Nỗ lực ở Bình Gia

Thứ 4, 22.02.2023 | 17:01:23
811 lượt xem

Với sự chủ động thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt, phù hợp, việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) trên địa bàn huyện Bình Gia đã đạt được những kết quả rõ nét.


Thi công công trình trường học trên địa bàn xã Thiện Thuật

Năm 2022 là năm đầu tiên thực hiện cả 3 CTMTQG giai đoạn 2021 – 2025 (gồm: xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; giảm nghèo bền vững). Đến cuối tháng 5/2022, Thủ tướng Chính phủ mới chính thức giao kế hoạch vốn thực hiện 3 CTMTQG. Thời điểm giao kế hoạch còn nhiều văn bản về cơ chế, chính sách, hướng dẫn của Trung ương chưa được ban hành đầy đủ để làm cơ sở để triển khai thực hiện… Từ đó, gây những khó khăn trong việc triển khai các CTMTQG trên địa bàn tỉnh nói chung, trong đó, có huyện Bình Gia. Cùng với đó, năm 2022, tổng kế hoạch vốn thực hiện 3 CTMTQG trên địa bàn huyện Bình Gia được giao là 203,6 tỷ đồng và là huyện được giao kế hoạch vốn cao nhất trên địa bàn tỉnh.

Xác định rõ những khó khăn, thách thức như vậy song huyện Bình Gia vẫn đặt quyết tâm cao, chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt để tập trung thực hiện có hiệu quả các CTMTQG trên địa bàn. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện các CTMTQG, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo trong thực hiện các CTMTQG. Đồng thời, huyện thành lập Ban Chỉ đạo các CTMTQG cấp huyện cũng như ban chỉ đạo các xã, thị trấn; các cơ quan liên quan tổ chức rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ, danh mục dự án theo nội dung của từng chương trình; UBND huyện đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị.

Sau khi mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch vốn thực hiện các CTMTQG năm 2022 trên địa bàn huyện được phê duyệt, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các chủ đầu tư khẩn trương tổ chức triển khai các công trình, dự án. Ông Nguyễn Tiến Long, Phó Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bình Gia cho biết: Năm 2022, từ kế hoạch vốn được giao, các cơ quan chuyên môn đã tham mưu cho UBND huyện phân bổ thanh toán khối lượng 16 công trình và khởi công mới 70 công trình. Đồng thời, triển khai 9 dự án thuộc chương trình phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; 6 dự án thuộc chương trình giảm nghèo bền vững và 7 nội dung thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay, các công trình khởi công mới tiến độ đạt 60-90%, các chương trình, dự án khác thuộc 3 CTMTQG được triển khai đảm bảo tiến độ đề ra.

Trong quá trình triển khai, hằng tháng, UBND huyện tổ chức họp đánh giá tiến độ thực hiện cũng như đề ra các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, từng bước hoàn thành kế hoạch đề ra. Cùng với đó, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhà thầu triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ các công trình.

Ông Đỗ Văn Hoàng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng Thành Đạt Hồng Phong, huyện Bình Gia cho biết: Năm 2022, đơn vị triển khai xây dựng 7 công trình, dự án trên địa bàn huyện Bình Gia, trong đó có công trình nhà văn hóa xã Thiện Hòa – xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2022 trên địa bàn huyện. Để đảm bảo tiến độ công trình, những lúc cao điểm, đơn vị huy động 30 – 40 công nhân (gấp đôi bình thường) để đồng loạt thi công các hạng mục, đồng thời triển khai linh hoạt các biện pháp thi công để phù hợp với điều kiện thời tiết. Cuối năm 2022, công trình cơ bản hoàn thành, qua đó, góp phần giúp xã Thiện Hòa đạt chuẩn NTM năm 2022.

Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp, ngành, sự chủ động, quyết tâm của các đơn vị liên quan, việc triển khai các CTMTQG trên địa bàn huyện Bình Gia đã đạt được những kết quả tích cực. Hết năm 2022, trên địa bàn huyện có thêm xã Thiện Hòa đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo còn 20,63%, giảm 5,82% so với năm 2021; kết quả giải ngân vốn các CTMTQG năm 2022 trên địa bàn huyện Bình Gia đạt 78% kế hoạch và là huyện có kết quả giải ngân cao nhất trên địa bàn tỉnh.

Năm 2023, huyện được giao thực hiện các CTMTQG với tổng số vốn là 227,8 tỷ đồng. Ngay từ những tháng đầu năm 2023, huyện đã nhanh chóng bắt tay vào triển khai đồng bộ các giải pháp như: huy động nguồn lực; nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị khởi công các công trình, dự án; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện… Qua đó, phấn đấu khởi công 100% các dự án trước 30/6/2023, hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn trước 31/12/2023.

Với những giải pháp đã và đang được triển khai thực hiện cộng với kết quả tích cực đạt được trong năm 2022, hy vọng năm 2023 và những năm tiếp theo, việc triển khai các CTMTQG trên địa bàn huyện Bình Gia sẽ đạt được nhiều kết quả quan trọng hơn nữa. Qua đó, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện.


Tân An/baolangson.vn

https://baolangson.vn/kinh-te/563045-no-luc-o-binh-gia.html

  • Từ khóa