Xây dựng nông thôn mới ở Hữu Lũng Nỗ lực đạt mục tiêu

Thứ 2, 20.02.2023 | 14:59:15
886 lượt xem

Mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, song với sự đầu tư nguồn lực của Nhà nước và sự chung tay, góp sức của Nhân dân, năm 2022, huyện Hữu Lũng đã xuất sắc hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM) đề ra.


Trường Mầm non xã Hồ Sơn được đầu tư xây dựng tạo thuận lợi cho việc học tập, vui chơi của trẻ em trên địa bàn xã

Năm 2022, huyện Hữu Lũng đặt ra mục tiêu cao trong xây dựng NTM, đó là phấn đấu đưa 2 xã Hồ Sơn, Vân Nham đạt chuẩn NTM (trong đó xã Hồ Sơn là xã điểm của tỉnh, xã Vân Nham do huyện tự phấn đấu) và xã Sơn Hà đạt chuẩn xã NTM nâng cao.

Mục tiêu cao (các huyện khác trung bình phấn đấu đưa 1 xã đạt chuẩn NTM), cùng đó việc triển khai xây dựng NTM năm 2022 trên địa bàn huyện diễn ra trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn như: tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp; bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025 mới được ban hành có nhiều tiêu chí khó, đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn hơn, thời gian thực hiện kéo dài…

Xác định rõ những khó khăn đó, để hoàn thành mục tiêu, UBND huyện Hữu Lũng đã triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết liệt. Ông Bùi Quốc Khánh, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Ngay từ đầu năm 2022, UBND huyện đã ban hành kế hoạch cụ thể để thực hiện chương trình xây dựng NTM. Trong đó, xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể cho từng tháng, quý; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, UBND các xã; cân đối, lồng ghép các nguồn lực để hỗ trợ các xã; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động huy động người dân cùng chung tay, góp sức thực hiện các tiêu chí…

Cụ thể, để hỗ trợ các xã thực hiện các tiêu chí, nhất là các tiêu chí liên quan đến xây dựng cơ sở hạ tầng đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn, năm 2022, UBND huyện đã lồng ghép, phân bổ hỗ trợ 3 xã Hồ Sơn, Vân Nham, Sơn Hà triển khai xây dựng 15 công trình trường học, trạm y tế, đường giao thông, nhà văn hóa xã với tổng mức đầu tư trên 70 tỷ đồng. Các công trình hạ tầng có nguồn lực đầu tư lớn, thời gian thực hiện kéo dài. Chính vì vậy, để đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng các công trình, cơ quan chuyên môn đã chủ động triển khai các giải pháp cụ thể.

Ông Bùi Văn Nghĩa, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hữu Lũng cho biết: Ngay khi có chủ trương đầu tư các công trình, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai công tác chuẩn bị đầu tư để các công trình nhanh chóng được khởi công xây dựng. Khi các công trình được khởi công, đơn vị thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, yêu cầu đơn vị thi công thực hiện đúng hợp đồng, tiến độ đề ra. Đồng thời, chủ động nắm bắt khó khăn, vướng mắc của đơn vị thi công để đưa ra các giải pháp tháo gỡ kịp thời. Mặc dù khối lượng công việc lớn, song với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của UBND huyện, các cơ quan chuyên môn cũng như nỗ lực, quyết tâm của đơn vị thi công, đến tháng 12/2022, các công trình hạ tầng NTM ở 3 xã điểm cơ bản hoàn thành.

Cùng với đầu tư cơ sở hạ tầng, công tác huy động nguồn lực xã hội hóa để xây dựng NTM trên địa bàn huyện cũng được quan tâm chỉ đạo sát sao. Để huy động được sức dân, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với UBND các xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, huy động sự chung sức của người dân cũng như nguồn lực xã hội hóa khác để xây dựng NTM. Cụ thể năm 2022, các đơn vị liên quan trên địa bàn huyện tuyên truyền lưu động lồng ghép về xây dựng NTM được 30 buổi; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, đại chúng được trên 100 tin, bài về xây dựng NTM; tuyên truyền lồng ghép qua các cuộc hội họp, sinh hoạt…

Ông Mông Văn Chuyền, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đồng Gia, xã Hồ Sơn cho biết: Thông qua tuyên truyền, vận động, người dân trên địa bàn thôn hiểu và tích cực chung sức thực hiện các tiêu chí NTM. Cụ thể năm 2022, người dân trong thôn đã hiến 800 m2 đất, đóng góp hơn 300.000 đồng/khẩu để làm đường. Đồng thời, mỗi hộ dân đóng góp thêm 1 triệu đồng để tu sửa, nâng cấp nhà văn hóa.

Cùng với xã điểm Hồ Sơn, người dân ở các xã khác trên địa bàn huyện cũng tích cực chung sức thực hiện các tiêu chí. Cụ thể, năm 2022, người dân trên địa bàn huyện đã đóng góp 5 tỷ đồng tiền mặt, hiến 36.834 m2 đất; cấp ủy, chính quyền huyện vận động, quyên góp từ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được 2,6 tỷ đồng  để xây dựng các công trình hạ tầng NTM.

Từ nguồn lực đầu tư của Nhà nước và sự chung tay, góp sức của Nhân dân, hết năm 2022, trên địa bàn huyện Hữu Lũng có thêm xã Hồ Sơn và Vân Nham đạt chuẩn NTM, xã Sơn Hà đạt chuẩn xã NTM nâng cao; bình quân mỗi xã trên địa bàn huyện đạt 12,96 tiêu chí/xã.

Năm 2023, huyện Hữu Lũng phấn đấu có thêm 1 xã đạt chuẩn NTM; công nhận 2 khu dân cư NTM kiểu mẫu; các xã chưa đạt chuẩn NTM phấn đấu đạt thêm 1 tiêu chí trở lên. Từ đầu năm đến nay, người dân trên địa bàn huyện đã đóng góp 23.000 công lao động để ra quân đầu xuân sửa chữa, nâng cấp 3.250m mương, nạo vét 106 km kênh mương, phát dọn 119.000 m2… Qua đó, tạo khí thế thi đua lao động sôi nổi ngay từ những ngày đầu xuân, góp phần tạo động lực để huyện từng bước hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2023 đề ra.


Tân An/baolangson.vn

https://baolangson.vn/kinh-te/562588-no-luc-dat-muc-tieu.html

  • Từ khóa