Hội thảo khoa học bảo tồn phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn

Thứ 6, 04.11.2022 | 08:54:29
545 lượt xem

Chiều 3/11, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học “Thực trạng, giải pháp bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”.


Đại biểu phát biểu tại hội thảo

Lạng Sơn có nhiều dân tộc anh em: Nùng, Tày, Kinh, Dao, Hoa, Sán Chay, Mông… Cùng với tiếng nói, chữ viết, trang phục của đồng bào các dân tộc Lạng Sơn là một di sản văn hóa truyền thống độc đáo mang bản sắc đặc trưng của từng dân tộc.

Tuy nhiên, trong trong những năm qua trước tác động của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giao lưu hội nhập quốc tế và khu vực, trang phục truyền thống của các dân tộc đang đứng trước nguy cơ bị mai một.

Trước thực trạng đó ngày 18/1/2019 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã có Quyết định số 209 về việc phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”. Triển khai thực hiện đề án trên, UBND tỉnh đã có Kế hoạch số 117/KH – UBND, ngày 3/7/2019 về việc thực hiện “Đề án bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”. Định kỳ hằng năm, Sở VHTTDL đã triển khai thực hiện bằng các chương trình, hoạt động cụ thể. Trong đó, việc tổ chức hội nghị, hội thảo là một trong những bước thu thập, tổng hợp, công bố các tư liệu, tài liệu, kết quả nghiên cứu của các chuyên gia, các nhà quản lý, nhà khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa, nghệ nhân, chủ thể văn hóa. Từ đó nhận diện, đánh giá một cách đồng bộ, thống nhất, toàn diện các thành tố liên quan đến trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

Tại hội thảo, các đại biểu đã phát biểu tham luận, làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, như: những biến đối của trang phục các dân tộc thiểu số hiện nay – nguyên nhân, tác động và ảnh hưởng; báo chí Lạng Sơn với việc lan tỏa giá trị trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số; bảo tồn, khai thác, phát huy giá trị văn hóa trong trang phục truyền thống gắn với phát triển du lịch ở Lạng Sơn; Tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, hành động của cộng đồng về ý nghĩa, giá trị của công tác bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống…

Hội thảo là cơ sở để Sở VHTTDL tiếp tục tham mưu đề xuất phương hướng, giải pháp bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trên địa bàn tỉnh gắn với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương.


NGỌC HIẾU -TUYẾT MAI/baolangson.vn

https://baolangson.vn/van-hoa/538204-hoi-thao-khoa-hoc-bao-ton-phat-huy-trang-phuc-truyen-thong-cac-dan-toc-thieu-so-tinh-lang-son.html

  • Từ khóa