Quân khu 7 tập huấn công tác kỹ thuật năm 2023

Thứ 3, 26.09.2023 | 14:27:03
644 lượt xem

Ngày 26-9, tại Sư đoàn 5, Bộ tư lệnh Quân khu 7 tổ chức khai mạc lớp tập huấn công tác kỹ thuật năm 2023.

Tham gia lớp tập huấn có gần 200 đồng chí là cán bộ phụ trách về công tác kỹ thuật của các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu 7.

Trong 2 ngày, các học viên được bồi dưỡng các nội dung: Công tác tham mưu kỹ thuật; một số nội dung trọng tâm trong thực hiện chuyển đổi số ngành kỹ thuật Quân đội; hướng dẫn mẫu văn kiện hậu cần-kỹ thuật cấp chiến thuật; công tác tham mưu kỹ thuật trong động viên…

Quân khu 7 tập huấn công tác kỹ thuật năm 2023
Toàn cảnh khai mạc lớp tập huấn công tác kỹ thuật.
Quân khu 7 tập huấn công tác kỹ thuật năm 2023
Các đại biểu dự lớp tập huấn công tác kỹ thuật.

Để bảo đảm thực hiện tốt nội dung tập huấn, Ban tổ chức đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chuẩn bị đầy đủ tài liệu, cơ sở vật chất và các mặt bảo đảm phục vụ tốt cho quá trình tập huấn. Các giáo viên giới thiệu, cập nhật văn bản mới, thống nhất một số nội dung công tác kỹ thuật trong triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, liên hệ vận dụng sát thực tiễn.  

Lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, trình độ, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật các cấp; làm cơ sở để ngành kỹ thuật triển khai tổ chức thực hiện thống nhất công tác kỹ thuật trong lực lượng vũ trang Quân khu 7, bảo đảm tốt công tác kỹ thuật trong các nhiệm vụ; góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu 7 trong thời gian tới.


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/quan-khu-7-tap-huan-cong-tac-ky-thuat-nam-2023-744381

  • Từ khóa