Thông tin tình hình đối ngoại và tập huấn công tác điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế

Thứ 3, 05.12.2023 | 15:14:40
667 lượt xem

Sáng 5/12, Bộ Ngoại giao tổ chức hội nghị thông tin tình hình đối ngoại và tập huấn công tác điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế năm 2023. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến và trực tiếp tại điểm cầu Bộ Ngoại giao đến hơn 100 điểm cầu tại một số bộ, ban, ngành, đơn vị trung ương và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có lãnh đạo Sở Ngoại vụ cùng đại diện các sở, ngành, đơn vị của tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện Bộ Ngoại giao đã phổ biến về tình hình thế giới, khu vực từ đầu năm đến nay; hoạt động công tác đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong thời gian qua; thông tin về tình hình kinh tế thế giới và khu vực;…

Trong chương trình hội nghị, đại điện một số bộ, ngành trung ương đã truyền đạt những nội dung, các quy định của Luật Điều ước quốc tế 2016 và Luật Thoả thuận quốc tế 2020 với những nguyên tắc, trình tự thủ tục ký kết, thực hiện, danh nghĩa, ngôn ngữ của điều ước quốc tế, thoả thuận quốc tế; một số lưu ý trong thực hiện công tác điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế; hướng dẫn về ký kết và thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã biên giới; phân biệt điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế; công tác quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế…

Tại hội nghị, các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Ngoại giao và tại điểm cầu ở địa phương đã thảo luận, trao đổi, làm rõ hơn về những quy định trong thực hiện Luật Điều ước quốc tế, Luật Thỏa thuận quốc tế; những hạn chế trong quá trình thực hiện; đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác ký kết điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế cho các đơn vị, địa phương, qua đó, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, đẩy mạnh hội nhập quốc tế của các cơ quan, đơn vị trong cả nước.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/chinh-tri/628692-thong-tin-tinh-hinh-doi-ngoai-va-tap-huan-cong-tac-dieu-uoc-quoc-te-thoa-thuan-quoc-te.html

  • Từ khóa