Lạng Sơn có 1 hồ sơ tự ứng cử đại biểu HĐND tỉnh

Thứ 3, 16.03.2021 | 16:05:55
282 lượt xem

Trong tổng số 106 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 có 1 hồ sơ tự ứng cử.

Theo kết quả tổng hợp của Sở Nội vụ – cơ quan thường trực bầu cử của Ủy ban bầu cử tỉnh, đến thời điểm 17 giờ 00 ngày 14 /3/2021 kết thúc việc tiếp nhận hồ sơ hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026, sở đã tiếp nhận 10 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, 100% trong số này là do cơ quan, đơn vị giới thiệu.

Đối với hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026, sở đã tiếp nhận tổng cộng 106 hồ sơ, trong đó có 105 hồ sơ do cơ quan, đơn vị giới thiệu; 1 hồ sơ tự ứng cử.

Được biết, theo Thông báo số 11/TB-UBBC ngày 19/02/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh về thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026, thời hạn nhận hồ sơ ứng cử là từ ngày 22/2/2021 và kết thúc vào 17 giờ 00 ngày 14/3/2021.


PV/BAOLANGSON.VN

https://baolangson.vn/chinh-tri/bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap-nhiem-ky-2021-2026/409452-lang-son-co-1-ho-so-tu-ung-cu-dai-bieu-hdnd-tinh.html

  • Từ khóa
Ngân hàng Nhà nước lên tiếng về việc Mỹ gỡ mác Việt Nam "thao túng tiền tệ"
Ngân hàng Nhà nước lên tiếng về việc Mỹ gỡ mác Việt Nam "thao túng tiền tệ"

Việc điều hành tỷ giá thực hiện trong khuôn khổ chính sách tiền tệ chung nhằm thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, không nhằm tạo lợi thế cạnh tranh thương mại quốc tế không công bằng.