Chủ động cải tiến, hiện đại hóa vũ khí, khí tài đặc chủng

Chủ nhật, 03.01.2021 | 08:38:31
402 lượt xem

Thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP) về tổ chức biên chế ngành kỹ thuật quân đội, từ năm 2020, Cục Kỹ thuật binh chủng (KTBC), Tổng cục Kỹ thuật (TCKT) đã điều chuyển nhiệm vụ, thành lập mới các phòng kỹ thuật chuyên ngành: Tên lửa, radar, máy bay, tàu, thuyền, thông tin, khí tài điện tử-quang học.

Thực hiện nhiệm vụ, các chuyên ngành kỹ thuật tham mưu đề xuất, chủ động xây dựng, triển khai các chương trình, đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học-công nghệ (KHCN) nhằm cải tiến, hiện đại hóa vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) và khí tài đặc chủng.

Đại tá Nguyễn Đức Thanh, Phó cục trưởng Cục KTBC cho biết: "Năm 2020, Cục KTBC tham mưu với thủ trưởng TCKT, BQP tiếp tục thực hiện các dự án cải tiến, hiện đại hóa tên lửa chống tăng, kính quan sát, ngắm bắn ban đêm trên xe tăng thiết giáp (TTG); tổ chức nghiên cứu 1 đề tài, 12 nhiệm vụ KHCN, chế thử, sản xuất loạt 0 với 4 chủng loại vật tư kỹ thuật; nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung hai bộ tài liệu ngành tên lửa... Các cơ quan, đơn vị thuộc cục hoàn thành 48 sáng kiến cải tiến kỹ thuật đưa vào áp dụng, góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo đảm kỹ thuật, đồng bộ VKTBKT, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao".

Chủ động cải tiến, hiện đại hóa vũ khí, khí tài đặc chủng
Cán bộ, nhân viên Kho KT887 (Cục Kỹ thuật binh chủng, Tổng cục Kỹ thuật) tham quan, trao đổi sáng kiến giá bảo quản các chi tiết lớn của vũ khí, trang bị. 

Trong công tác bảo đảm kỹ thuật tên lửa, Cục KTBC chỉ đạo, tổ chức bảo quản, bảo dưỡng thường xuyên; sửa chữa, đồng bộ hàng trăm lượt động cơ hành trình, hệ thống điều khiển tên lửa trên xe, xe kiểm tra đạn tên lửa, đài điều khiển, bệ phóng và các thiết bị, khí tài đồng bộ tổ hợp tên lửa, chất lượng tốt. Công tác cải tiến, nâng cấp tổ hợp tên lửa chống tăng, mặc dù ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song cục đã chủ động triển khai các nội dung, bảo đảm sẵn sàng nghiệm thu, chuyển giao công nghệ khi có quyết định của trên. Bên cạnh đó, tại Xưởng X201, Kho KT788 tiếp tục được đầu tư chiều sâu công nghệ, xây dựng tiềm lực, nâng cấp cơ sở sửa chữa, bảo đảm kỹ thuật cho tên lửa chống tăng. Các đơn vị, nhà máy, xưởng đã tổ chức sản xuất vật tư kỹ thuật, cụm, khối phục vụ sửa chữa, thay thế, cải tiến tên lửa, bộ nguồn cách ly cho radar... Các cơ quan, đơn vị còn tích cực nghiên cứu, thiết kế, sản xuất trang thiết bị, mô hình, mô phỏng các tổ hợp tên lửa, khí tài phục vụ huấn luyện bắn, điều khiển và bảo đảm kỹ thuật, sửa chữa tổ hợp tên lửa.

Cục KTBC triển khai tích cực, nỗ lực thực hiện dự án cải tiến kính quan sát, ngắm bắn đêm trên xe TTG. Đến nay, dự án đã hoàn thành giai đoạn 1, cải tiến và chế thử các mẫu gồm kính trưởng xe, lái xe; tổ chức thử nghiệm tại các đơn vị đạt kết quả tốt. Cơ quan, đơn vị thực hiện dự án đang triển khai các bước đánh giá, nghiệm thu, báo cáo BQP để triển khai cải tiến loạt. Cùng với đó, các đơn vị tích cực nghiên cứu sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng vào sửa chữa xe TTG và đã sửa chữa vừa hàng chục xe TTG, xe công trình tại xưởng và cơ động đến các đơn vị sửa chữa hàng trăm xe TTG, hệ thống vũ khí, khí tài quang học, thông tin liên lạc và thiết bị đặc biệt, đặc chủng đồng bộ trên xe TTG. Đối với các xe cơ sở, xe đặc chủng, các đơn vị tập trung đồng bộ, sửa chữa chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu cơ động, SSCĐ và bảo đảm kỹ thuật kịp thời, như các xe đo, xe kiểm tra, xe nạp nhiên liệu, xe cẩu, công trình xa, các xe kéo, trạm nguồn, trạm khí nén... Cục phối hợp với Binh chủng Pháo binh tổ chức sửa chữa, nghiên cứu sản xuất vật tư bảo đảm kỹ thuật cho pháo tự hành; phối hợp với Binh chủng TTG và các cơ quan chức năng tổ chức niêm, mở niêm, đánh giá niêm cất dài hạn xe TTG bằng công nghệ bảo quản mới; nghiên cứu chế tạo mô hình, trang thiết bị mô phỏng, tài liệu huấn luyện, khai thác các loại VKTBKT thế hệ mới.

Trong năm 2021 và thời gian tới, theo Thiếu tướng Đỗ Đình Phong, Cục trưởng Cục KTBC: Toàn ngành tập trung tham mưu với TCKT, BQP về quy hoạch, sử dụng và dự trữ VKTBKT, vật tư kỹ thuật ngành tên lửa, máy bay, radar, tàu, thuyền, thông tin, khí tài điện tử-quang học; đồng thời chỉ đạo đầu ngành công tác bảo đảm kỹ thuật VKTBKT các chuyên ngành trên. Cục phát huy kết quả các dự án xưởng sửa chữa tên lửa chống tăng; khí tài quan sát, ngắm bắn; lập đề án xây dựng các cơ sở bảo đảm kỹ thuật chuyên sâu, năng lực cao, như Xưởng Sửa chữa điện-điện tử, khí tài quang học... Triển khai làm tốt công tác bảo đảm trang bị, bảo đảm kỹ thuật VKTBKT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là các đơn vị SSCĐ, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo và các khu vực trọng yếu. Toàn cục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu KHCN, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Các mặt công tác huấn luyện, quản lý kỹ thuật, xây dựng chính quy ngành và động viên kỹ thuật... tiếp tục được cục quan tâm triển khai thực hiện tốt, góp phần xây dựng tiềm lực KHCN, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của toàn ngành.


Dương Hà/Vnexpress.net

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chu-dong-cai-tien-hien-dai-hoa-vu-khi-khi-tai-dac-chung-648202

  • Từ khóa