Diễn đàn trực tuyến về kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2022

Thứ 6, 23.09.2022 | 14:51:08
361 lượt xem

Sáng nay (23/9), tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức Diễn đàn trực tuyến về kinh tế hợp tác, hợp tác xã (HTX) năm 2022. Diễn đàn được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, kết nối với 63 điểm cầu tại UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì diễn đàn.


Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự diễn đàn tại điểm cầu tỉnh

Tham dự diễn đàn tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan và đại diện lãnh đạo một số HTX trên địa bàn.

Theo báo cáo tại diễn đàn, hiện nay cả nước có 28.237 HTX (trong đó có 18.785 HTX nông nghiệp và 9.452 HTX phi nông nghiệp), 130.760 tổ hợp tác và 120 liên hiệp HTX trong lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp. Hầu hết các HTX chủ động tiếp cận nhu cầu thị trường, đổi mới cơ sở vật chất nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng sản xuất… Đặc biệt là các HTX nông nghiệp có giám đốc và nguồn nhân lực trẻ, năng động đã mạnh dạn, chủ động tiếp cận, đầu tư, kết nối với các HTX cùng loại hình hoặc khác loại hình theo chiều hướng tăng ứng dụng chuyển đổi số, thích ứng đặc biệt trong và sau dịch bệnh COVID-19.

Cùng đó, nhiều HTX trong lĩnh vực nông nghiệp đã tiếp cận các chính sách, mạnh dạn ứng dụng nhiều phương thức khác nhau trong nông nghiệp gắn với chuyển đổi số, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu…

Đến nay, cả nước có 63% HTX đã thực hiện ứng dụng công nghệ cao (tự động hóa, công nghệ sinh học, công nghệ sản xuất,…) trong hoạt động sản xuất theo các mức độ. Việc ứng dụng công nghệ cao, sử dụng các phần mềm quản lý thường được các HTX sử dụng chính trong quản lý hoạt động sản xuất (chiếm 74,8%); quản lý đối với các khâu đầu vào (52,7%) và đầu ra (46,9%) của quá trình sản xuất…

Bên cạnh các HTX tích cực tham gia chuyển đổi số, hiện nay trên cả nước vẫn còn các HTX chưa chủ động triển khai thực hiện; những HTX này vẫn chưa xây dựng được chiến lược, kế hoạch chuyển đổi số cụ thể; cán bộ quản lý HTX chưa thực sự quyết tâm, chưa tuyên truyền, lan tỏa tới thành viên về lợi ích của chuyển đổi số; quá trình thực hiện không nhận được sự ủng hộ từ phía thành viên, người lao động và còn một bộ phận nhỏ HTX cán bộ quản lý, thành viên chưa coi trọng công tác chuyển đổi số trong phát triển kinh tế tập thể. Kết quả khảo sát các HTX cho thấy còn hơn 50% HTX chưa có định hướng về chuyển đổi số, trong đó 37,5% HTX có chủ trương, quyết tâm nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu và 18,9% HTX chưa xây dựng kế hoạch về chuyển đổi số…

Tại diễn đàn, một số đại biểu tham dự đã nêu ý kiến về những thuận lợi, khó khăn, đồng thời đề xuất những giải pháp cần thực hiện để góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế hợp tác, HTX trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định: Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu đòi hỏi khách quan của sự phát triển và được xác định là yêu cầu bắt buộc.

Đồng chí đề nghị: Bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ban chỉ đạo chuyển đổi số của quốc gia, của các bộ, ngành, địa phương cần khẩn trương, quyết liệt tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao trong chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: thay đổi nhận thức tư duy về chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế hợp tác, HTX trong bối cảnh nền kinh tế số; thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành HTX liên thông với các cơ sở dữ liệu quốc gia…

Đồng chí yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hỗ trợ chuyển đổi số trong khu vực doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh; UBND các tỉnh, thành phố cần trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho kinh tế tập thể phát triển tại địa phương, xây dựng các mô hình HTX hoạt động hiệu quả, phù hợp… qua đó thúc đẩy kinh tế hợp tác, HTX phát triển ổn định và bền vững.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/kinh-te/528851-dien-dan-truc-tuyen-ve-kinh-te-hop-tac-hop-tac-xa-nam-2022.html

  • Từ khóa