Lạng Sơn khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023

Thứ 3, 26.09.2023 | 09:19:43
766 lượt xem

Chiều 25/9, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 1 và Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Lạng Sơn tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh Lạng Sơn năm 2023.

Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 1 phát biểu khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Lạng Sơn

Dự khai mạc có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 1; Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1; đại biểu đại diện các bộ, ngành Trung ương, Quân khu 1 và một số tỉnh trên địa bàn Quân khu 1.

Về phía tỉnh Lạng Sơn có các đồng chí: Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập KVPT thủ tỉnh; Đoàn Thị Hậu, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh, các sở, ban ngành, tổ chức chính trị – xã hội tỉnh và các huyện, thành phố.

Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh phát biểu tại buổi khai mạc diễn tập

Tại buổi khai mạc, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo kết quả công tác chuẩn bị diễn tập KVPT tỉnh năm 2023. Theo đó, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị diễn tập KVPT tỉnh của Tư lệnh Quân khu 1; chỉ đạo các cấp, ngành, tổ chức chính trị – xã hội, lực lượng vũ trang và Nhân dân trong tỉnh tích cực chuẩn bị mọi mặt phục vụ diễn tập; các cơ quan, đơn vị tỉnh thường xuyên phối hợp, báo cáo, xin ý kiến cơ quan cấp trên, Quân khu 1 trong công tác chuẩn bị diễn tập. Tỉnh tổ chức chuẩn bị đầy đủ nội dung, đề cương các hội nghị trong diễn tập; chỉ đạo huy động các lực lượng tham gia diễn tập đúng, đủ thành phần, quân số; xây dựng phương án, kế hoạch, kịch bản thực binh sát với thực tế, duy trì huấn luyện, luyện tập, tổ chức diễn tập thử một số nội dung vận hành cơ chế và thực binh; các lực lượng chấp hành kỷ luật nghiêm túc, an toàn. Đến nay, Ban chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh Lạng Sơn năm 2023 đã hoàn thành mọi công tác chuẩn bị, sẵn sàng bước vào thực hành diễn tập.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Tư lệnh Quân khu 1, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 1 đề nghị: Trong diễn tập vận hành cơ chế phải vận dụng linh hoạt, sáng tạo, sát với tình hình và điều kiện thực tế của địa phương, thể hiện rõ vai trò và cơ chế lãnh đạo, khả năng điều hành của cấp ủy, chính quyền, công tác tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh trong diễn tập; bám sát nguyên tắc, song cũng cần đi sâu vào khai thác tính riêng biệt, đặc thù của từng cấp, từng ngành… bảo đảm cho diễn tập sinh động và sát thực tế. Trong diễn tập thực binh, phải thực hiện đúng kế hoạch, phương án đã được phê duyệt; chú trọng nâng cao trình độ, khả năng hiệp đồng của lãnh đạo, chỉ huy và của các lực lượng; phát huy cao độ tính chủ động, sáng tạo, kiên quyết, linh hoạt, khắc phục mọi khó khăn. Sau khi diễn tập cần tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc, làm rõ những mạnh, yếu và rút ra những bài học thiết thực để làm cơ sở tiếp tục thực hiện, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của các cấp, công tác tham mưu của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong tác chiến phòng thủ; tiếp tục xây tiềm lực chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội trong khu vực phòng thủ vững mạnh, củng cố lòng tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, quân đội và cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang tỉnh Lạng Sơn.

Phát biểu tại buổi khai mạc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh nhấn mạnh: Diễn tập KVPT tỉnh là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và khả năng tham mưu theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị và Nghị định số 21/2019/NĐ-CP, ngày 22/02/2019 của Chính phủ; nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc Lạng Sơn về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; đồng thời củng cố, hoàn thiện thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Lạng Sơn năm 2023

Đồng chí yêu cầu: Các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nội dung diễn tập, đúng nội dung kịch bản của Ban Chỉ đạo, Đạo diễn diễn tập Quân khu 1. Trên cơ sở các nội dung đã được bồi dưỡng và trực tiếp chuẩn bị, từng tập thể, cá nhân trên mỗi cương vị diễn tập cần bám sát tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, phát huy tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong thực hiện các nội dung diễn tập; có tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, thiết thực, đáp ứng yêu cầu trong từng nội dung diễn tập. Quá trình diễn tập không gây xáo trộn, không làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của Nhân dân, cũng như nhiệm vụ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; thực hiện đúng quy ước diễn tập, chấp hành nghiêm các quy định bảo đảm bí mật, tiết kiệm, hiệu quả và an toàn tuyệt đối.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/613152-ls.html

  • Từ khóa