Thành phố Lạng Sơn: Khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2023

Chủ nhật, 01.10.2023 | 16:05:32
552 lượt xem

Sáng 30/9, Trung tâm chính trị thành phố Lạng Sơn tổ chức khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khoá V năm 2023. Tham gia lớp bồi dưỡng có 54 học viên là cán bộ, đảng viên của các chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, các huyện, thành phố.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trung tâm Chính trị thành phố Lạng Sơn phát biểu khai giảng lớp học

Tại lớp học, các học viên được học tập, tiếp thu và tìm hiểu nội dung 18 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; lịch sử và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; nhiệm vụ trọng tâm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa – Mô hình kinh tế tổng quát của thời kỳ quá độ; nhiệm vụ xây dựng con người, phát triển các lĩnh vực văn hóa – xã hội…

Các học viên tham gia lớp học

Qua lớp học nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị cho các học viên, từ đó vận dụng kiến thức được học vào thực tế công tác và cuộc sống; chủ động, tích cực tham gia cùng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Giảng viên truyền đạt nội dung chuyên đề Chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh

Theo kế hoạch, lớp học sẽ được tổ chức trong thời gian 30 ngày, học vào cuối tuần và ngoài giờ hành chính.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/chinh-tri/614295-t-15.html

  • Từ khóa