Vinh danh 130 người cao tuổi trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thứ 6, 18.11.2022 | 15:04:23
671 lượt xem

Sáng 18/11, tại Hà Nội, Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về “Hội nghị toàn quốc biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2016-2021”.

Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Phan Văn Hùng chủ trì họp báo.


Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Phan Văn Hùng cho biết: Hội nghị được tổ chức vào ngày 10/12 tới đây tại Hà Nội, nhằm ghi nhận đóng góp của người cao tuổi trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, phong trào tuổi cao gương sáng ở các cấp hội, do Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Bộ Công an tổ chức.

Năm 2016, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam và Bộ Công an đã ký kết Chương trình phối hợp hành động về “Phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2020”, nhằm phát huy vai trò, uy tín, trách nhiệm của người cao tuổi trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Gắn công tác phòng, chống tội phạm với thực hiện phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” của các cấp Hội Người cao tuổi, tuyên truyền vận động hội viên, người cao tuổi và các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, tạo môi trường xã hội lành mạnh, phục vụ đắc lực công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sau 5 năm thực hiện, Chương trình đạt kết quả thiết thực, góp phần tích cực giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Lực lượng công an cùng Hội người cao tuổi các cấp đã có nhiều sáng kiến trong triển khai phối hợp thực hiện các nhiệm vụ tại cơ sở. Từ đó xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến phát huy tốt vai trò làm chủ, tính tích cực, sáng tạo của người cao tuổi trong phòng ngừa đấu tranh trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội.

5 năm qua, với tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng” và uy tín của lớp người cao tuổi, hội viên người cao tuổi các cấp trên cả nước luôn là lực lượng tham gia có hiệu quả vào công tác phòng, chống tội phạm và bảo vệ an ninh trật tự ở thôn, bản, tổ dân phố, khu dân cư và cộng đồng. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động gia đình, con cháu, dòng họ và cộng đồng dân cư thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Các cấp hội người cao tuổi cũng có nhiều mô hình thiết thực và ý nghĩa, như: Mô hình đoạn đường, hàng cây, thôn, xóm, tổ dân phố, khu dân cư đoàn kết, an toàn văn minh; Cam kết gia đình người cao tuổi văn minh, an toàn, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; Xây dựng Chi hội người cao tuổi gương mẫu giáo dục con cháu, gia đình và cộng đồng dân cư không có tội phạm, không có các tệ nạn xã hội…

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2016-2021 đã được tiến hành từ cấp cơ sở. Tại Hội nghị vào ngày 10/12 tới, sẽ có 500 đại biểu dự, trong đó có 130 gương người cao tuổi trên cả nước được vinh danh.


THANH HÀ\nhandan/vn

https://nhandan.vn/vinh-danh-130-nguoi-cao-tuoi-trong-phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-post725502.html

  • Từ khóa