướng dẫn lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tải chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong hỗ trợ phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành; hướng dẫn thực hành xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và marketing sản phẩm…

Trong chương trình, các đại biểu còn thảo luận, trao đổi về những khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị từ cơ sở, chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác...

Các đại biểu tham gia lớp tập huấn 

Báo cáo viên trao đổi tại lớp tập huấn 

Thông qua lớp tập huấn, các đại biểu có thêm kiến thức, kỹ năng trong quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác. 


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/gan-50-dai-bieu-tham-gia-tap-huan-nang-cao-nang-luc-cho-thanh-vien-lanh-dao-hop-tac-xa-to-hop-tac-5009182.html

  • Từ khóa