Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh họp triển khai nhiệm vụ năm 2023

Thứ 6, 03.02.2023 | 08:25:32
959 lượt xem

Chiều 2/2, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phát triển du lịch tỉnh tổ chức họp đánh giá tình hình phát triển du lịch, kết quả hoạt động của BCĐ trong năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phát triển du lịch tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo, trong năm 2022, BCĐ phát triển du lịch tỉnh đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nội dung theo nhiệm vụ được phân công. Trong đó chú trọng tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến, phát triển du lịch; tăng cường thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật ngành du lịch, đa dạng loại hình du lịch… Kết quả, năm 2022, tổng lượng khách du lịch đạt 3,5 triệu lượt, vượt 1,16 % so với kế hoạch, tăng 115,66% so với cùng kỳ năm 2021. Doanh thu du lịch đạt 2.100 tỷ đồng, đạt 80,77% kế hoạch, tăng 171,67% so với cùng kỳ.

Trong chương trình, thành viên BCĐ đã nghiên cứu dự thảo Kế hoạch hoạt động của BCĐ Phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn năm 2023; dự thảo Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2386/QĐ-UBND ngày 8/12/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về phê duyệt Đề án “Thành lập, xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn giai đoạn 2021 -2025”.

Dự thảo kế hoạch hoạt động của BCĐ Phát triển du lịch tỉnh năm 2023 gồm 8 nội dung hoạt động với một số chỉ tiêu chủ yếu như: thu hút 3,760 triệu lượt khách du lịch; tổng thu từ du lịch đạt 2.850 tỷ đồng; toàn tỉnh có tổng số 320 cơ sở lưu trú với 3.900 buồng lưu trú, trong đó có 750 buồng đạt tiêu chuẩn 3 – 5 sao; tiếp tục triển khai kêu gọi, đầu tư các dự án du lịch, vốn đầu tư trên 13.000 tỷ đồng…


Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu thảo luận

Đối với Đề án “Thành lập, xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn giai đoạn 2021 -2025”, sau hơn một năm triển khai, BCĐ tỉnh nhận thấy sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số nội dung để đáp ứng được 101 tiêu chí của UNESCO về công viên địa chất toàn cầu. Cụ thể: mở rộng phạm vi nghiên cứu của Công viên địa chất Lạng Sơn (mở rộng đến khu vực núi Mẫu Sơn và Mỏ than Na Dương, huyện Lộc Bình); điều chỉnh một số nội dung về đào tạo, nâng cao nhận thức cộng đồng; hệ thống bảng biển thuyết minh; kinh phí tổ chức thực hiện đề án…

Tại cuộc họp, các thành viên BCĐ đã phát biểu thảo luận làm rõ một số nội dung trong các dự thảo báo cáo, kế hoạch, quyết định như: công tác tuyên truyền nâng cao thức cộng đồng về phát triển du lịch; phát triển các sản phẩm du lịch; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch; ứng dụng chuyển đổi số trong phát triển du lịch; điều chỉnh dự toán kinh phí xây dựng công viên địa chất toàn cầu…

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tiếp thu các ý kiến để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện các dự thảo báo cáo, kế hoạch, quyết định. Trong đó, đối với kế hoạch hoạt động của BCĐ Phát triển du lịch tỉnh năm 2023, sở cần chỉnh sửa nội dung bố cục và bổ sung một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển du lịch như: tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến, đầu tư và hợp tác phát triển du lịch; xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù, thế mạnh của địa phương; phát triển nguồn nhân lực du lịch; công tác kiểm tra giám sát trong lĩnh vực du lịch…

Đối dự thảo Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án “Thành lập, xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn giai đoạn 2021 -2025”, Sở VHTTDL tiếp thu ý kiến của các ngành liên quan, điều chỉnh cho phù hợp. Trong quá trình thực hiện, sở và các cơ quan liên quan cần thanh tra, kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng nguồn kinh phí được bố trí đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, theo đúng quy định của pháp luật.

Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/du-lich/558882-ban-chi-dao-phat-trien-du-lich-tinh-hop-trien-khai-nhiem-vu-nam-2023.html


  • Từ khóa