Thực hiện cải cách thủ tục hành chính: Phát huy trách nhiệm người đứng đầu

Thứ 2, 27.11.2023 | 10:32:52
453 lượt xem

Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là một trong những nội dung quan trọng, tác động lớn đến công tác cải cách hành chính (CCHC) và môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh. Những năm qua, nhằm triển khai hiệu quả công tác này, người đứng đầu các cấp, ngành trong tỉnh đã quan tâm, nêu cao trách nhiệm vai trò, chỉ đạo sát sao, qua đó đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Thành viên đoàn kiểm tra của tỉnh (ở giữa) kiểm tra việc tiếp nhận hồ sơ trả kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn

Năm 2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1495/QĐ-UBND phê duyệt Đề án cải cách TTHC tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030, đề ra 6 mục tiêu cụ thể và 6 nhiệm vụ cần triển khai. Một trong những giải pháp quan trọng để hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ đó là nâng cao trách nhiệm cá nhân trong công tác cải cách TTHC, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu

Với công tác cải cách TTHC, người đứng đầu có vai trò định hướng quan trọng, quyết định đến chiều hướng phát triển cũng như kết quả hoạt động của cơ quan, đơn vị, của công tác CCHC. Nhận thức rõ điều này, những năm qua, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã có nhiều giải pháp tích cực nhằm phát huy vai trò của người đứng đầu trong triển khai công tác cải cách TTHC với phương châm “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”.

Huyện Bình Gia là một trong những đơn vị quan tâm, triển khai hiệu quả công tác cải cách TTHC, trong đó vai trò người đứng đầu được phát huy tích cực. Nhờ đó năm 2022, huyện xếp thứ nhất trong 11 huyện, thành phố về chỉ số CCHC theo bảng xếp hạng của UBND tỉnh công bố, tăng 10 bậc so với năm 2021. Chỉ tính riêng từ năm 2022 đến nay, toàn huyện đã tiếp nhận hơn 82.800 hồ sơ TTHC, trong đó tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,9%. Đặc biệt, đến nay, huyện Bình Gia không có đơn thư kiến nghị, phản ánh về hoạt động của bộ phận “một cửa” hoặc khiếu nại về cán bộ, công chức.

Ông Lèo Văn Hiệp, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Gia cho biết: Ngay từ đầu năm, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo ban hành kế hoạch kiểm soát, cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện, phân công 1 đồng chí lãnh đạo UBND huyện theo dõi trực tiếp công tác này; tổ chức cuộc họp quán triệt đến 100% lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, UBND các xã, thị trấn về các nội dung cần thực hiện trong năm, giao nhiệm vụ cụ thể, yêu cầu báo cáo hằng ngày về UBND huyện và chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND huyện nếu xảy ra vi phạm. Đồng thời, yêu cầu chủ tịch, phó chủ tịch UBND các xã, thị trấn phân công trực và ký duyệt hồ sơ TTHC, không để tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp phải chờ đợi lâu.

Không chỉ riêng huyện Bình Gia, theo ghi nhận tại các huyện, các đơn vị xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, công tác cải cách TTHC ngày càng có chuyển biến tích cực. Hiện nay, tại trụ sở các đơn vị cấp xã ngoài niêm yết công khai các thủ tục còn công khai số điện thoại của các đồng chí là bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND. Cùng đó, trong công tác cải cách TTHC, vai trò người đứng đầu các cơ quan đơn vị cũng ngày càng được thể hiện rõ nét.

Đơn cử như tại thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Bùi Văn Khiêm, công tác cải cách TTHC của đơn vị luôn được các đồng chí lãnh đạo huyện đánh giá cao. Đặc biệt thị trấn Na Dương là đơn vị tiên phong trong toàn tỉnh trong thực hiện liên thông ba nhóm TTHC về khai sinh. Ông Bùi Văn Khiêm cho biết: Là người đứng đầu tại cơ quan, bản thân tôi trước hết phải nêu gương, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; xử lý thành thạo văn bản điện tử và ký số trên môi trường mạng, thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công vụ, có thái độ ứng xử đúng mực trong giao tiếp với công dân. Đồng thời, luôn theo dõi sát sao, nắm bắt tình hình cũng như kịp thời tháo gỡ những vướng mắc hoặc kiến nghị lên cấp trên có thẩm quyền trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác này. Từ đầu năm đến nay, chúng tôi đã tiếp nhận và giải quyết hơn 1.400 hồ sơ, xử lý và giai quyết đúng và trước hạn 100% hồ sơ cho người dân.

Những năm qua, bám sát sự chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đã xây dựng, triển khai kế hoạch CCHC của đơn vị mình theo từng năms với nội dung cụ thể, xác định nhiệm vụ phù hợp điều kiện thực tế, phân công rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân trong đó đặc biệt nhấn mạnh người đứng đầu có vai trò đặc biệt quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác CCHC nói chung và cải cách TTHC nói riêng. Nhờ đó, công tác cải cách TTHC được triển khai toàn diện, hiệu quả trên tất cả các nội dung.

Những kết quả tích cực

Với những nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, phát huy vai trò người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã từng bước thay đổi cách nghĩ, cách nhìn nhận của người dân khi đến các cơ quan hành chính liên hệ thực hiện các TTHC, tỷ lệ hài lòng của người dân doanh nghiệp ngày càng được nâng lên. Đây là điều khích lệ để các cấp, ngành tiếp tục thực hiện đầy đủ các quy định công khai, minh bạch TTHC, tăng cường kiểm tra việc thực hiện kiểm soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật, kịp thời xử lý các đơn thư, phản ánh, kiến nghị của người dân. Đồng thời, triển khai những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách TTHC, đáp ứng tốt hơn mong muốn, nhu cầu của người dân. Đơn cử như mô hình “chính quyền thân thiện” đã và đang được triển khai sâu rộng trên địa bàn (trên 160 xã, phường, thị trấn) thời gian qua nhận được nhiều phản hồi tích cực của người dân. Cốt lõi của mô hình là đổi mới phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở, từng bước chuyển đổi từ “mệnh lệnh hành chính” sang “phục vụ, hướng dẫn, vận động, thuyết phục”…

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện cải cách TTHC, đặc biệt, phát huy vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo đã đem lại nhiều kết quả tích cực. Theo đó, hằng năm, việc niêm yết công khai TTHC được triển khai đầy đủ, hiện nay, 100% cơ quan, đơn vị có TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết đều niêm yết đầy đủ bằng nhiều cách như: niêm yết trên bảng gắn tường, đóng quyển đặt bàn hoặc trụ xoay… đặt tại vị trí thích hợp để cá nhân, tổ chức dễ nhìn, dễ quan sát. Đặc biệt, cùng với phương pháp truyền thống, một số cơ quan, đơn vị đã triển khai việc niêm yết, công khai TTHC bằng QR-Code, giúp cho việc tra cứu được tiện lợi hơn.

Bên cạnh đó, tỷ lệ hồ sơ được trả kết quả đúng và trước hạn hằng năm luôn đạt trên 99%. Số lượng hồ sơ quá hạn giảm mạnh qua từng năm, nếu như năm 2021 có 934 hồ sơ quá hạn; năm 2022 có 60 hồ sơ quá hạn thì đến năm 2023 (11 tháng) chỉ có 26 hồ sơ quá hạn. Tỷ lệ cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC luôn vượt so với kế hoạch đề ra, đơn cử, từ đầu năm 2023 đến nay, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt cắt giảm thời hạn 73 TTHC, tổng thời gian cắt giảm 532,3/1.435,2 ngày, tỷ lệ cắt giảm đạt 37%, vượt 7% so với kế hoạch của UBND tỉnh. Tỷ lệ người dân đánh giá mức độ hài lòng khi đến thực hiện TTHC tại các bộ phận “một cửa” luôn đạt trên 95%…

Ông Trần Văn Cường, thôn Ngòi Na, xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng cho biết: Hiện nay, khi đến trụ sở xã, huyện để thực hiện các TTHC tôi không còn e ngại, tôi được các cán bộ hướng dẫn nhiệt tình. Gần đây, khi thực hiện các thủ tục trên cổng dịch vụ công, chúng tôi được tuyên truyền, giải thích về ý nghĩa và được các cán bộ, công chức hướng dẫn lập tài khoản, thực hiện từng bước theo quy trình. Việc giải quyết các thủ tục cũng được thực hiện nhanh gọn, đúng thời hạn trả kết quả. Bản thân tôi thấy rất hài lòng khi được hỗ trợ, giúp đỡ tận tình như vậy.

Thời gian tới, với những yêu cầu đề ra, các cơ quan, đơn vị đặc biệt là người đứng đầu cần tiếp tục phải phát huy vai trò, quyết tâm hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành triển khai nhiệm vụ CCHC nói chung, cải cách TTHC nói riêng. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và xã hội.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/xa-hoi/cai-cach-hanh-chinh/627005-thuc-hien-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-phat-huy-trach-nhiem-nguoi-dung-dau.html

  • Từ khóa