Triển khai tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng

Thứ 6, 08.12.2023 | 09:06:26
499 lượt xem

Chiều 7/12, Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai tổng kết 5 năm công tác xây dựng Đảng (2021-2025) và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025). Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV, chủ trì. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 67 điểm cầu trong cả nước.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN) 

Đồng chí Trương Thị Mai cho biết, Tiểu ban được thành lập theo Quyết định số 128-QĐ/TW, ngày 16/10/2023 của Ban Chấp hành Trung ương; gồm 35 đồng chí, trong đó có 8 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư; 24 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, 3 đồng chí Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng.

Tiểu ban có cơ cấu tương đối toàn diện, tập trung thực hiện 2 nhiệm vụ được giao gồm xây dựng báo cáo tổng kết 5 năm công tác xây dựng Đảng và xây dựng báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng khẩn trương xây dựng kế hoạch để cụ thể hóa, hướng dẫn địa phương triển khai tổng kết, gửi báo cáo tổng kết về cơ quan thường trực của Tiểu ban là Ban Tổ chức Trung ương trước ngày 15/3/2024. Trong quá trình triển khai tổng kết và thảo luận các báo cáo, các đơn vị cần bảo đảm dân chủ, thống nhất trong tập thể cấp ủy. Việc tổng kết không chỉ bám sát các nội dung trong đề cương mà còn gắn với kết quả thực hiện các nghị quyết của Trung ương từ đầu nhiệm kỳ.

Dự kiến, tại Hội nghị Trung ương 9, Ban Chấp hành Trung ương sẽ cho ý kiến chính thức về 2 đề cương, Hội nghị Trung ương 10 sẽ cho ý kiến về 2 dự thảo báo cáo, Hội nghị Trung ương 11 sẽ thông qua lần cuối các dự thảo báo cáo để trình Đại hội XIV của Đảng.

Với ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng các báo cáo tổng kết phục vụ Đại hội XIV, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu các cấp, nêu cao trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự thống nhất trong quá trình triển khai tổng kết nhằm xây dựng các báo cáo thật sự chất lượng, hiệu quả, góp phần thiết thực vào thành công của Đại hội XIV của Đảng.


Theo nhandan.vn

https://nhandan.vn/trien-khai-tong-ket-cong-tac-xay-dung-dang-va-thi-hanh-dieu-le-dang-post786424.html

  • Từ khóa