Đề xuất hàm Đại tướng cho sĩ quan CAND biệt phái làm Phó Chủ tịch Quốc hội

Thứ 7, 27.05.2023 | 09:11:57
649 lượt xem

Ủy ban Quốc phòng - An ninh đề nghị Bộ Công an nghiên cứu đề xuất bổ sung 1 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Đại tướng đối với sĩ quan CAND biệt phái giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội.

Sáng 27/5, Bộ trưởng Công an Tô Lâm thừa ủy quyền của Thủ tướng trình bày tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân.

Theo Bộ trưởng Công an, Luật Công an nhân dân sau 4 năm có hiệu lực đã bộc lộ một số vướng mắc nên cần thiết sửa đổi, bổ sung một số quy định.

Thêm 6 vị trí trong công an nhân dân có hàm cấp tướng

Về quy định cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan Công an nhân dân, luật hiện hành mới chỉ quy định cụ thể 199 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng (gồm 1 Đại tướng, 6 Thượng tướng, 35 Trung tướng, 157 Thiếu tướng).

Đề xuất hàm Đại tướng cho sĩ quan CAND biệt phái làm Phó Chủ tịch Quốc hội - 1

Bộ trưởng Công an Tô Lâm thừa ủy quyền của Thủ tướng trình bày tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân (Ảnh: Phạm Thắng).

Đại tướng Tô Lâm cho biết trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân trình ra Chính phủ lần này, Chính phủ bổ sung quy định cụ thể về 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng trong CAND, bao gồm: 1 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tướng và 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng.

Nhất trí với nội dung này khi trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Lê Tấn Tới cho rằng việc bổ sung không vượt quá số lượng vị trí cấp tướng trong Công an nhân dân do Bộ Chính trị quy định, phù hợp với nhu cầu thực tiễn công tác và cơ cấu tổ chức mới của Bộ Công an.

Bên cạnh đó, có một số ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung 1 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Đại tướng đối với sĩ quan CAND biệt phái khi được Đảng phân công và được Quốc hội bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội. Ủy ban Quốc phòng - An ninh đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, đề xuất tiếp thu cho phù hợp.

Theo phương án được Bộ trưởng Công an trình, 1 vị trí được bổ sung có cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tướng được quy định cho sĩ quan CAND biệt phái giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng cũng được bổ sung trong dự luật trình lên Quốc hội. Theo đó, thay vì quy định có 157 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân nêu rõ có 162 vị trí có cấp hàm cao nhất là Thiếu tướng.

Các vị trí này gồm: Hiệu trưởng trường Đại học Cảnh sát nhân dân; Hiệu trưởng trường Đại học An ninh nhân dân; 1 Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; 2 vị trí Phó Cục trưởng tại đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Đa số ý kiến trong Ủy ban Quốc phòng - An ninh nhất trí với việc bổ sung 5 vị trí này nâng cao sức chiến đấu của lực lượng CAND. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị việc bổ sung này cần được đánh giá đầy đủ, toàn diện, bảo đảm tương quan về cấp bậc hàm cao nhất và phân cấp chỉ huy trên dưới trong CAND, nhất là 2 vị trí Phó Cục trưởng tại đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Nâng hạn tuổi phục vụ của sĩ quan CAND

"Quy định sĩ quan CAND được xét thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng phải còn ít nhất đủ 3 năm công tác, trường hợp không đủ 3 năm công tác do Chủ tịch nước quyết định", cũng là một nội dung được sửa đổi, bổ sung trong Luật Công an nhân dân.

Đề xuất hàm Đại tướng cho sĩ quan CAND biệt phái làm Phó Chủ tịch Quốc hội - 2

Quốc hội nghe Bộ trưởng Công an Tô Lâm trình bày tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân (Ảnh: Phạm Thắng).

Ủy ban Quốc phòng - An ninh nhất trí với quy định trên và đánh giá việc này sẽ tận dụng được trí tuệ, kinh nghiệm của sĩ quan được thăng cấp bậc hàm, bảo đảm về thời gian lãnh đạo, chỉ huy tiếp theo của cấp bậc hàm được thăng.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Lê Tấn Tới cho biết thêm, Thường trực Ủy ban Xã hội và Thường trực Ủy ban Văn hóa - Giáo dục đề nghị bổ sung quy định thời gian công tác tối thiểu được phong, thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với trường hợp không đủ 3 năm công tác do Chủ tịch nước quyết định để bảo tính chặt chẽ, khả thi.

Về hạn tuổi phục vụ của sĩ quan, hạ sĩ quan CAND, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết quy định này được sửa đổi theo hướng bổ sung quy định và tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của công nhân công an (nam tăng 2 tuổi, nữ tăng 5 tuổi); tăng 2 tuổi của sĩ quan, hạ sĩ quan.

Riêng nữ sĩ quan có cấp bậc hàm Đại tá tăng 5 tuổi, nữ sĩ quan có cấp bậc hàm Thượng tá tăng 3 tuổi; nữ sĩ quan cấp Tướng giữ nguyên 60 tuổi như hiện hành.

Cơ bản nhất trí quy định này, song có ý kiến trong cơ quan thẩm tra cho rằng việc nâng hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với nữ Thượng tá lên 3 tuổi, nữ Đại tá lên 5 tuổi là mức tăng đáng kể, trong khi đa số cấp bậc hàm khác tăng 2 tuổi để phù hợp với môi trường công tác đặc thù của lực lượng CAND và nhu cầu của đa số nữ sĩ quan CAND.

Ngoài ra, qua khảo sát thực tiễn, một số địa phương đề nghị quy định hạn tuổi phục vụ cao nhất phù hợp với yếu tố đặc thù nghề nghiệp, vị trí, môi trường công tác, tính chất từng nhóm nhiệm vụ, nhóm công việc trong CAND để bảo đảm điều kiện thể lực, sức khỏe của sĩ quan, hạ sĩ quan trong các môi trường làm việc khác nhau. Ủy ban Quốc phòng - An ninh đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, đề xuất tiếp thu cho phù hợp.


Hoài Thu/dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/xa-hoi/de-xuat-ham-dai-tuong-cho-si-quan-cand-biet-phai-lam-pho-chu-tich-quoc-hoi-20230527082617037.htm

  • Từ khóa