Kiểm tra tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại huyện Hữu Lũng

Thứ 3, 22.11.2022 | 09:02:40
540 lượt xem

Ngày 21/11/2022, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành kiểm tra tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn huyện Hữu Lũng.


Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra thực tế mô hình trồng thanh long của người dân xã Vân Nham

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, triển khai các CTMTQG giai đoạn 2021-2025 và năm 2022, UBND huyện Hữu Lũng đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch danh mục dự án, phương án bố trí vốn đầu tư phát triển, vốn sự nghiệp thực hiện các CTMTQG trình HĐND huyện thông qua kế hoạch vốn và danh mục dự án; chỉ đạo xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản điều hành, hướng dẫn, đôn đốc tổ chức triển khai thực hiện các CTMTQG giai đoạn 2021-2025 và năm 2022…

Tổng kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện 3 CTMTQG trên địa bàn huyện Hữu Lũng trên 102 tỷ đồng (vốn đầu tư 81,7 tỷ đồng; vốn sự nghiệp 20,3 tỷ đồng). Giá trị giải ngân thanh toán đến ngày 31/10/2022 là 35,5 tỷ đồng, đạt 32% kế hoạch vốn giao. Trong đó, CTMTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) giải ngân thanh toán được trên 32 tỷ đồng, đạt 77% kế hoạch vốn giao. Đối với 2 CTMTQG còn lại, tỷ lệ giải ngân thanh toán vốn đạt rất thấp. Cụ thể CTMTQG giảm nghèo bền vững giải ngân thanh toán được 156 triệu đồng (tổng kế hoạch vốn 4.623 triệu đồng) và CTMTQG phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giải ngân thanh toán vốn được 191 triệu đồng (tổng kế hoạch vốn 55.396 triệu đồng).

Tại buổi kiểm tra, đại diện một số sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo huyện Hữu Lũng đã tập trung thảo luận, làm rõ một số nội dung liên quan đến việc phân bổ nguồn vốn thực hiện 3 CTMTQG; việc triển khai thực hiện các dự án, công trình giao thông, trường học, chợ nông thôn; tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ các tiêu chí xây dựng NTM…


Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trưởng đoàn công tác phát biểu tại buổi kiểm tra

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trưởng đoàn kiểm tra đề nghị UBND huyện Hữu Lũng tiếp tục tuyên truyền, vận động, huy động, lồng ghép nguồn lực thực hiện chương trình; tập trung cao độ, bám sát các công việc để hoàn thành các công việc được giao; cân đối bố trí nguồn ngân sách của huyện đối ứng trong các chương trình để đủ nguồn kinh phí cho các hạng mục; chỉ đạo, rà soát đánh giá cả 3 CTMTQG để có điều chỉnh phù hợp; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các CTMTQG.

Đối với các xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2022 (Vân Nham, Hồ Sơn) và xã phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao (Sơn Hà), đồng chí trưởng đoàn kiểm tra đề nghị các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với huyện Hữu Lũng để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Từ đó đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí chưa đạt ở cả 3 xã, phấn đấu đưa 3 xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao theo đúng kế hoạch…

Trước đó, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế một số công trình hạ tầng, mô hình phát triển sản xuất trên địa bàn các xã Vân Nham và Thanh Sơn.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/kinh-te/542238-kiem-tra-tinh-hinh-thuc-hien-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-tai-huyen-huu-lung.html

  • Từ khóa