Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

Thứ 2, 02.10.2023 | 00:00:00
565 lượt xem

Sáng 2/10, Tỉnh ủy Lạng Sơn và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 137 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng

Dự lễ khai giảng có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ là rất quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.


Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức

Để lớp học đạt kết quả cao nhất, đồng chí đề nghị các giảng viên lựa chọn những nội dung trọng tâm, thiết thực, vấn đề mới, thời sự để truyền đạt, trao đổi thông tin, trang bị kiến thức, kỹ năng cho học viên. Ban chỉ đạo lớp học thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành lớp học; thường xuyên nắm tình hình, báo cáo tình hình lớp học với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy các vấn đề liên quan đến học tập, rèn luyện hoặc các vấn đề phát sinh của lớp học; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để lớp học được thực hiện theo đúng kế hoạch.

Các học viên cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và vận dụng vào thực tiễn; chủ động sắp xếp thời gian tham gia lớp học đầy đủ, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy lớp học. Đồng thời, phát huy tinh thần tự giác, chủ động nghiên cứu, tiếp thu các nội dung được truyền đạt, tích cực trao đổi, thảo luận những vấn đề chưa rõ, vấn đề mới, vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ để nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý tại cơ quan, đơn vị mình.

Theo kế hoạch, trong thời gian từ ngày 2 đến ngày 6/10, các học viên được truyền đạt các chuyên đề: cục diện thế giới hiện nay và đường lối đối ngoại của Việt Nam; đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế trên nền tảng khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo; kỹ năng quản trị và lãnh đạo địa phương; tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng ta về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, liêm chính, kiến tạo, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng… Qua đó nhằm bổ sung, cập nhật các nhóm kiến thức về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, về phát triển kinh tế – xã hội và trang bị kỹ năng, kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý cho các học viên. 


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/chinh-tri/614508-khai-giang-lop-boi-duong-cap-nhat-kien-thuc-cho-can-bo-thuoc-dien-ban-thuong-vu-tinh-uy-quan-ly.html

  • Từ khóa