Những ý kiến tâm huyết tại Tọa đàm "Viết tiếp truyền thống “Thần tốc-Quyết thắng": Chiến công vẻ vang và những bài học kinh nghiệm quý báu

Thứ 7, 23.09.2023 | 14:40:53
397 lượt xem

Tại Tọa đàm: Viết tiếp truyền thống “Thần tốc-Quyết thắng” do Quân đoàn 1 phối hợp với Báo Quân đội nhân dân tổ chức ngày 21-9, Ban tổ chức nhận được nhiều ý kiến, tham luận bàn về quá trình xây dựng, chiến đấu đầy gian khổ, hy sinh nhưng vô cùng oanh liệt, vẻ vang của Binh đoàn Quyết thắng; đồng thời để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu trong phát triển nghệ thuật quân sự cũng như quá trình xây dựng, điều chỉnh tổ chức lực lượng quân đội hiện nay. Báo Quân đội nhân dân Điện tử lược trích và

Những ý kiến tâm huyết tại Tọa đàm
 

Các đại biểu tại Tọa đàm "Viết tiếp truyền thống “Thần tốc-Quyết thắng". Ảnh: TUẤN HUY

Trung tướng, PGS, TS NGUYỄN VĂN BẠO, Giám đốc Học viện Chính trị: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng có vai trò quan trọng, quyết định

Thực tiễn lịch sử cho thấy, thắng hay bại trong chiến tranh phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó, yếu tố chính trị - tinh thần đóng vai trò đặc biệt quan trọng. V.I. Lênin đã khẳng định “Trong mọi cuộc chiến tranh, rốt cuộc thắng lợi đều tùy thuộc vào tinh thần của quần chúng đang đổ máu trên chiến trường”. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là bộ phận quan trọng của công tác tư tưởng, một mặt hoạt động cơ bản của công tác Đảng, công tác chính trị trong quân đội, có ý nghĩa quyết định đến việc xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, bảo đảm cho quân đội có sức mạnh to lớn để chiến thắng mọi kẻ thù trong các cuộc chiến tranh.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước lâu dài, gian khổ, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, vị trí, vai trò, nhiệm vụ của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với bộ đội tham gia chiến dịch đã được thể hiện đậm nét và phát huy cao độ, góp phần nêu cao ý chí quyết tâm, tinh thần thần tốc, táo bạo, bất ngờ, quyết chiến, quyết thắng để làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với bộ đội đã khẳng định vai trò to lớn: Một là, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trực tiếp làm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ tham gia chiến dịch nhận thấy niềm vinh dự, tự hào được tham gia chiến dịch quyết chiến chiến lược mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, người cha kính yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân nhằm kết thúc thắng lợi sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trường kỳ, gian khổ, hy sinh của toàn dân tộc. Qua đó, góp phần quyết định trực tiếp củng cố lòng tin vào thắng lợi và nâng cao ý chí quyết tâm chiến đấu cho bộ đội trước, trong và sau chiến dịch.

Hai là, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng góp phần quyết định bảo đảm cho bộ đội nhận thức đúng đắn tư tưởng chỉ đạo tác chiến của chiến dịch là “Thần tốc, táo bạo, quyết thắng” và quyết giành thắng lợi hoàn toàn. Từ đó, thực hiện chuẩn bị mọi mặt khẩn trương với phương châm “thời gian là lực lượng” và kiên quyết tiến công, chiến thắng kẻ thù trong thời gian sớm nhất.

Ba là, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng góp phần quyết định xây dựng ý chí quyết chiến, quyết thắng cho bộ đội trong tất cả các đơn vị tham gia trên 5 hướng tiến công của chiến dịch. Nhờ đó, đã tạo sức mạnh “Chính trị - tinh thần” to lớn với ý chí quyết tâm, phát huy cao độ tư tưởng tiến công, thực hiện tiến công địch liên tục, kiên quyết đánh chiếm các mục tiêu chủ yếu (Bộ Tổng Tham mưu ngụy, dinh “Độc lập”, biệt khu Thủ đô, Tổng nha cảnh sát và sân bay Tân Sơn Nhất) trong suốt quá trình diễn ra chiến dịch để giành thắng lợi cuối cùng.

Bốn là, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng góp phần làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ trong quân đội phát huy cao độ phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Thông qua công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với bộ đội tham gia chiến dịch đã giúp cho mọi cán bộ, chiến sĩ nhận rõ trách nhiệm, tiếp tục phát huy, tô thắm thêm phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ: “… trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

 --------------  

Những ý kiến tâm huyết tại Tọa đàm
 Các đại biểu tham quan Bảo tàng Quân đoàn 1. Ảnh: TUẤN HUY

 

Thiếu tướng TRẦN DANH KHẢI, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 2: Xây dựng quân đoàn theo chủ trương điều chỉnh tổ chức lực lượng quân đội hiện nay

Điều chỉnh tổ chức lực lượng quân đội hiện nay là chủ trương lớn, tầm nhìn chiến lược, đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta đối với nhiệm vụ xây dựng quân đội, tăng cường củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới; là tiền đề quan trọng “xây dựng Quân đội nhân dân (QĐND) cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Đến năm 2025, cơ bản xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” theo Nghị quyết lần thứ XIII của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Việc xây dựng các quân đoàn theo chủ trương điều chỉnh tổ chức lực lượng quân đội hiện nay cần quán triệt sâu sắc, thực hiện có hiệu quả một số nội dung, giải pháp cơ bản sau: Một là, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương về xây dựng QĐND Việt Nam. Đây là nội dung bao trùm, chỉ đạo xuyên suốt, có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện mục tiêu xây dựng các quân đoàn theo chủ trương điều chỉnh tổ chức lực lượng quân đội hiện nay, bảo đảm cho quân đoàn có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hai là, xây dựng Đảng bộ Quân đoàn, các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao, là vấn đề cơ bản, yếu tố quyết định xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị.

Ba là, thực hiện nghiêm biểu tổ chức, biên chế, trang bị của từng cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tổ chức, biên chế, trang bị là những nhân tố quan trọng cấu thành chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đoàn. Trên cơ sở biểu tổ chức biên chế mới, quán triệt, thực hiện nghiêm việc rà soát, điều chỉnh, kiện toàn tổ chức cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ hiện có. Trước hết, triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương tổ chức QĐND Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo. Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, biên chế bảo đảm số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý…

Bốn là, tập trung xây dựng cán bộ, chiến sĩ có trình độ kỹ thuật, chiến thuật, khả năng chiến đấu, đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Thường xuyên chăm lo xây dựng bộ đội có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng điều kiện chiến tranh công nghệ cao; có phương pháp, tác phong công tác khoa học; ý thức tổ chức kỷ luật tự giác, nghiêm minh.

Năm là, bảo đảm kịp thời hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho các nhiệm vụ, trọng tâm là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và quan tâm bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Trong giai đoạn cách mạng mới xây dựng quân đội “tinh, gọn, mạnh”, tạo tiền đề vững chắc, xây dựng QĐND “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của cấp trên, làm cơ sở vững chắc để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của quân đội, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

-------------

Đại tá HOÀNG GIA KHÁNH, Phó giám đốc Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội: Nhân tố chính trị tinh thần là cội nguồn sức mạnh

Xuyên suốt quá trình hình thành và phát triển của Quân đoàn 1, nhân tố chính trị tinh thần là một trong những cơ sở nền tảng, căn cốt để cán bộ, chiến sĩ vượt mọi khó khăn, đạp bằng sóng gió, xây đắp nên truyền thống vẻ vang “Thần tốc-Quyết thắng”. Từ kinh nghiệm phát huy nhân tố chính trị tinh thần trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử của Quân đoàn 1, có thể đúc rút ra 3 vấn đề.

Thứ nhất, phải quy tụ, hướng mọi cán bộ, chiến sĩ vào nhiệm vụ, mục tiêu, lý tưởng cách mạng, lấy việc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị là mẫu số chung để kết nối và tập hợp cán bộ, chiến sĩ đoàn kết khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ. Trong chiến tranh, cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn đều dồn tâm, dốc sức cho nhiệm vụ chiến đấu, giải phóng dân tộc, cả dân tộc cùng hướng về một mục tiêu chung là đánh đuổi quân xâm lược. Trong tình hình hiện nay, nhiều yếu tố chi phối, tác động đến tư tưởng, tình cảm, tâm lý và tinh thần của cán bộ, chiến sĩ. Vì lẽ đó, Quân đoàn cần phải kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng với công tác chính sách.

Thứ hai, để phát huy được nhân tố chính trị tinh thần trong tình hình hiện nay, cần thiết phải giáo dục, huấn luyện cho bộ đội thích ứng với điều kiện tác chiến của chiến tranh công nghệ cao. Điều quan trọng nhất là giáo dục và huấn luyện cho bộ đội tin tưởng tuyệt đối vào đường lối, nghệ thuật quân sự Việt Nam, tin tưởng vào cách đánh, chiến thuật đang được huấn luyện.

Thứ ba, cần thực hiện toàn diện, đồng bộ các biện pháp bố trí điều chỉnh lực lượng, bảo đảm hợp lý về quy mô, tổ chức, biên chế, để ở đâu, làm gì thì phẩm chất, truyền thống “Thần tốc-Quyết thắng” của Quân đoàn sẽ luôn chảy trong mỗi cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn.


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/nhung-y-kien-tam-huyet-tai-toa-dam-viet-tiep-truyen-thong-than-toc-quyet-thang-chien-cong-ve-vang-va-nhung-bai-hoc-kinh-nghiem-quy-bau-743955 

  • Từ khóa