Cụm thi đua số 2 Công đoàn Viên chức tỉnh bàn giao trang thiết bị nhà văn hoá và thực hiện công tác an sinh xã hội tại Văn Lãng

Thứ 4, 02.11.2022 | 09:13:23
476 lượt xem

Sáng 1/11, Cụm thi đua số 2, Công đoàn Viên chức tỉnh gồm công đoàn cơ sở các cơ quan: Hội Nông dân; Ban Dân tộc; Khí tượng thuỷ văn; Liên đoàn Lao động; Tỉnh đoàn; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Uỷ ban MTTQ tỉnh; Liên minh Hợp tác xã; Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức chương trình bàn giao trang thiết bị nhà văn hoá và thực hiện công tác an sinh xã hội tại xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng.


Lãnh đạo Công đoàn viên chức tỉnh và đại diện các cơ quan Cụm thi đua số 2 trao biểu trưng bàn giao trang thiết bị nhà văn hoá cho xã Trùng Khánh

Tại đây, các đơn vị trong Cụm  đã bàn giao trang thiết bị nhà văn hoá trị giá 20 triệu đồng và tặng 10 suất quà cho 10 hộ nghèo trên địa bàn xã Trùng Khánh, mỗi suất 500 nghìn đồng.


Lãnh đạo Công đoàn viên chức tỉnh cùng các đại biểu tặng quà hộ nghèo xã Trùng Khánh

Được biết, xã Trùng Khánh phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2022, đến nay đã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí, trong đó 15 tiêu chí đã được các sở, ngành của tỉnh thẩm định, 4 tiêu chí đang chờ thẩm định.

Việc tặng quà và hỗ trợ các trang thiết bị nhà văn hoá sẽ góp phần để xã Trùng Khánh hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/xa-hoi/537717-cum-thi-dua-so-2-cong-doan-vien-chuc-tinh-ban-giao-trang-thiet-bi-nha-van-hoa-va-thuc-hien-cong-tac-an-sinh-xa-hoi-tai-van-lang.html

  • Từ khóa