Ban Chỉ huy Quân sự thành phố: Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Thứ 5, 30.05.2024 | 08:18:16
605 lượt xem

Những năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Lạng Sơn đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật quân đội. Qua đó, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của lực lượng vũ trang (LLVT), xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Lực lượng dân quân tự vệ thành phố Lạng Sơn huấn luyện bắn súng AK

Xác định xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ xuyên suốt, hằng năm, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố đã triển khai thực hiện các chủ trương, giải pháp và ban hành nghị quyết, kế hoạch về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu” theo 5 tiêu chí gồm: vững mạnh về chính trị; tổ chức biên chế đúng quy định, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện giỏi; xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật; bảo đảm hậu cần, tài chính, chăm lo đời sống bộ đội; bảo đảm kỹ thuật. Trong đó, tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị là nhiệm vụ trọng tâm.

Thượng tá Lý Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố, Chính trị viên Ban CHQS thành phố cho biết: Xác định xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị là nhiệm vụ trọng tâm, cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm giáo dục cho cán bộ, đảng viên, nhân viên chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước; đẩy mạnh học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong nội bộ là khâu đột phá để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung xây dựng LLVT thành phố vững mạnh về chính trị tư tưởng, trọng tâm, xây dựng bản lĩnh chính trị, đạo đức, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, bồi dưỡng nhân cách người quân nhân cách mạng; tăng cường biện pháp giáo dục nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch; làm tốt công tác phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ bản lĩnh chính trị vững vàng, không mơ hồ mất cảnh giác.

Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị, mệnh lệnh, quy định của cấp trên về trực sẵn sàng chiến đấu; đảm bảo quân số, phương tiện, kỹ thuật, cơ sở vật chất, mô hình học cụ, hệ thống bia bảng bảo đảm phục vụ công tác huấn luyện, nâng cao chất lượng khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT. Trong quá trình tổ chức huấn luyện, cơ quan quân sự các cấp đã thực hiện nghiêm túc mọi chế độ, nền nếp sinh hoạt, duy trì công tác học tập, chương trình huấn luyện quân sự, hậu cần, kỹ thuật đảm bảo theo đúng kế hoạch, quân số tham gia học tập, huấn luyện đạt từ 98,8% trở lên.

Đồng chí Hoàng Văn Nâng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Đông Kinh cho biết: Đơn vị luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị cho lực lượng dân quân, tổ chức giáo dục chính trị đúng, đủ nội dung, chương trình, thời gian theo quy định; chủ động nắm chắc diễn biến, định hướng, giải quyết kịp thời các vấn đề về tư tưởng trong cán bộ, chiến sĩ; tổ chức nâng cao chất lượng công tác huấn luyện quân sự, rèn luyện tính kỷ luật, giúp cho lực lượng dân quân có bản lĩnh chính trị vững vàng.

Kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự năm 2023, lực lượng bộ đội thường trực 100% đạt khá, giỏi, lực lượng dân quân tự vệ 100% đơn vị đạt khá, giỏi. Với những kết quả nổi bật trong học tập, huấn luyện, thực hiện các nhiệm vụ, năm 2023, Đảng bộ Quân sự thành phố đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Ban CHQS thành phố được Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tặng cờ thi đua.

Phát huy kết quả đạt được, ngay từ đầu năm 2024, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố đã triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp tiếp tục xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Nổi bật, cơ quan quân sự các cấp đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thành phố lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác tuyển chọn, bàn giao công dân nhập ngũ cho các đơn vị đảm bảo 100% chỉ tiêu. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị LLVT thành phố đã chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, tổ chức ra quân huấn luyện theo đúng chương trình, kế hoạch, góp phần thiết thực xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện trong thời gian tiếp theo.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/ban-chi-huy-quan-su-thanh-pho-xay-dung-don-vi-vung-manh-toan-dien-5010031.html

  • Từ khóa