Hà Nội ủy quyền 5 huyện tự lập đề án lên quận

Thứ 3, 25.10.2022 | 14:36:18
517 lượt xem

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký văn bản ủy quyền cho UBND 5 huyện về việc tổ chức lập Đề án thành lập quận, phường thuộc quận.

Theo đó, UBND 5 huyện được thành phố ủy quyền lập đề án gồm: Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức, Đan Phượng. Thời hạn thành phố ủy quyền cho 5 huyện nêu trên áp dụng từ ngày ký quyết định cho đến hết ngày 31/12/2025.

Hà Nội ủy quyền 5 huyện tự lập đề án lên quận - 1

Theo Bí thư Hà Nội, thành phố sẽ hỗ trợ, quyết tâm cùng với huyện: Đông Anh, Gia Lâm, cố gắng năm 2023 sẽ đưa 2 địa phương này lên được quận (Ảnh tư liệu).

Theo nội dung ủy quyền, UBND 5 huyện nói trên có trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ đúng phạm vi, thời hạn được ủy quyền, chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND TP, Chủ tịch UBND TP về việc thực hiện nhiệm vụ; triển khai lập Đề án thành lập quận, phường thuộc quận đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Các địa phương có trách nhiệm báo cáo UBND TP về kết quả thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền; khó khăn, vướng mắc, vấn đề đột xuất phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

UBND 5 huyện chịu trách nhiệm trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đơn vị tư vấn) lập Đề án tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu.

Hà Nội cũng giao Sở Tài chính tham mưu cho UBND TP về việc bố trí vốn lập Đề án và hướng dẫn các huyện về trình tự, thủ tục thanh, quyết toán Đề án từ nguồn chi thường xuyên.

Đối với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ  và các đơn vị liên quan, thành phố yêu cầu căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc UBND các huyện thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền; kịp thời tham mưu UBND TP chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc trong quá trình lập đề án.

Về việc đưa các huyện ở Hà Nội lên quận, mới đây, tại buổi tiếp xúc cử tri, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, Gia Lâm là một trong 2 huyện được thành phố ưu tiên nguồn lực, tập trung đầu tư xây dựng thành quận trong giai đoạn từ nay đến năm 2025.

Do đó, Bí thư Thành ủy chỉ đạo, cấp ủy, chính quyền huyện tập trung chỉ đạo huy động mọi nguồn lực, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; phân công, đôn đốc sâu sát, quyết liệt việc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị, đồng thời tích cực, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện Đề án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm thành quận; phấn đấu đáp ứng đủ điều kiện trở thành quận vào năm 2023.

"Tinh thần chung là thành phố hỗ trợ, quyết tâm cùng với Đông Anh, Gia Lâm, cố gắng năm 2023 sẽ lên được quận" - Bí thư Hà Nội nhấn mạnh.


Theo dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/xa-hoi/ha-noi-uy-quyen-5-huyen-tu-lap-de-an-len-quan-20221025134735320.htm

  • Từ khóa