Thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng

Thứ 4, 25.11.2020 | 15:04:29
286 lượt xem

Ngày 24/11/2020, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Phiên họp kỳ này thảo luận 12 nội dung do 6 cơ quan trình. Trong đó, các đại biểu đã dành nhiều thời gian để thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế – xã hội tháng 11 và 11 tháng của năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2020.

Theo đó, những tháng cuối năm 2020, tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực và hồi phục mạnh. UBND tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo các cấp, ngành phòng chống dịch Covid-19 trong điều kiện mới. Một số lĩnh vực có kết quả tăng so với những tháng đầu năm như: tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, chỉ số sản xuất công nghiệp, tổng lượng khách du lịch, doanh thu du lịch, thu ngân sách; đời sống văn hoá của Nhân dân được cải thiện; an ninh trật tự, an toàn xã hội được tăng cường.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp

Kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản đồng tình với các nội dung đánh giá trong dự thảo báo cáo tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2020. Tuy nhiên, cơ quan soạn thảo cần bổ sung, làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành; bổ sung thêm việc tổ chức hội thảo Đề án phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030; thực hiện chi trả xong cho các đối tượng thôi việc trước ngày 1/1/1995; tham gia tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết dân tộc…

Về nhiệm vụ tháng 12, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan soạn thảo cần bổ sung một số nội dung như: thẩm định, phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội các huyện, thành phố giai đoạn 2021 – 2025; triển khai việc tổ chức tích trữ nguồn nước ở các công trình thuỷ lợi và sẵn sàng các biện pháp chống hạn; tập trung xây dựng và ban hành cơ chế điều hành phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; tập trung hoàn thiện Đề án phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030…

Phiên họp cũng nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác như: dự thảo quyết định của UBND tỉnh phân công thẩm định giá của Nhà nước đối với tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh; dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Kết luận số 81-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030; dự thảo quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

Với nội dung thẩm định giá của Nhà nước đối với tài sản Nhà nước, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh sự cần thiết phải ban hành quyết định và yêu cầu cơ quan soạn thảo nghiên cứu đưa vào thêm nội dung “đối với những tài sản có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên và đối với những gói mua sắm tài sản có giá từ 2 tỷ đồng trở lên thì phải có văn bản trả lời về giá của Sở Tài chính”

Về dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đồng chí yêu cầu cơ quan soạn thảo cần làm rõ phần mục tiêu cụ thể phải bám sát những nội dung liên quan đến an ninh lương thực gắn với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Trong đó, dự thảo cần bám sát một số nội dung cụ thể như: diện tích trồng lúa và các cây lương thực có hạt ở từng giai đoạn; đưa giống mới để nâng cao năng suất, chất lượng cây lương thực…

Đối với dự thảo quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh đa cấp, Sở Công Thương rà soát lại để thống nhất dùng từ “kinh doanh” trong toàn bộ văn bản; không đưa trách nhiệm của Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh vào trong quy chế; bổ sung thêm nhiệm vụ của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch để quản lý công tác quảng cáo.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Trên cơ sở kết luận cũng như các ý kiến thảo luận tại phiên họp, các cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện dự thảo văn bản.

Phiên họp đã nghe, cho ý kiến và quyết định một số nội dung quan trọng khác.


TÂN AN/baolangson.vn

http://baolangson.vn/kinh-te/325926-thao-luan-va-quyet-dinh-nhieu-noi-dung-quan-trong-3.html

  • Từ khóa