Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các huyện: Văn Lãng, Tràng Định và Bắc Sơn

Thứ 3, 25.06.2024 | 08:00:39
732 lượt xem

Chiều 24/6, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra công tác CCHC tại UBND xã Tân Thanh, UBND xã Bắc Việt và UBND huyện Văn Lãng.

DSC_0107.JPG (6016×4000)

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra

Theo báo cáo, từ đầu năm 2024 đến nay, UBND huyện Văn Lãng đã ban hành đầy đủ, kịp thời các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan đến các lĩnh vực CCHC để triển khai thực hiện thống nhất trên địa bàn toàn huyện; hoàn thành 15/17 nhiệm vụ đúng hạn được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; bố trí đầy đủ nhân lực, kinh phí thực hiện kế hoạch CCHC; rà soát, đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết đối với tổng số 14 thủ tục hành chính (TTHC); 100% hồ sơ TTHC cấp huyện, cấp xã được cập nhật lên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh;...

DSC_0126.JPG (6016×4000)

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu ý kiến tại buổi kiểm traDSC_0142.JPG (5609×3958)

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra

Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện công tác CCHC tại đơn vị được kiểm tra còn một số hạn chế như: khai thác hồ sơ đã được số hóa để tái sử dụng chưa đảm bảo; số lượng hồ sơ giải quyết chậm hạn tại cấp huyện còn nhiều (93 hồ sơ); tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích tỷ lệ thấp; cơ sở vật chất, diện tích bộ phận "một cửa" cấp xã (xã Tân Thanh, xã Bắc Việt) chưa đáp ứng yêu cầu; còn 85 cán bộ, công chức cấp xã chưa đạt chuẩn theo quy định...

DSC_0156.JPG (6016×3990)

Lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng làm rõ các vấn đề đoàn kiểm tra quan tâm

Tại buổi kiểm tra, sau khi nghe các thành viên trong Đoàn kiểm tra chỉ ra hạn chế và đề nghị làm rõ hơn một số vấn đề, đại diện lãnh đạo, công chức ở các bộ phận và phòng chuyên môn thuộc đơn vị được kiểm tra đã tiếp thu, giải trình, làm rõ.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu: Thời gian tới, huyện Văn Lãng cần tiếp tục quan tâm triển khai đầy đủ các nội dung công tác CCHC đảm bảo thực chất, gắn với cụ thể hoá các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; triển khai đầy đủ các văn bản về CCHC của tỉnh, đặc biệt là Nghị quyết số 60 ngày 15/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021- 2030 và Kế hoạch số 249 ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh về CCHC nhà nước tỉnh giai đoạn 2021-2025; đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC, nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng xếp hạng chỉ số CCHC và chỉ số sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tại bộ phận "một cửa" cấp huyện, cấp xã; tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn cấp xã việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn theo quy định; quan tâm thực hiện các nội dung, nhiệm vụ về xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; triển khai tốt hai đợt phát động thi đua về nâng cao tỷ lệ thanh toán trực tuyến và hiện đại hóa bộ phận "một cửa" cấp huyện, cấp xã.

DSC_0039.JPG (5922×4000)

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và các thành viên trong đoàn kiểm tra thực tế tại Bộ phận "một cửa" UBND xã Tân Thanh

Trước đó, đoàn đã kiểm tra thực tế tại Bộ phận “một cửa” UBND xã Tân Thanh, UBND xã Bắc Việt và UBND huyện Văn Lãng.

* Sáng 24/6, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác CCHC huyện Tràng Định.

Thành viên đoàn kiểm tra kiểm tra việc niêm yết thủ tục hành chính tại xã Quốc Việt

Ngay từ đầu năm 2024, UBND huyện đã ban hành kế hoạch CCHC trong đó xác định đầy đủ các nhiệm vụ cần thực hiện, đồng thời phân định rõ trách nhiệm đối với các cơ quan, đơn vị, phân công cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp thực hiện công tác này. Theo kế hoạch, huyện đề ra 38 nhiệm vụ, đến nay đã hoàn thành 14 nhiệm vụ, 24 nhiệm vụ đang triển khai thực hiện.

Đoàn kiểm tra kiểm tra bộ phận “một cửa” UBND huyện Tràng Định

Từ đầu năm đến nay, các cơ quan hành chính trên địa bàn huyện tiếp nhận 6.118 hồ sơ (cấp huyện: 1.057 hồ sơ, cấp xã: 5.061 hồ sơ), trong đó trả hồ sơ đúng và trước hạn 6.081 hồ sơ, chiếm 99,4%; tỷ lệ cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) ở cấp huyện và cấp xã đạt 31%; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh đạt 94%; số hóa hồ sơ đạt 85%... Qua kiểm tra, đoàn công tác cũng đã chỉ ra những hạn chế trong công tác CCHC trên địa bàn huyện như: bộ phận “một cửa” tại một số xã chưa đảm bảo yêu cầu, tỷ lệ thanh toán trực tuyến còn thấp; việc cập nhật hồ sơ trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC còn chậm.. Đồng thời, các thành viên đoàn cũng yêu cầu các đơn vị được kiểm tra làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác số hóa hồ sơ, hoạt động của trang tin điện tử cấp xã, chi trả chế độ cho nhân sự tham gia công tác chuyển đổi số, việc hoàn thiện phương án rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ...

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo, công chức ở các bộ phận và phòng chuyên môn thuộc đơn vị được kiểm tra đã tiếp thu, giải trình, làm rõ những nội dung đoàn kiểm tra quan tâm và khẳng định sẽ tiếp thu, khắc phục trong thời gian tới.

Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn kiểm tra kết luận tại buổi kiểm tra

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí trưởng đoàn đề nghị huyện tập trung kiện toàn Ban chỉ đạo CCHC cấp huyện, nâng cao vai trò Ban chỉ đạo, phân công rõ việc, rõ người cho các thành viên; tăng cường kiểm tra công tác CCHC để kịp thời ghi nhận, giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, tập trung triển khai 2 phong trào thi đua do tỉnh phát động gồm phong trào hiện đại hóa bộ phận “một cửa” cấp huyện, cấp xã và đẩy mạnh thanh toán trực tuyến; tiếp tục quan tâm nâng chuẩn đội ngũ cán bộ, công chức và sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức dôi dư; đẩy mạnh cải cách TTHC; CCHC công; nhanh chóng khắc phục hạn chế, tăng cường các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác CCHC.

Trước đó, đoàn đã kiểm tra thực tế tại bộ phận "một cửa" UBND các xã: Quốc Việt, Chi Lăng, Đề Thám và bộ phận “một cửa” UBND huyện Tràng Định.

* Sáng 24/6, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do lãnh đạo Sở Tài chính, thành viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác CCHC tại huyện Bắc Sơn.

Đoàn kiểm tra làm việc tại UBND huyện Bắc Sơn

Trong chương trình làm việc, đoàn đã kiểm tra trực tiếp tại bộ phận "một cửa" UBND các xã: Tân Hương, Tân Lập và Bộ phận "một cửa" UBND huyện Bắc Sơn; làm việc với UBND huyện Bắc Sơn về các nội dung: công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, tuyên truyền CCHC, áp dụng các sáng kiến, giải pháp mới về CCHC, việc triển khai 6 nội dung thuộc công tác CCHC, nâng cao chỉ số đánh giá CCHC của đơn vị.

Qua kiểm tra, làm việc cho thấy, cơ bản huyện thực hiện tốt các nội dung trong công tác CCHC. Từ đầu năm đến nay, cùng với việc ban hành kế hoạch CCHC năm 2024, UBND huyện đã ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan đến các lĩnh vực CCHC để thống nhất triển khai thực hiện trong toàn huyện. Công tác số hóa hồ sơ đạt 98%. Trong 6 tháng đầu năm, toàn huyện đã tiếp nhận, giải quyết 17.599 hồ sơ trên môi trường điện tử (đạt tỷ lệ 100%) với tỷ lệ xử lý trực tuyến đạt 97,7%; rà soát đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết 14 thủ tục hành chính với tỷ lệ cắt giảm đạt 32%. Bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn một số hạn chế, trong đó có tỷ lệ thanh toán trực tuyến chưa cao.

Lãnh đạo UBND huyện Bắc Sơn phát biểu làm rõ một số vấn đề đoàn kiểm tra quan tâm

Sau khi nghe các thành viên trong đoàn kiểm tra chỉ ra hạn chế và đề nghị làm rõ hơn một số nội dung liên quan, đại diện lãnh đạo, công chức ở các bộ phận và phòng chuyên môn thuộc các đơn vị được kiểm tra đã tiếp thu, giải trình, làm rõ.

Phát biểu kết luận, đồng chí trưởng đoàn đề nghị các đơn vị được kiểm tra lần này tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, quan tâm thực hiện các nhiệm vụ CCHC đảm bảo thực chất, đúng tiến độ đề ra, khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra; tăng cường thông tin, tuyên tuyền về CCHC; áp dụng hiệu quả các sáng kiến, giải pháp; hạn chế tối đa việc chậm hạn trong giải quyết hồ sơ TTHC.

Đoàn kiểm tra làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Tân Hương 


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/kiem-tra-thuc-hien-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-tai-huyen-trang-dinh-5012623.html

  • Từ khóa