Gắn phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc

Thứ 2, 18.09.2023 | 15:03:12
455 lượt xem

Huyện Kim Bảng có vị trí chiến lược trong thế trận phòng thủ của Quân khu 3 và tỉnh Hà Nam. Những năm qua, Huyện ủy, HĐND, UBND và LLVT huyện Kim Bảng luôn nhận thức sâu sắc việc xây dựng khu vực phòng thủ, củng cố quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) địa phương; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, có ý nghĩa xuyên suốt bảo đảm sự phát triển vững chắc của huyện.

Công tác quy hoạch gắn với xây dựng thế trận phòng thủ

Quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ Kết luận số 64-KL/TW ngày 30-10-2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22-9-2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Kim Bảng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ; gắn việc thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH với củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Đặc biệt, các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện được gắn với quy hoạch xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ theo tư tưởng chỉ đạo “Mỗi bước phát triển kinh tế là một bước tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh”.

Gắn phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Hà Nam và huyện Kim Bảng kiểm tra mô hình học cụ, chuẩn bị bước vào mùa huấn luyện năm 2023. Ảnh: HUẤN TUYÊN

Do vậy, việc kết hợp phát triển KT-XH với củng cố quốc phòng, an ninh đã được Huyện ủy, UBND huyện quan tâm ngay từ khâu quy hoạch, kế hoạch; các dự án xây dựng đều được thực hiện đúng quy trình, quy định; các công trình quân sự, quốc phòng, hệ thống giao thông, công trình dân sinh lưỡng dụng trong khu vực phòng thủ đều được phân cấp trách nhiệm quản lý, duy tu, bảo dưỡng.

Các phương án quy hoạch phát triển KT-XH của huyện đều đã tính toán tới yếu tố bảo đảm quốc phòng, an ninh cả ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Nhiều công ty, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất... được địa phương xác định có tính lưỡng dụng đã được đưa vào quản lý, vừa phục vụ phát triển KT-XH và sẵn sàng chuyển đổi sản xuất phục vụ quốc phòng, an ninh khi có tình huống xảy ra.

Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Ban CHQS huyện, Công an huyện phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách, huy động nguồn lực kinh tế bảo đảm cho quốc phòng, an ninh; chủ động khai thác tiềm năng địa phương để thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế phát triển, gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm an sinh xã hội. Từng bước đầu tư xây dựng công trình căn bản trong sở chỉ huy các cấp, xây dựng khu căn cứ hậu phương, căn cứ hậu cần-kỹ thuật... đủ đáp ứng nhu cầu phòng thủ của địa phương.

Các dự án đầu tư phát triển, đặc biệt là các dự án có yếu tố nước ngoài, các dự án khai thác tài nguyên khoáng sản đều được khảo sát, nghiên cứu, đánh giá chặt chẽ toàn diện, bảo đảm phù hợp với quy hoạch thế trận quốc phòng, an ninh, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Huyện đã tăng cường công tác quản lý đối với các địa hình có giá trị về quân sự, quốc phòng, địa hình trong các phương án tác chiến của khu vực phòng thủ, góp phần không ngừng củng cố thế trận phòng thủ của địa phương.

Những năm qua, huyện tập trung đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới để tăng cường tiềm lực quốc phòng ở địa phương, tự bảo đảm an ninh lương thực; tăng khả năng tích lũy cho nhiệm vụ quốc phòng. Mạng lưới giao thông được quan tâm đầu tư xây dựng, mở rộng, cứng hóa; hệ thống thông tin liên lạc, y tế được củng cố, mở rộng, vừa bảo đảm phát triển KT-XH vừa sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng.

Quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

Để nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Đảng ủy Quân sự, Ban CHQS huyện xây dựng, bổ sung quyết tâm tác chiến phòng thủ; kế hoạch động viên, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; hướng dẫn các ngành, địa phương bổ sung kế hoạch, văn kiện sẵn sàng chiến đấu theo các phương án.

Gắn phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc
 Hội thao tháo lắp súng đối với lực lượng dân quân huyện Kim Bảng. Ảnh: HUẤN TUYÊN

Tập trung lãnh đạo, giáo dục cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ bản chất, truyền thống, nhiệm vụ của Quân đội, địa phương; tiếp tục thực hiện đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới, kết hợp chặt chẽ giáo dục chính trị với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện 5 chuẩn mực Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới...

Hằng năm, địa phương hoàn thành 100% chương trình giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật cho các đối tượng theo kế hoạch, quân số đạt hơn 98,3%, kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó hơn 92% đạt khá, giỏi; tổ chức giáo dục chính trị cho 100% cơ sở dân quân, tự vệ với quân số đạt 100%.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo thực hiện hiệu quả về tổ chức, biên chế, xây dựng lực lượng, nâng cao toàn diện chất lượng huấn luyện. Cơ quan quân sự duy trì nghiêm chế độ, nền nếp huấn luyện theo phương châm "cơ bản, thiết thực, vững chắc", từng bước đổi mới phương pháp, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với hội thao, hội thi. Gắn huấn luyện với xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, chấp hành pháp luật, kỷ luật, xây dựng Ban CHQS huyện vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”.

Lực lượng dân quân, tự vệ được xây dựng theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, có quân số hợp lý, đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc đăng ký, quản lý quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật, sắp xếp, biên chế các đơn vị dự bị động viên đạt 100% đầu mối đơn vị, quân số đạt hơn 97%, tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự bảo đảm yêu cầu đề ra.

Địa phương cũng thực hiện tốt phương châm “thiết thực, chất lượng, hiệu quả” trong huấn luyện dân quân, tự vệ và dự bị động viên. Kết quả huấn luyện hằng năm đối với lực lượng thường trực có 100% đạt yêu cầu, trong đó hơn 82% khá, giỏi; lực lượng dân quân, tự vệ và dự bị động viên có hơn 76% đạt khá, giỏi...

Những kết quả trên góp phần quan trọng trong việc xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc, tiềm lực chính trị, kinh tế, khoa học, tiềm lực quân sự của huyện được tăng cường; lực lượng vũ trang được chăm lo xây dựng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tạo môi trường ổn định để phát triển KT-XH, nâng cao đời sống nhân dân.


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/gan-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-voi-xay-dung-khu-vuc-phong-thu-vung-chac-743163

  • Từ khóa