Chi Lăng cần tập trung cao độ để thực hiện tốt 3 chương trình mục tiêu quốc gia

Thứ 6, 04.11.2022 | 14:37:11
483 lượt xem

Ngày 4/11/2022, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn huyện Chi Lăng.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực tế mô hình trồng na tại xã Chi Lăng

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, ngay sau khi có Quyết định của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022, UBND huyện Chi Lăng đã khẩn trương ban hành các kế hoạch thực hiện các CTMTQG; hoàn thành giao kế hoạch vốn đầu tư, vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Nhà nước năm 2022 và vốn đầu tư giai đoạn 2021-2025 của 3 CTMTQG trước ngày 31/8/2022.

Tổng kế hoạch vốn năm 2022 thực hiện 3 CTMTQG năm 2022 trên địa bàn huyện là 99.785 triệu đồng. Đến nay các đơn vị chủ đầu tư đã tiến hành giải ngân thanh toán vốn đầu tư xây dựng được 31.188 triệu đồng, đạt 31% tổng kế hoạch vốn giao.

Trong đó CTMTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) giải ngân đạt 70%; CTMTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và CTMTQG giảm nghèo bền vững chưa có khối lượng thực hiện để giải ngân thanh toán vốn.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực tế mô hình trồng bưởi trên địa bàn xã Chi Lăng

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai các CTMTQG trên địa bàn huyện Chi Lăng gặp một số khó khăn, vướng mắc như: Nguồn vốn các CTMTQG năm 2022 đến tháng 7/2022 mới được phân bổ dẫn đến việc triển khai thực hiện và giải ngân vốn chậm so với mục tiêu, kế hoạch; nguồn thu ngân sách của huyện còn hạn chế; nguồn vốn phân bổ thực hiện CTMTQG xây dựng NTM còn hạn chế…

Năm 2022, huyện Chi Lăng phấn đấu đưa xã Thượng Cường đạt chuẩn NTM, xã Chi Lăng đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu. Đến nay xã Thượng Cường đạt 14/19 tiêu chí NTM; xã Chi Lăng đạt 2/4 tiêu chí xã NTM kiểu mẫu. Hiện nay cả 2 xã đang gấp rút triển khai các tiêu chí còn lại và dự kiến sẽ hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực tế công trình trường học trên địa bàn xã Thượng Cường

Tại buổi kiểm tra, đại diện một số sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo huyện Chi Lăng đã trao đổi, làm rõ một số nội dung liên quan đến việc phân bổ các nguồn vốn, hướng dẫn thực hiện các CTMTQG; nguồn lực để phát triển giao thông nông thôn; triển khai các mô hình phát triển sản xuất; chủ động lập hồ sơ đối với các tiêu chí NTM, NTM kiểu mẫu đã đạt; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các CTMTQG…


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao huyện Chi Lăng cũng như các xã trên địa bàn đã chủ động, tích cực trong việc triển khai CTMTQG, đặc biệt là chương trình xây dựng NTM.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Chi Lăng tập trung cao độ để thực hiện tốt 3 CTMTQG; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân, tổ chức, doanh nghiệp tích cực tham gia vào các CTMTQG; quan tâm tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình; cân đối nguồn lực từ huyện, xã để bố trí cho các CTMTQG; có giải pháp duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí ở các xã đã đạt chuẩn NTM.

Đối với xã Thượng Cường, bên cạnh đẩy nhanh tiến độ công trình hạ tầng, UBND xã cần quan tâm huy động nguồn lực của người dân thực hiện tiêu chí môi trường cũng như các tiêu chí khác; tập trung xây dựng các mô hình nông lâm nghiệp có hiệu quả; kiểm tra, rà soát hồ sơ, thủ tục để trình thẩm định các tiêu chí.

Đối với xã Chi Lăng, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND huyện Chi Lăng hỗ trợ xã thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt; tiếp tục nâng cao hơn nữa các tiêu chí đã đạt. Qua đó quyết tâm đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu theo kế hoạch đề ra.


TÂN AN/baolangson.vn

https://baolangson.vn/kinh-te/538331-chi-lang-can-tap-trung-cao-do-de-thuc-hien-tot-3-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia.html

  • Từ khóa