Tập trung thu hút đầu tư phát triển các cụm công nghiệp

Thứ 6, 03.02.2023 | 15:02:53
789 lượt xem

Ngày 3/2/2023, UBND tỉnh tổ chức hội nghị chuyên đề về thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 20 CCN được quy hoạch với tổng diện tích 871,63 ha thuộc địa bàn 10/11 huyện, thành phố. Trong đó, 5 CCN đã được quy hoạch nhưng chưa có nhà đầu tư quan tâm và hiện không phù hợp quy hoạch, đã dự kiến đưa ra khỏi phương án phát triển CCN. Trong 15 CCN được quy hoạch, đủ điều kiện triển khai có 3 CCN đã được thành lập gồm: CCN địa phương số 2, huyện Cao Lộc; CCN Hợp Thành 1, huyện Cao Lộc; CCN Bắc Sơn 2, huyện Bắc Sơn.

8 CCN đã phù hợp với các quy hoạch liên quan, đủ điều kiện thành lập, đã và đang thực hiện các thủ tục thành lập CCN gồm: CCN Hòa Sơn 1, CCN Hồ Sơn 1, huyện Hữu Lũng; CCN phía Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng; CCN Na Dương 1, CCN Na Dương 2, CCN Na Dương 3, huyện Lộc Bình; CCN Đình Lập, huyện Đình Lập; CCN Hợp Thành 2, huyện Cao Lộc.

4 CCN có trong Quy hoạch phát triển CCN, chưa phù hợp với các quy định liên quan và đã có nhà đầu tư quan tâm gồm: CCN Minh Sơn, huyện Hữu Lũng; CCN Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn; CCN Văn Lãng, CCN Văn Lãng 2, huyện Văn Lãng.

Sở Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố và đơn vị lập Quy hoạch tỉnh xây dựng phương án phát triển CCN trên địa bàn tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (quy hoạch 35 CCN, tổng diện tích 1.632 ha, trong đó có 15 CCN đang triển khai thực hiện) đã tích hợp vào Quy hoạch tỉnh, là cơ sở để triển khai thu hút đầu tư, thành lập các cụm công nghiệp của tỉnh sau khi quy hoạch tỉnh được duyệt.

Đối với các CCN đã thành lập, hiện nay đã có 11 doanh nghiệp đang hoạt động. Hiện nay, các cơ quan liên quan tiếp tục tiến hành thẩm định và thực hiện các thủ tục quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, thành lập CCN.


Đại diện nhà đầu tư phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, đại diện một số sở, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các nhà đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN đã thảo luận làm rõ một số nội dung liên quan đến quy hoạch CCN, các chính sách hỗ trợ phát triển CCN, công tác giải phóng mặt bằng…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí  Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh việc phát triển CCN là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa lâu dài. Chính vì vậy, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố cần tập trung cao độ để lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thu hút đầu tư phát triển các CCN.

Các sở, ngành liên quan cần có hướng dẫn sớm để các huyện, thành phố, nhà đầu tư nắm được trình tự, thủ tục thực hiện các bước theo từng lĩnh vực. Trong đó Sở Công Thương làm đầu mối để tổng hợp hướng dẫn của các sở, ngành và tổng hợp thành hướng dẫn chung, thời gian hoàn thành trước ngày 15/2/2023. Các huyện, thành phố tiếp tục rà soát lại quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch 3 loại rừng, quy hoạch chung xây dựng xã, đất tái định cư, đất ở cho công nhân.

Các nhà đầu tư cần  phối hợp chặt chẽ với cơ quan liên quan; đảm bảo năng lực, nhân lực, máy móc để nhanh chóng triển khai các dự án…

Đối với tiến độ thực hiện các CCN, tùy vào từng CCN cụ thể, cơ quan liên quan chấp thuận chủ trương đầu tư trong khoảng thời gian từ tháng 2-6/2023 và hoàn thành các thủ tục để đủ điều kiện triển khai các dự án từ tháng 6-12/2023.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/kinh-te/559036-tap-trung-thu-hut-dau-tu-phat-trien-cac-cum-cong-nghiep.html

  • Từ khóa