Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Thứ 2, 24.06.2024 | 14:33:01
323 lượt xem

Sáng 23/6, Hội Luật gia tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại đại hội

Dự đại hội, có các đồng chí: Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng 110 đại biểu chính thức.

Về phía Hội Luật gia Việt Nam có đồng chí Trần Công Phàn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam. 

Các đại biểu dự đại hội

Hiện nay Hội Luật gia tỉnh có 3 hội luật gia cấp huyện, 27 chi hội trực thuộc, 2 trung tâm tư vấn pháp luật, với hơn 450 hội viên. Trong nhiệm kỳ 2019 – 2024, Hội Luật gia tỉnh đã thực hiện hoàn thành các mục tiêu nghị quyết đề ra, từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Tiêu biểu như: các cấp hội đã đóng góp ý kiến vào 2.211 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương; tư vấn pháp luật cho 4.617 lượt người; trợ giúp pháp lý cho 2.933 lượt người. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được các cấp hội đẩy mạnh, phạm vi hoạt động được mở rộng, nội dung, hình thức đa dạng, phong phú và thiết thực…

Nhiệm kỳ 2024 – 2029, Hội Luật gia tỉnh xác định các nhiệm vụ trọng tâm: làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho hội viên; đổi mới phương thức, nội dung hoạt động; tích cực tham gia xây dựng pháp luật; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn và trợ giúp pháp lý; tham gia cải cách tư pháp, giám sát thi hành pháp luật, giải quyết khiếu nại, hòa giải ở cơ sở; nghiên cứu khoa học pháp lý, tham gia hoạt động phản biện xã hội; phấn đấu 100% tổ chức cơ sở hội hoạt động hiệu quả.

Các đại biểu biểu quyết bầu Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận kết quả đạt được của Hội Luật gia tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Hội Luật gia tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp Nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 14, ngày 1/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới; xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương; tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức hội tại cấp huyện, xã, các cơ quan, đơn vị có đủ điều kiện.

Đồng chí lưu ý: Hội Luật gia tỉnh tiếp tục phát huy vai trò của hội viên trong tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở; tích cực tham gia ý kiến vào xây dựng chính sách, pháp luật, cải cách tư pháp, cải cách hành chính; tăng cường phối hợp với các cấp, ngành, đoàn thể trong triển khai các hoạt động; học hỏi kinh nghiệm hoạt động mô hình địa phương khác để tham mưu cho tỉnh về cơ chế chính sách, biên chế hoạt động hội; chú trọng công tác thi đua khen thưởng.

Lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam, Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Đại hội đã biểu quyết bầu 19 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2024 – 2029; bầu 2 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đồng chí Vũ Quang Hưng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó chủ tịch Hội Luật gia tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2019 – 2024 được bầu làm Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. 


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/dai-hoi-dai-bieu-hoi-luat-gia-tinh-lan-thu-vi-nhiem-ky-2024-2029-5012545.html

  • Từ khóa