Đoàn 871, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát động đợt thi đua cao điểm

Thứ 3, 01.11.2022 | 14:29:10
966 lượt xem

Sáng 1-11, Đoàn 871, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “50 ngày thi đua lập công quyết thắng” chào mừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên phủ trên không” (12-1972/12-2022). Đoàn 871 là đơn vị được chọn tổ chức lễ phát động trước để rút kinh nghiệm trong Cơ quan Tổng cục Chính trị.

Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Cơ quan Tổng cục Chính trị dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị và các đồng chí trong Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Cơ quan Tổng cục Chính trị.

Đoàn 871, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát động đợt thi đua cao điểm
 Thượng tướng Đỗ Căn phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động thi đua.

Thay mặt Đảng ủy, chỉ huy, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Đoàn 871, Đại tá Nguyễn Văn Thạo, Chính ủy Đoàn 871 phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “50 ngày thi đua lập công Quyết thắng”. Thời gian đợt thi đua là 50 ngày, từ ngày 9-11 đến 28-12-2022.

Đợt thi đua cao điểm tập trung vào các nội dung: Thi đua là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cho cán bộ, giáo viên, quân nhân, học viên... Kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, giáo dục, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” với tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các sự kiện của đất nước, quân đội. Nâng cao chất lượng xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới...

Đẩy mạnh thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao và thi đua đẩy mạnh xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật và đảm bảo an toàn. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỷ luật; tăng cường giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng gắn với thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương. Thường xuyên duy trì chặt chẽ, nghiêm túc chế độ, nền nếp quy định; quản lý chặt chẽ quân số trong giờ nghỉ, ngày nghỉ. Quán triệt, chấp hành nghiêm quy định về đảm bảo an toàn, nhất là an toàn khi tham gia giao thông. Phấn đấu không để xảy ra vi phạm pháp luật, kỷ luật gây ảnh hưởng đến bản chất, truyền thống của quân đội, đơn vị và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ phải xử lý; hạn chế thấp nhất vi phạm thông thường.

Đoàn 871, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát động đợt thi đua cao điểm
 Lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và các đại biểu tại lễ phát động.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thượng tướng Đỗ Căn khẳng định rõ ý nghĩa to lớn Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” của quân và dân ta đối với sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Đồng chí khẳng định: Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” là một trong những chiến công oanh liệt nhất, là bản hùng ca vĩ đại trong thế kỷ XX, trở thành biểu tượng của ý chí, trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Đây là thắng lợi của đường lối chiến tranh nhân dân, của thế trận phòng không nhân dân; là chiến thắng của sức mạnh chính trị, tinh thần của toàn dân tộc Việt Nam, tạo ra bước chuyển chiến lược căn bản về cục diện của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, góp phần giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Chiến thắng “là một dấu son chói lọi trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta, để lại cho quân và dân ta nhiều bài học kinh nghiệm quý.

Để đợt thi đua đạt kết quả tốt, lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong Cơ quan Tổng cục Chính trị tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, tinh thần yêu nước, lòng dũng cảm và ý chí quật cường của dân tộc, của quân đội; cổ vũ, khích lệ cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục triển khai thực hiện sâu rộng, hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt công tác dân vận, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, các hoạt động thiết thực giúp nhân dân phát triển kinh tế, xã hội, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh. Chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Căn cứ nội dung, chỉ tiêu đợt thi đua, các cơ quan, đơn vị cần cụ thể hóa các nội dung, chỉ tiêu thi đua, phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của đơn vị mình, lựa chọn khâu đột phá. Không ngừng đổi mới, sáng tạo về hình thức, phương pháp triển khai thực hiện; hướng đợt thi đua cao điểm vào hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, làm cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022.

Đoàn 871, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát động đợt thi đua cao điểm
Đại diện lãnh đạo các phòng, ban của Đoàn 871 ký kết giao ước thi đua. 

Trong tổ chức thực hiện đợt thi đua, các cơ quan, đơn vị phải kết hợp chặt chẽ với thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động khác. Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, cần chú trọng phát huy tốt vai trò trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp và các điển hình tiên tiến. Quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nội dung, chỉ tiêu thi đua ngay từ những ngày đầu, tuần đầu.

Quá trình thực hiện đợt thi đua cao điểm, các cơ quan, đơn vị cần làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm. Kịp thời phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, xây dựng phong trào học tập và làm theo điển hình trong mỗi cơ quan, đơn vị. Kết thúc đợt thi đua, tổ chức tốt việc sơ kết, kịp thời biểu dương khen thưởng, tạo động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Đỗ Căn yêu cầu, các cơ quan, đơn vị tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm ở cơ quan, đơn vị mình nghiêm túc, chặt chẽ, đúng thời gian quy định, hoàn thành phát động trước ngày 9-11. Lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tin tưởng, với quyết tâm chính trị cao, đợt thi đua cao điểm sẽ đạt được nhiều kết quả tốt, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và trong toàn Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam năm 2022.


MINH MẠNH/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/doan-871-tong-cuc-chinh-tri-quan-doi-nhan-dan-viet-nam-phat-dong-dot-thi-dua-cao-diem-709737

  • Từ khóa