Đa dạng hình thức thông tin tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Thứ 4, 28.02.2024 | 09:25:43
472 lượt xem

Những năm qua, thông tin tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục được cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh quan tâm, chú trọng, thực hiện bằng nhiều hình thức. Qua đó tạo niềm tin, đồng thuận trong Nhân dân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.

Cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tràng Định lựa chọn, chia sẻ thông tin về xây dựng Đảng trên mạng xã hội 

Những năm qua, công tác thông tin tuyên truyền về tổ chức xây dựng Đảng được thực hiện với hình thức đa dạng như: tuyên truyền miệng, sinh hoạt chi bộ, thông tin đại chúng, mạng xã hội, trang thông tin điện tử… Từ đó giúp người dân hiểu hơn về các chủ trương, đường lối của Đảng, tạo niềm tin, khí thế, động lực mới, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Lan tỏa các chủ trương, đường lối của Đảng

Một trong những nội dung được quan tâm tuyên truyền hàng đầu trong công tác tổ chức xây dựng Đảng đó là chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước và các quy định của địa phương. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, cấp ủy các cấp đã chú trọng xây dựng, phát triển đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, thực hiện công tác tuyên truyền miệng, đưa thông tin chính thống đến đảng viên và Nhân dân.

Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 350 báo cáo viên, hơn 4.800 tuyên truyền viên cấp cơ sở. Đây là lực lượng nòng cốt tuyên truyền công tác tổ chức xây dựng Đảng. Trong năm 2023, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức trên 18.000 buổi tuyên truyền thời sự, chính sách và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đến trên 1 triệu lượt người nghe, bảo đảm tính toàn diện, tính định hướng. Công tác tuyên truyền miệng đã góp phần quan trọng vào việc thông tin kịp thời các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm, đồng thời đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và các tầng lớp Nhân dân, qua đó góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn.

Cùng với hình thức tuyên truyền miệng, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò “cầu nối” đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Điển hình như Báo Lạng Sơn xây dựng, duy trì chuyên trang tuyên truyền về xây dựng Đảng; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện chuyên mục “Đảng trong cuộc sống hôm nay” hằng tuần. Cụ thể trong năm 2023, Báo Lạng Sơn xuất bản trên 260 số báo in; báo điện tử Báo Lạng Sơn duy trì đăng trên 60 tin, bài, ảnh mỗi ngày; phát hành trên 1,4 triệu tờ kịp thời phục vụ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh sản xuất, phát sóng trên 600 chương trình thời sự tổng hợp với trên 7.200 lượt tin, bài, phóng sự, phỏng vấn; hơn 1.000 chương trình phát thanh…

Cùng đó, các sở, ngành, các huyện, thành phố cũng quan tâm đẩy mạnh thông tin tuyên truyền trên các trang tin điện tử. Đơn cử năm 2023, trang thông tin điện tử của Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đăng tải trên 100 tin bài, hình ảnh về hoạt động, công tác tổ chức xây dựng Đảng thu hút trên 93.000 lượt truy cập. Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng thường xuyên phối hợp với các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh trong định hướng nội dung sáng tạo các tác phẩm báo chí tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng).

Là tác giả đã hai lần có tác phẩm đoạt Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) ở thể loại phát thanh, bà Lương Thị Lan Anh chia sẻ: Xây dựng Đảng là một mảng đề tài rộng lớn đối với những người làm báo. Để tuyên truyền tốt về lĩnh vực này, tôi chú ý lựa chọn đề tài mang tính thời sự, có tính phát hiện và quan trọng nhất là sát với thực tiễn địa phương. Cách thức thể hiện không rập khuôn, khô cứng… để những đề tài tuyên truyền về xây dựng Đảng gần gũi hơn với công chúng.

Trong năm 2023, các lực lượng toàn tỉnh đã đăng tải, chia sẻ trên 15.800 tin, bài, ảnh, video clip và dẫn nguồn các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương, của tỉnh trên báo, đài, trang thông tin điện tử các ban, sở, ngành tỉnh, thu hút trên 10 triệu lượt tiếp cận; lan toả gần 50.000 lượt tin, bài, video clip… tuyên truyền thông tin tích cực, định hướng tư tưởng, dư luận trên mạng xã hội, thu hút trên 6 triệu lượt tiếp cận.

Đổi mới các nội dung, hình thức tuyên truyền

Theo ông Nguyễn Trọng Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thời gian qua, cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh đã quan tâm, thực hiện nghiêm quy định về tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị của Đảng gắn với xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện theo hướng phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng ngành, địa phương, đơn vị. Phương thức thông tin, tuyên truyền về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đã và đang có nhiều đổi mới. Ngoài các hội nghị chuyên đề, các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị – xã hội trong tỉnh đã quan tâm kết hợp tuyên truyền thông qua cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến, xây dựng fanpage trên mạng xã hội để theo dõi, nắm bắt dư luận, đồng thời thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lan tỏa nhanh chóng thông tin tích cực, chủ động đấu tranh, phản bác với các thông tin sai trái, xuyên tạc. Qua đó, công tác tuyên truyền ngày càng sâu rộng, đồng bộ, phù hợp và hiệu quả.

Hiện nay, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên không gian mạng là một trong những nhiệm vụ quan trọng và nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Trong năm 2023, các lực lượng toàn tỉnh đã đăng tải, chia sẻ trên 15.800 tin, bài, ảnh, video clip và dẫn nguồn các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương, của tỉnh trên báo, đài, trang thông tin điện tử các ban, sở, ngành tỉnh, thu hút trên 10 triệu lượt tiếp cận; lan toả gần 50.000 lượt tin, bài, video clip… tuyên truyền thông tin tích cực, định hướng tư tưởng, dư luận trên mạng xã hội, thu hút trên 6 triệu lượt tiếp cận. Nổi bật tỉnh đã triển khai tổ chức thành công Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ ba, năm 2023. Kết quả, toàn tỉnh đã thu nhận 826 tác phẩm; số tác phẩm có chất lượng gửi về chấm giải cấp tỉnh 205 bài; số tác phẩm gửi dự thi cấp Trung ương là 48 bài. Cấp tỉnh trao 31 gải, trong đó có 6 giải B, 9 giải C, 13 giải khuyến khích, 3 giải chuyên đề. Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tỉnh đạt giải tập thể xuất sắc, 1 cá nhân đạt giải B cấp trung ương.

Bà Hoàng Minh Thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Lạng Sơn cho biết: Triển khai tuyên truyền về xây dựng Đảng, chúng tôi đã tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền định hướng dư luận xã hội, lan tỏa các thông tin chính thống, các gương người tốt việc tốt nhằm củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị tích cực nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong năm 2023, các cơ quan, đơn vị, lực lượng trên địa bàn thành phố đã đăng tải, chia sẻ khoảng 800 tin, bài, thu hút gần 60.000 lượt tương tác góp phần lan toả các thông tin tích cực, định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc trên mạng xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Song song với đó, những năm gần đây, nhiều cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến trên Internet cũng được tổ chức, thu hút đông đảo người dân tham gia. Đây là kênh thông tin mới nhằm lan tỏa sâu rộng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Điển hình như năm 2023, cuộc thi Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh đã thu hút hơn 486.000 lượt người dự thi. Qua đó giúp người dân hiểu hơn về lịch sử, những thành tựu, kết quả nổi bật của Đảng bộ tỉnh, bồi đắp niềm tự hào, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, chung sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế – xã hội của tỉnh.

Ông Phạm Thành Chung, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Rừng Dong, xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng cho biết: Hiện nay, qua các kênh thông tin khác nhau như qua hội nghị, báo, đài, trang tin điện tử, mạng xã hội, chúng tôi được tiếp cận kịp thời các thông tin về công tác tổ chức xây dựng Đảng nói riêng và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung. Là đảng viên, tôi luôn chấp hành nghiêm các quy định; tích cực triển khai, vận động người dân trong thôn thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, tham gia các chương trình, hoạt động và tham gia các cuộc thi được tổ chức tại thôn, xã hoặc trên Internet.

Công tác tuyên truyền về tổ chức xây dựng Đảng đã và đang góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đơn cử sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025, cơ bản các chỉ tiêu, mục tiêu đảm bảo tiến độ, chất lượng, trong đó một số chỉ tiêu vượt mức kế hoạch. Công tác xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực như: tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt trên 95%, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt 95,7%…


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/chinh-tri/646957-da-dang-hinh-thuc-thong-tin-tuyen-truyen-ve-cong-tac-to-chuc-xay-dung-dang.html

  • Từ khóa