Chú trọng "phủ xanh" thông tin tích cực

Thứ 5, 30.11.2023 | 15:03:28
466 lượt xem

Sáng 30/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới (viết tắt là Nghị quyết số 35); 3 năm thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU ngày 19/6/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về tuyên truyền lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái,

Quang cảnh hội nghị. 

Trong 5 năm qua, Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy và Ban Chỉ đạo 35 Quận ủy, Huyện ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở thuộc Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã kịp thời tham mưu với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 đồng bộ, thống nhất, sát với tình hình thực tiễn.

Các cơ quan, đơn vị đã tổ chức, thực hiện hiệu quả việc học tập, thực hiện quán triệt Nghị quyết số 35 và các kế hoạch, kết luận, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Chỉ đạo 35 Trung ương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; gắn nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Trong đó, xác định trọng tâm là bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trong thời gian qua, các cơ quan báo chí thành phố bám sát nhiệm vụ chính trị, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các nền tảng đa phương tiện, xây dựng chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường tin tích cực, việc làm tốt, câu chuyện đẹp trở thành dòng thời sự tích cực chủ lưu…

Chú trọng
Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày tham luận trao đổi, chia sẻ cách làm hay, đúc rút nhiều kinh nghiệm, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 35.

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 35 các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, kế hoạch, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; tiếp tục thực hiện việc lấy “xây” để “chống”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”.

Trong đó, các cơ quan, đơn vị chú trọng đến phần xây "phủ xanh" thông tin tích cực; tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân cùng chung tay tham gia công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tăng cường trao đổi, chia sẻ một số kinh nghiệm để sự phối hợp ngày càng tốt hơn giữa Trung ương và địa phương, cùng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới; tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định số 85-QĐ/TW về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, mạng xã hội tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.

Dịp này, 1 tập thể và 1 cá nhân được nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương vì đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động và diễn tập đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội; 41 tập thể và 88 cá nhân được tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW giai đoạn 2018-2023 và thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU giai đoạn 2020-2023; 26 tập thể và 22 cá nhân được tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW và thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU năm 2022.


Theo dantri.com.vn

https://nhandan.vn/chu-trong-phu-xanh-thong-tin-tich-cuc-post785174.html

  • Từ khóa