Hơn 1800 đại biểu được bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng

Thứ 7, 03.06.2023 | 09:50:35
781 lượt xem

Ngày 2/6, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và truyền thông, các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có 35 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và truyền thông; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí của tỉnh và trung ương đóng trên địa bàn.

Đây là năm thứ 3 hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 63 điểm cầu với sự tham gia của 1.867 đại biểu là lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí trên cả nước.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định tầm quan trọng của báo chí trong công tác xây dựng đảng. Theo thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, từ ngày 1/11/2022 đến ngày 1/6/2023, các báo, tạp chí điện tử đã có 26.623 tác phẩm viết về chủ đề xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Giải báo chí về xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng) đã và đang có sức lan tỏa và hấp dẫn với  những người làm báo.

Tại hội nghị, đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí cần chủ động, đổi mới sáng tạo hơn nữa trong công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng phù hợp với đặc trưng từng địa phương, vùng miền. Nâng cao chất lượng tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng, từ đó tạo hiệu ứng tác động lan tỏa trong các cơ quan báo chí và toàn xã hội. Các cơ quan báo chí cần tổ chức bài bản, sáng tạo việc hưởng ứng tham gia Giải Búa liềm vàng hoặc có sản phẩm truyền thông sáng tạo; động viên được nhiều phóng viên, nhà báo tham gia viết về công tác xây dựng Đảng và tuyển chọn được nhiều tác phẩm có chất lượng, bảo đảm số lượng tham dự giải. Các nhà báo, phóng viên cần có sự đầu tư công phu thể hiện sự sáng tạo, mới mẻ trong phát hiện đề tài về xây dựng Đảng hệ thống chính trị.

Theo chương trình, trong thời gian 1 ngày, các đại biểu được thông tin các chuyên đề: Kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm báo chí thể loại chính luận; Những nội dung mới về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 (khóa XIII); Giới thiệu chủ đề, đề tài, cách xử lý thông tin trong sáng tạo tác phẩm về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, giới thiệu mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng; Kỹ năng sáng tạo tác phẩm ảnh báo chí về xây dựng Đảng; chia sẻ kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng của các tác giả đoạt giải cao Giải Búa liềm vàng.

Qua hội nghị nhằm bổ sung, cập nhật những quan điểm mới, vấn đề cần quan tâm trong công tác xây dựng Đảng về các mặt: chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, từ đây góp phần tuyên truyền tốt việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cùng nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời bồi dưỡng kỹ năng lựa chọn đề tài, khai thác, xử lý thông tin, truyền đạt kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cho phóng viên, biên tập viên tuyên truyền về xây dựng Đảng của các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương, góp phần làm tốt hơn công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng, gắn với nâng cao chất lượng Giải Búa liềm vàng.

Những năm qua, công tác thông tin tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh được quan tâm, chú trọng. Cụ thể, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lạng Sơn đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản, kế hoạch về thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phối hợp thường xuyên với các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh trong định hướng nội dung sáng tạo các tác phẩm báo chí tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng); chú trọng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.


PHƯƠNG DUNG - THANH MAI

https://baolangson.vn/chinh-tri/xay-dung-dang/586673-hon-1800-dai-bieu-duoc-boi-duong-kien-thuc-ve-xay-dung-dang.html

  • Từ khóa