Trả lời bạn xem truyền hình ngày 25/04/2023

Thứ 3, 25.04.2023 | 20:20:46
1,194 lượt xem

LSTV - Tuần 4 Thứ ba, ngày 25 tháng 4 năm 2023

Câu 1. Ông Lý Hoàng Thái, trú tại xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình hỏi: việc đăng ký hộ tịch phải đảm bảo những nguyên tắc gì theo quy định của pháp luật?

Trả lời:

Điều 5 Luật Hộ tịch 2014 quy định việc đăng ký hộ tịch phải đảm bảo các nguyên tắc sau đây:

1. Tôn trọng và bảo đảm quyền nhân thân của cá nhân.

2. Mọi sự kiện hộ tịch của cá nhân phải được đăng ký đầy đủ, kịp thời, trung thực, khách quan và chính xác; trường hợp không đủ điều kiện đăng ký hộ tịch theo quy định của pháp luật thì người đứng đầu cơ quan đăng ký hộ tịch từ chối bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3. Đối với những việc hộ tịch mà Luật này không quy định thời hạn giải quyết thì được giải quyết ngay trong ngày; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

4. Mỗi sự kiện hộ tịch chỉ được đăng ký tại một cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền theo quy định của Luật này. 

Cá nhân có thể được đăng ký hộ tịch tại cơ quan đăng ký hộ tịch nơi thường trú, tạm trú hoặc nơi đang sinh sống. Trường hợp cá nhân không đăng ký tại nơi thường trú thì Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, Cơ quan đại diện nơi đã đăng ký hộ tịch cho cá nhân có trách nhiệm thông báo việc đăng ký hộ tịch đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cá nhân đó thường trú.

5. Mọi sự kiện hộ tịch sau khi đăng ký vào Sổ hộ tịch phải được cập nhật kịp thời, đầy đủ vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.

6. Nội dung khai sinh, kết hôn, ly hôn, khai tử, thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại giới tính, xác định lại dân tộc của cá nhân trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch là thông tin đầu vào của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

7. Bảo đảm công khai, minh bạch thủ tục đăng ký hộ tịch.

Câu 2. Ông Dương Công Tráng, trú tại xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn hỏi: pháp luật hiện hành quy định các hành vi nào bị nghiêm cấm trong đăng ký hộ tịch?

Trả lời:

Điều 12 Luật Hộ tịch 2014 quy định các hành vi bị nghiêm cấm như sau:

1. Nghiêm cấm cá nhân thực hiện các hành vi sau đây:

a) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; làm hoặc sử dụng giấy tờ giả, giấy tờ của người khác để đăng ký hộ tịch;

b) Đe dọa, cưỡng ép, cản trở việc thực hiện quyền, nghĩa vụ đăng ký hộ tịch; 

c) Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đăng ký hộ tịch;

d) Cam đoan, làm chứng sai sự thật để đăng ký hộ tịch;

đ) Làm giả, sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ hộ tịch hoặc thông tin trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch;

e) Đưa hối lộ, mua chuộc, hứa hẹn lợi ích vật chất, tinh thần để được đăng ký hộ tịch; 

g) Lợi dụng việc đăng ký hộ tịch hoặc trốn tránh nghĩa vụ đăng ký hộ tịch nhằm động cơ vụ lợi, hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước hoặc trục lợi dưới bất kỳ hình thức nào;

h) Người có thẩm quyền quyết định đăng ký hộ tịch thực hiện việc đăng ký hộ tịch cho bản thân hoặc người thân thích theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình;

i) Truy cập trái phép, trộm cắp, phá hoại thông tin trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch.

2. Giấy tờ hộ tịch được cấp cho trường hợp đăng ký hộ tịch vi phạm quy định về các hành vi bị nghiêm cấm đều không có giá trị và phải thu hồi, huỷ bỏ.

3. Cá nhân thực hiện hành vi bị nghiêm cấm thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Trường hợp cán bộ, công chức thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm, ngoài bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự còn bị xử lý kỷ luật theo quy định pháp luật về cán bộ, công chức.

Câu 3. Ông Lương Văn Chính, trú tại xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn hỏi: thẩm quyền đăng ký nhận cha, mẹ con được pháp luật hiện hành quy định như thế nào?

Trả lời:

Điều 24 và Điều 43 Luật Hộ tịch 2014 quy định về thẩm quyền đăng ký nhận cha, mẹ, con. Theo đó, thẩm quyền đăng ký nhận cha, mẹ, con tùy từng trường hợp sẽ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Cụ thể:

Điều 24 quy định về thẩm quyền đăng ký nhận cha, mẹ, con của Ủy ban nhân dân cấp xã: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người nhận hoặc người được nhận là cha, mẹ, con thực hiện đăng ký nhận cha, mẹ, con.

Điều 43 quy định về thẩm quyền đăng ký nhận cha, mẹ, con của Ủy ban nhân dân cấp huyện: Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của người được nhận là cha, mẹ, con thực hiện đăng ký nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài; giữa công dân Việt Nam cư trú ở trong nước với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài; giữa công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài với nhau; giữa công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài với công dân Việt Nam hoặc với người nước ngoài; giữa người nước ngoài với nhau mà một hoặc cả hai bên thường trú tại Việt Nam.

Nhắn tin: trong tuần vừa qua chúng tôi cũng đã nhận được đơn thư của những ông (bà) có tên sau:

1. Ông Lý Viết Báo, trú tại khối 2, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, trong đơn thư ông có khiếu nại về việc không chấp nhận đơn thư trả lời của UBND thành phố về việc giải quyết tranh chấp đất đai của gia đình ông. Đơn của ông chúng tôi đã chuyển đến UBND thành phố Lạng Sơn để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

2. Đơn của các hộ dân trú tại khối 2, Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. Trong đơn thư các hộ dân khiếu nại về việc thu hồi đất giải phóng mặt bằng làm dự án và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khối 2, Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. Trong nội dung đơn của các hộ dân, phần nơi gửi đã gửi đến đúng các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

  • Từ khóa