Ban Chỉ đạo Khu vực phòng thủ tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 21 của Chính phủ

Thứ 4, 19.06.2024 | 00:00:00
461 lượt xem

Sáng 18/6, Ban Chỉ đạo Khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 21 ngày 22/2/2019 của Chính phủ về KVPT giai đoạn 2019 – 2024. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo KVPT tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Thiếu tướng La Công Phương, Phó Chính uỷ Quân khu 1; lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và lãnh đạo các huyện, thành phố.

Các đại biểu dự hội nghị

Những năm qua, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã tổ chức quán triệt kịp thời, nghiêm túc các chủ trương, chính sách, pháp luật của Trung ương về KVPT; ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn thực hiện KVPT; xây dựng, triển khai thực hiện hiệu quả các quy hoạch, đề án về quốc phòng, an ninh phù hợp với tình hình thực tế. Cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần, văn hóa, xã hội, tổ chức bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng đạt 100% chỉ tiêu; tổ chức quy hoạch thế trận trong KVPT của tỉnh, các huyện, thành phố bảo đảm kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh; tổ chức diễn tập KVPT, diễn tập phòng thủ dân sự các cấp hoàn thành 100% kế hoạch. Nổi bật, diễn tập KVPT tỉnh năm 2019 và năm 2023 được Quân khu 1 đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Qua đó, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ thêm những kết quả nổi bật, rút ra những bài học, kinh nghiệm từ thực tiễn và đề ra chủ trương, giải pháp, thống nhất phương hướng tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị định số 21/NĐ-CP trong thời gian tiếp theo.

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo KVPT tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo KVPT tỉnh đề nghị: Cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai nhiều giải pháp tích cực để cụ thể hóa Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; chủ động đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tạo chuyển biến mạnh mẽ về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên và Nhân dân về nhiệm vụ xây dựng KVPT, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng thời, tiếp tục kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội với tăng cường đảm bảo quốc phòng, an ninh, nâng cao tiềm lực quốc phòng; đẩy mạnh xây dựng các mô hình bảo đảm quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế; quy hoạch đồng bộ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế gắn với xây dựng các công trình quốc phòng, phòng thủ dân sự; tham mưu xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong KVPT mà trọng tâm là xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc; chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo KVPT tỉnh trao bằng khen cho các tập thể

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo KVPT tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 8 tập thể, 12 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong tham mưu, tổ chức thực hiện Nghị định số 21/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về KVPT giai đoạn 2019 – 2024.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/ban-chi-dao-khu-vuc-phong-thu-tinh-so-ket-5-nam-thuc-hien-nghi-dinh-so-21-cua-chinh-phu-5012062.html

  • Từ khóa