Toàn cảnh phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 8

Thứ 2, 02.10.2023 | 14:28:21
478 lượt xem

Mở đầu Hội nghị Trung ương 8, các đại biểu đã dành một phút tưởng niệm Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và các nạn nhân đã thiệt mạng trong các đợt thiên tai, hỏa hoạn.

Toàn cảnh phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 8 - 1

Sáng 2/10, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII khai mạc dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Toàn cảnh phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 8 - 2

Mở đầu hội nghị, Trung ương dành một phút tưởng niệm Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và các nạn nhân đã bị thiệt mạng trong các đợt thiên tai, hỏa hoạn.

Toàn cảnh phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 8 - 3

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng điều hành phiên khai mạc. 

Toàn cảnh phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 8 - 4

Tại Hội nghị lần này, Trung ương sẽ bàn và cho ý kiến kết luận về các vấn đề: Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024; kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm 2024 - 2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới.

Toàn cảnh phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 8 - 5

Các đại biểu dự Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Toàn cảnh phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 8 - 6

Trung ương cũng sẽ thảo luận nội dung tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh...

Toàn cảnh phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 8 - 7

Đặc biệt, tại Hội nghị lần thứ 8, Trung ương khóa XIII sẽ bàn về quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và một số vấn đề quan trọng khác.

Toàn cảnh phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 8 - 8

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, Hội nghị Trung ương lần này xem xét, quyết định nhiều vấn đề trọng đại, phức tạp, có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII từ nay đến hết nhiệm kỳ.

Toàn cảnh phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 8 - 9

Một nội dung quan trọng khác được bàn tại Hội nghị Trung ương 8 là tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Toàn cảnh phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 8 - 10

Tổng Bí thư đề nghị Trung ương và các đại biểu tham dự Hội nghị phát huy trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến để hoàn thiện các báo cáo, đề án và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp.

Toàn cảnh phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 8 - 11

Theo chương trình dự kiến, Hội nghị Trung ương 8 làm việc đến ngày 8/10.


Theo dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/xa-hoi/toan-canh-phien-khai-mac-hoi-nghi-trung-uong-8-20231002094123932.htm

  • Từ khóa