Cục Thuế và Cục Hải Quan tỉnh thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác kiểm soát, cải cách thủ tục hành chính

Thứ 4, 16.11.2022 | 08:42:23
784 lượt xem

Trong ngày 10 và 15/11, tại Cục Thuế và Cục Hải quan tỉnh, Đoàn Kiểm tra của UBND tỉnh đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Đây là năm đầu tiên UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra tại các đơn vị ngành dọc trung ương đóng trên địa bàn.


Thành viên Đoàn kiểm tra việc niêm yết, công khai thủ tục hành chính tại Cục Thuế tỉnh

Tại hai đơn vị, đoàn đã kiểm tra việc niêm yết, công khai thủ tục hành chính và địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị về quy định hành chính tại trụ sở làm việc. Đồng thời, kiểm tra hồ sơ giải quyết một số thủ tục hành chính như đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng biên lai điện tử; đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị độc lập, đơn vị chủ quản của tổ chức kinh tế (trừ tổ hợp tác), tổ chức khác… tại Cục Thuế tỉnh và giảm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thuộc thẩm quyền của Cục Hải quan; tham vấn trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phát sinh tại một số chi cục thuộc Cục Hải quan tỉnh.

Qua kiểm tra, đoàn nhận thấy, công tác kiểm soát, cải cách TTHC ở cả hai đơn vị cơ bản triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Theo đó, từ đầu năm 2021 đến hết tháng 9/2022, hai đơn vị đã ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo, điều hành, công tác tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính triển khai nghiêm túc; thực hiện tốt các quy định kiểm soát, cải cách thủ tục hành chính; xây dựng kế hoạch kiểm soát, cải cách hành chính, triển khai thực hiện đến các phòng, đơn vị trực thuộc; công bố đầy đủ 100% các TTHC kịp thời, minh bạch; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính đã giải quyết đúng hạn đạt 99,9% (Cục Thuế tỉnh) và 100% (Cục Hải quan tỉnh)…


Đoàn kiểm tra làm việc tại Cục Hải quan tỉnh

Bên cạnh đó, hai đơn vị còn một số hạn chế như: tại Cục Thuế tỉnh cách thức niêm yết, công khai chưa đảm bảo yêu cầu theo Thông tư 02/2017/TT-VPCP hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; công tác hướng dẫn, hỗ trợ người dân thanh toán nghĩa vụ tài chính trên Cổng Dịch vụ Công quốc gia còn hạn chế… Tại Cục Hải quan tỉnh, trang thông tin điện tử của cục có nhiều chuyên mục chưa đảm bảo, không tra cứu được; việc rà soát, đề xuất đơn giản hóa, cắt giảm thời hạn giải quyết chưa được thường xuyên; còn nhiều phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính…

Tại đây, đại diện lãnh đạo, phòng chuyên môn, chi cục trực thuộc của hai đơn vị đã trao đổi, làm rõ thêm các nội dung thành viên đoàn chất vấn. Theo đó, đại diện lãnh đạo Cục Thuế và Cục Hải quan đã tiếp thu và có giải pháp để từng bước khắc phục hạn chế. Đoàn kiểm tra đề nghị thời gian tới, hai đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, quan tâm hơn nữa công tác kiểm soát, cải cách thủ tục hành chính; tăng cường kiểm tra giám sát, tập huấn đối với đội ngũ trực tiếp làm nhiệm vụ này; thực hiện tốt hơn nữa công tác phối hợp với các ngành chức năng trong giải quyết thủ tục hành chính…


HOÀNG HIẾU/baolangson.vn

https://baolangson.vn/xa-hoi/cai-cach-hanh-chinh/540902-cuc-thue-va-cuc-hai-quan-tinh-thuc-hien-nghiem-tuc-hieu-qua-cong-tac-kiem-soat-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh.html

  • Từ khóa