Trường Quân sự Quân khu 3 tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2023

Thứ 5, 01.06.2023 | 14:30:09
972 lượt xem

Sáng 1-6, Trường Quân sự Quân khu 3 tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2023. Thiếu tướng Hà Tất Đạt, Phó tư lệnh Quân khu 3 dự và chỉ đạo; cùng dự có đại biểu các cơ quan chức năng Quân khu, Ban Giám hiệu nhà trường, chỉ huy các cơ quan, khoa giáo viên và Tiểu đoàn 3, Tiểu đoàn 4 đảm nhiệm huấn luyện chiến sĩ mới.

Theo chỉ tiêu Quân khu 3 giao, năm 2023, nhà trường tiếp nhận, quản lý, huấn luyện hơn 700 chiến sĩ mới là con em thuộc các địa phương: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam và Hòa Bình. Trong quá trình huấn luyện, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị, duy trì nghiêm túc chế độ nền nếp, bảo đảm tốt cơ sở vật chất huấn luyện, nơi ăn, nghỉ của bộ đội.

Đại diện chiến sĩ mới Trường Quân sự Quân khu 3 tuyên thệ dưới cờ. 
Đại diện chiến sĩ mới Trường Quân sự Quân khu 3 tuyên thệ dưới cờ.
Lãnh đạo Trường Quân sự Quân khu 3 thực hiện nghi lễ trao súng cho chiến sĩ mới. 

Lãnh đạo Trường Quân sự Quân khu 3 thực hiện nghi lễ trao súng cho chiến sĩ mới.

Qua 3 tháng huấn luyện, các đồng chí chiến sĩ mới đã từng bước trưởng thành, nắm được kiến thức cơ bản về kỹ thuật, chiến thuật, có ý thức tự giác, tính kỷ luật, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện tốt 10 lời thề danh dự, 12 điều kỷ luật, điều lệ đóng quân canh phòng, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, các chế độ trong ngày, trong tuần, lễ tiết tác phong, xưng hô chào hỏi đúng điều lệnh,... Tích cực tham gia các phong trào thi đua, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tạo khí thế thi đua sôi nổi, môi trường văn hóa vui tươi, lành mạnh trong đơn vị.

Chiến sĩ mới thực hiện duyệt đội ngũ trong lễ tuyên thệ. 
Chiến sĩ mới thực hiện duyệt đội ngũ trong lễ tuyên thệ.

Có 100% chiến sĩ mới được huấn luyện đầy đủ các nội dung, chương trình, trang bị những kiến thức tổng hợp cơ bản về quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật. Kết quả kiểm tra các môn quân sự có 95,93% hoàn thành nhiệm vụ, tỷ lệ khá, giỏi 73,12%; kết quả công tác giáo dục chính trị 100% hoàn thành nhiệm vụ, tỷ lệ khá, giỏi 77,48%; kết quả kiểm tra công tác huấn luyện hậu cần 100% hoàn thành nhiệm vụ, tỷ lệ khá, giỏi 76,50%; kết quả kiểm tra huấn luyện công tác kỹ thuật có 100% hoàn thành nhiệm vụ, tỷ lệ khá, giỏi 76,92%. Ngay sau lễ tuyên thệ, các đồng chí chiến sĩ mới được điều động về các đơn vị thuộc quân khu nhận nhiệm vụ.

 Lãnh đạo Quân khu 3 cùng các cơ quan chức năng quân khu và nhà trường tại lễ tuyên thệ.
 Lãnh đạo Quân khu 3 cùng các cơ quan chức năng quân khu và nhà trường tại lễ tuyên thệ.
 Chiến sĩ mới đồng diễn 16 động tác võ thể dục.
 Chiến sĩ mới đồng diễn 16 động tác võ thể dục.
Sau lễ tuyên thệ, chiến sĩ mới được điều động về các đơn vị thuộc quân khu nhận nhiệm vụ. 
Sau lễ tuyên thệ, chiến sĩ mới được điều động về các đơn vị thuộc quân khu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu tại lễ tuyên thệ chiến sĩ mới, Thiếu tướng Hà Tất Đạt ghi nhận, biểu dương những kết quả nhà trường đã đạt được; đồng thời yêu cầu các đồng chí chiến sĩ mới sau khi được điều động về các đơn vị công tác, tiếp tục phấn đấu học tập, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, phương pháp, tác phong công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”.


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/truong-quan-su-quan-khu-3-to-chuc-le-tuyen-the-chien-si-moi-nam-2023-729843

  • Từ khóa