Liên minh hợp tác xã tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2021

Thứ 6, 15.01.2021 | 10:08:59
273 lượt xem

Sáng 14/1/2021, Liên minh hợp tác xã (HTX) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.


Các đại biểu tham dự hội nghị

Năm 2020, Liên minh HTX tỉnh đã triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động phát triển HTX; thực hiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các HTX thành viên; tổ chức 5 lớp bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho HTX; hỗ trợ 10 HTX vay vốn từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX…

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên, lĩnh vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh vẫn đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể năm 2020, toàn tỉnh có 94 HTX thành lập mới, vượt kế hoạch 64 HTX, nâng tổng số HTX cả tỉnh lên 344 HTX; tổng số thành viên tham gia HTX là 4.725 người, số lao động trong HTX là 8.907 người; thu nhập bình quân của thành viên và người lao động trong HTX đạt từ 4 đến 6 triệu đồng/người/tháng. Thành lập mới 40 THT, nâng tổng số THT trên địa bàn tỉnh lên 1.880 tổ; doanh thu bình quân của 1 THT đạt 606 triệu đồng/năm, tăng 4,8% so với năm 2019.

Năm 2021, toàn tỉnh phấn đấu thành lập mới từ 30 HTX, 30 THT trở lên; phát triển thêm thành viên Liên minh HTX tỉnh từ 15 HTX trở lên… Để hoàn thành các mục tiêu đó, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố; tiếp tục hỗ trợ, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX trên địa bàn; bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các HTX.


ĐÌNH QUYẾT-NGUYỄN PHÚC/BAOLANGSON.VN

http://baolangson.vn/kinh-te/336807-lien-minh-hop-tac-xa-tinh-trien-khai-nhiem-vu-nam-2021.html

  • Từ khóa
Kinh tế Việt Nam muốn phục hồi và tăng tốc phải có những đột phá về chính sách
Kinh tế Việt Nam muốn phục hồi và tăng tốc phải có những đột phá về chính sách

Trong kịch bản tích cực, kinh tế Việt Nam có thể đạt tới cấp độ tăng trưởng khoảng 5% nếu như Việt Nam có thể khống chế được dịch bệnh cũng như dần đón nhận các hoạt động giao thương và đầu tư trở lại từ quý III/2021.