Đăng ký đất đai lần đầu: Cách làm hiệu quả ở Cao Lộc

Thứ 5, 29.02.2024 | 15:19:38
531 lượt xem

Năm 2023, huyện Cao Lộc có 50.881 thửa đất chưa thực hiện kê khai đăng ký đất đai lần đầu. Để việc kê khai đăng ký đất đai lần đầu thực hiện hiệu quả, UBND huyện đã triển khai nhiều biện pháp, trong đó đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về thực hiện kê khai đăng ký đất đai lần đầu. Nhờ đó, năm 2023, huyện Cao Lộc đã thực hiện đạt và vượt kế hoạch tỉnh giao.

Cán bộ một cửa xã Gia Cát hướng dẫn người dân đến thực hiện kê khai đăng ký đất đai lần đầu 

Hòa Cư là xã vùng 3 của huyện Cao Lộc, những năm qua, người dân chưa thực sự quan tâm đến việc kê khai đăng ký đất đai. Qua rà soát, năm 2023, xã còn 1.376 thửa đất với tổng diện tích trên 216 ha cần phải kê khai đăng ký đất đai lần đầu. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ủy xã ban hành các nghị quyết, kế hoạch để triển khai thực hiện, đồng thời chỉ đạo các hội, đoàn thể cùng vào cuộc tăng cường tuyên truyền lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi bộ, chi hội, họp thôn và trên hệ thống loa truyền thanh của xã.

Bà Đinh Thị Lanh, công chức địa chính – nông nghiệp – môi trường xã Hòa Cư cho biết: Liên tiếp trong nhiều ngày của tháng 7 và tháng 9, chúng tôi tuyên truyền các bài viết có nội dung về đăng ký đất đai, mỗi ngày 3 lần vào các buổi sáng, trưa, chiều trên hệ thống loa truyền thanh; tổ chức 26 cuộc tuyên truyền trực tiếp cho gần 800 lượt người dân, phát 1.500 tờ rơi có nội dung về đăng ký đất đai lần đầu để người dân hiểu rõ những quy định của Nhà nước trong quản lý đất đai; phô tô bản đồ địa chính của xã phát cho các tổ công tác thực hiện đăng ký đất đai, hướng dẫn các thành viên cách tra cứu bản đồ, nhập dữ liệu, xác minh từng khu vực đất để thực hiện kê khai cho người dân. Do vậy, năm 2023, xã đã thực hiện kê khai đất đai đăng ký lần đầu cho 1.200 thửa đất, đạt 87,2%, vượt chỉ tiêu UBND huyện giao 32,2%.

Hòa Cư chỉ là một trong nhiều xã của huyện Cao Lộc thực hiện tốt công tác kê khai đăng ký đất đai lần đầu. Theo báo cáo UBND huyện Cao Lộc, năm 2023 huyện có 50.881 thửa đất của cá nhân, hộ gia đình chưa thực hiện kê khai đăng ký đất đai lần đầu, là huyện có số lượng thửa đất chưa thực hiện kê khai lớn thứ 2 trong các huyện, thành phố. Thực hiện Kế hoạch số 70 ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh về đăng ký đất đai lần đầu đối với người sử dụng đất và người được Nhà nước giao đất để quản lý trên địa bàn tỉnh, phấn đấu đến hết năm 2023, thực hiện đạt trên 50% trở lên đối với cấp huyện, ngay từ đầu năm 2023, UBND huyện Cao Lộc đã giao nhiệm vụ trọng tâm cho các xã phải hoàn thành công tác đăng ký đất đai đạt từ 55% trở lên.

Ông Hoàng Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc cho biết: UBND huyện đã ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về công tác đăng ký đất đai lần đầu, phân công rõ trách nhiệm cho các phòng, ban, chi tiết hóa các bước thực hiện; yêu cầu các xã, thị trấn thành lập tổ công tác thực hiện đăng ký đất đai, giao nhiệm vụ cho các thành viên phụ trách các khối, thôn. UBND huyện còn phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tập huấn công tác đăng ký đất đai lần đầu cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban chuyên môn huyện, lãnh đạo, công chức địa chính của 22 xã, thị trấn.

Đặc biệt, UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các xã, thị trấn đẩy mạnh và đa dạng hóa công tác tuyên truyền. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc quản lý, sử dụng đất và thực hiện đăng ký đất đai lần đầu; quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai theo Nghị định số 91 ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Theo đó, trong năm 2023, các phòng, ban chuyên môn huyện đã tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của các xã, thị trấn được gần 300 cuộc cho trên 27.700 lượt người, cấp phát trên 20.000 tờ rơi về nội dung thực hiện đăng ký đất đai. Riêng các xã, thị trấn tổ chức được 220 lần tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, tổ chức 43 cuộc tuyên truyền trực tiếp cho người dân trên địa bàn…

Gia đình ông Triệu Văn Lằm ở thôn Sài Hồ, xã Tân Thành có hơn 1,3 ha đất lâm nghiệp. Mặc dù đã canh tác hơn 20 năm nhưng gia đình ông chưa nghĩ đến việc làm giấy tờ chứng nhận chủ sở hữu. Ông Lằm cho biết: Trước đây, tôi nghĩ là đất của gia đình canh tác nhiều năm nay, ai cũng biết nên không cần phải đăng ký. Tháng 8/2023, tôi được cán bộ xã đến tuyên truyền, hiểu được tầm quan trọng của việc kê khai đất, tôi đã đến UBND xã làm thủ tục kê khai đăng ký đất lâm nghiệp của gia đình.

Ông Lương Văn Cai, Chủ tịch UBND xã Tân Thành chia sẻ: Trong quá trình triển khai, chúng tôi gặp nhiều khó khăn do nhận thức của người dân về công tác này chưa cao. Bởi vậy, bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền, chúng tôi phân công các thành viên trong tổ công tác thực hiện đăng ký đất đai, xuống từng thôn, bản rà soát, lập danh sách từng hộ rồi niêm yết danh sách tại UBND xã để người dân tự đối chiếu. Đối với các thửa đất chưa quy được chủ, chúng tôi hướng dẫn người dân xác định bằng phương pháp đo đạc địa chính để xác định được vị trí và diện tích sử dụng rồi thực hiện các bước tiếp theo. Kết quả, năm 2023, xã có 1.223/1.666 thửa đất được kê khai đăng ký, đạt 73,4%, vượt chỉ tiêu UBND huyện giao hơn 18%.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện, năm 2023, huyện Cao Lộc có 30.104/50.881 thửa đất được kê khai đăng ký lần đầu, đạt 59,17% kế hoạch và là huyện có khối lượng thực hiện lớn trong các huyện của tỉnh.

Thời gian tới, UBND huyện Cao Lộc tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân thực hiện kê khai đăng ký, đồng thời tiếp tục bồi dưỡng đội ngũ công chức địa chính cấp xã để nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Từ đó, hoàn thành kế hoạch kê khai đăng ký đất đai lần đầu trên địa bàn, giúp cơ quan quản lý nhà nước hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu địa chính, phục vụ công tác quản lý đất đai.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/xa-hoi/647255-dang-ky-dat-dai-lan-dau-cach-lam-hieu-qua-o-cao-loc.html

  • Từ khóa