Bộ Công an hướng tới sự hài lòng của nhân dân

Chủ nhật, 03.12.2023 | 09:04:34
419 lượt xem

Năm 2023, Bộ Công an tiếp tục xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ công tác trọng tâm, khâu đột phá, nhất là đẩy mạnh quản lý nhà nước về an ninh trật tự và nội bộ, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong toàn lực lượng, mang lại những hiệu quả tích cực.

Lực lượng Công an tỉnh Sóc Trăng giúp đỡ xây dựng nhà cho các hộ nghèo. 

Bộ Công an đã tập trung rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm thực chất thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết đối với 21 thủ tục, trong đó có 9 thủ tục thuộc lĩnh vực quản lý ngành, nghề đầu tư có điều kiện, 12 thủ tục thuộc lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy.

Từ tháng 9/2022 đến tháng 9/2023, Bộ trưởng Công an đã ban hành 9 quyết định công bố sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính; ban hành mới 23 thủ tục, sửa đổi, bổ sung, thay thế 112 thủ tục, bãi bỏ 6 thủ tục. Để người dân tiếp cận với các thủ tục hành chính trong Công an nhân dân dễ dàng hơn, một số công an địa phương có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác tuyên truyền cải cách hành chính thông qua ứng dụng mạng xã hội Facebook, Zalo... sẵn sàng tiếp nhận, xử lý thông tin 24/24 giờ giải đáp những vướng mắc, kiến nghị có liên quan; bảo đảm bí mật cho người cung cấp thông tin.

Xác định rõ việc ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa nền hành chính là biện pháp nhanh, mạnh và hiệu quả nhất để cải cách hành chính, năm 2023, Bộ Công an tập trung cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp, đẩy mạnh các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Đến nay, Bộ Công an đã cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Công an các địa phương, đơn vị phối hợp Ngân hàng Vietcombank triển khai việc thu phí, lệ phí thông qua tài khoản trung gian thanh toán; phối hợp Văn phòng Chính phủ tích hợp 205 dịch vụ công của Bộ lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến đạt khoảng 78%. Nhiều dịch vụ đạt cao như: cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước; thông báo lưu trú; đăng ký con dấu, thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy; đăng ký cấp biển số xe lần đầu...

Một trong những mục tiêu quan trọng của công tác cải cách hành chính là hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Do vậy, năm 2023, lãnh đạo Bộ Công an quyết định tiếp tục gắn kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính với kết quả đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức; tập trung vào một số tiêu chí công khai, niêm yết thủ tục hành chính, mức độ thuận tiện trong tiếp cận thủ tục hành chính, thời gian và chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Kết quả điều tra xã hội học cho thấy: 39,48% số người được hỏi khẳng định chỉ cần đi lại 1 lần trong quá trình giải quyết công việc; 59,54% đi lại hai lần (một lần nộp hồ sơ và một lần nhận kết quả). Số người phải đi lại 2 lần giảm so với năm 2022 cho thấy nỗ lực lớn trong cải cách hành chính của lực lượng công an nhân dân, nhất là trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ bưu chính công ích. Có hơn 89% số người dân, tổ chức được hỏi cho biết, cơ quan đơn vị công an trả kết quả dịch vụ công đúng hẹn...

Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an cho biết: Cục đã tham mưu lãnh đạo Bộ ký Quyết định số 1102/QĐ-BCA-VO3 đối với kết quả thực hiện một số tiêu chí cải cách hành chính của công an tỉnh, thành phố trực thuộc địa phương; tham mưu lãnh đạo Bộ có văn bản gửi Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành trực thuộc, đề nghị chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có liên quan phối hợp, cho ý kiến đánh giá chính xác, khách quan về kết quả cải cách hành chính.

Đa số ý kiến ghi nhận, đánh giá cao việc thực hiện cải cách hành chính của lực lượng công an với 22 địa phương đạt điểm tối đa ở nội dung này. Tinh thần trách nhiệm, chủ động triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính ở công an các tỉnh, thành phố đã đóng góp quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Kết quả của 2 lĩnh vực thể hiện những nỗ lực vượt bậc của lực lượng công an trong công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, đồng thời, góp phần nâng cao uy tín của cán bộ, chiến sĩ công an, nâng cao hơn nữa sự tin tưởng của người dân, tổ chức đối với công tác cải cách hành chính của lực lượng công an.

Phát biểu tại hội nghị gần đây, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Công an yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 trong Công an nhân dân, gắn liền với các nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính, xác định lộ trình, nhiệm vụ cụ thể để đạt hiệu quả cao nhất.

Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu công an các đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số; gắn cải cách hành chính với đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy của công an các đơn vị, địa phương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu của lực lượng trong thực hiện Đề án 06 của Chính phủ; chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, kỹ thuật, nguồn nhân lực chất lượng cao về công nghệ thông tin, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ về số hóa, chuyển đổi số...

Trong năm 2023, chỉ số cải cách hành chính trung bình của khối các đơn vị thuộc Bộ Công an không có chức năng giải quyết thủ tục hành chính đạt 83,18%; khối các đơn vị thuộc Bộ Công an có chức năng giải quyết thủ tục hành chính đạt 86,72%; công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đạt 91,16%. Kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong Công an nhân dân đạt 97,71%


Theo nhandan.vn

https://nhandan.vn/bo-cong-an-huong-toi-su-hai-long-cua-nhan-dan-post785606.html

  • Từ khóa