Đồng bộ giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện

Thứ 5, 10.03.2022 | 14:16:09
605 lượt xem

Nâng cao chất lượng huấn luyện trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2) đã lãnh đạo, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp.

Đặc biệt là đột phá vào khâu tổ chức huấn luyện cấp phân đội có sức cơ động cao, di chuyển, dịch chuyển, triển khai chiến đấu linh hoạt trong mọi địa hình, thời tiết; giỏi ngụy trang nghi binh; kịp thời phòng tránh và đánh trả địch tiến công hỏa lực; phòng, chống tác chiến điện tử; huấn luyện cho bộ đội sẵn sàng tham gia phòng, chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, ngay từ đầu năm, sư đoàn triển khai nhiều chủ trương, biện pháp, trọng tâm hướng vào quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 60-KL/QUTW ngày 18-1-2019 của Quân ủy Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 20-12-2012. Cùng với xây dựng nghị quyết lãnh đạo chuyên đề nâng cao chất lượng huấn luyện, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ, Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn căn cứ vào tình hình cụ thể để xác định những nội dung trọng tâm, trọng điểm cho từng cơ quan, đơn vị; coi trọng đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ huấn luyện; khắc phục triệt để tư tưởng ngại khó, ngại khổ, chủ quan, khoán trắng công tác huấn luyện cho cấp dưới.

Đồng bộ giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện
Sư đoàn 325 xác định và tổ chức "huấn luyện thực chất, kiểm tra thực chất, đánh giá thực chất". Ảnh: VĂN THỊNH

Trước khi bước vào mùa huấn luyện mới, sư đoàn tập trung xây dựng thống nhất kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện; chuẩn bị giáo án huấn luyện hai tuần đầu, thông qua và phê duyệt chặt chẽ, đúng phân cấp. Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị tích cực củng cố, bổ sung, làm mới mô hình học cụ với hơn 21.000 bia, học cụ các loại, trong đó làm mới gần 14.000 bia bảng; 112 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; tu sửa 79 thao trường huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật và huấn luyện chuyên ngành, 5 khu vực huấn luyện bơi, 63 bãi tập thể lực gần nhà.

Xác định cán bộ là khâu then chốt trong tổ chức, triển khai nâng cao chất lượng huấn luyện, nhất là cấp phân đội, sư đoàn đã tham gia 13 lớp tập huấn cán bộ cấp quân đoàn; cấp sư đoàn, trung đoàn tổ chức 14 lớp tập huấn bảo đảm chặt chẽ, chất lượng, kết quả kiểm tra 100% đạt khá, giỏi. Đồng thời, đẩy mạnh việc tự học, tự rèn, tự nghiên cứu của đội ngũ cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp gắn với thực hiện tốt phương châm “cấp trên bồi dưỡng cấp dưới, chỉ huy bồi dưỡng cơ quan và đơn vị”. Quá trình huấn luyện, đơn vị kết hợp luyện tập nâng cao trình độ chuyên môn, tác phong chỉ huy; động viên, tạo điều kiện để cán bộ tích cực nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin vào huấn luyện.

Để nâng cao chất lượng huấn luyện, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, điều hành huấn luyện chặt chẽ, toàn diện cho các đối tượng, theo hướng "tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo", phân rõ trách nhiệm của từng ngành, từng cấp. Phát huy tốt vai trò tham mưu, đề xuất, hướng dẫn của cơ quan; chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ tổ chức, điều hành huấn luyện và tổ chức huấn luyện cho đội ngũ cán bộ. Lấy kết quả huấn luyện làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng, kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ; thực hiện tốt việc kiểm tra huấn luyện của chỉ huy và cơ quan trước khi kiểm tra phân đội.

Cùng với đó, sư đoàn nhấn mạnh việc tổ chức huấn luyện đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, “huấn luyện thực chất, kiểm tra thực chất, đánh giá thực chất”, thực hiện tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong huấn luyện, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; đồng thời tích cực nghiên cứu đổi mới nội dung, tổ chức, phương pháp huấn luyện bảo đảm phù hợp, sát với thực tế chiến đấu; huấn luyện theo hướng xoay vòng, đổi tập, chia nhỏ lực lượng huấn luyện để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; huấn luyện cho bộ đội làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật có trong biên chế; thành thạo các loại hình chiến đấu, sát với phương án tác chiến, nhiệm vụ của đơn vị; giỏi tác chiến độc lập cũng như tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết. Coi trọng huấn luyện với rèn luyện thể lực bộ đội; tích cực huấn luyện dã ngoại, huấn luyện đêm. Tăng cường tổ chức diễn tập sát thực tế chiến đấu; chú trọng công tác kiểm tra, hội thi, hội thao ở các cấp, kiên quyết khắc phục “bệnh thành tích” trong huấn luyện.

Xác định khâu đột phá trong huấn luyện và đề ra những biện pháp tích cực, đồng bộ ngay từ đầu năm, chất lượng huấn luyện chiến đấu của Sư đoàn 325 sẽ không ngừng được nâng cao, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu", xứng đáng với truyền thống vẻ vang của Đoàn Bình Trị Thiên anh hùng qua hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/dong-bo-giai-phap-nang-cao-chat-luong-huan-luyen-688315

  • Từ khóa