Công bố quyết định kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2021 của Bộ Quốc phòng

Thứ 2, 07.11.2022 | 15:00:48
861 lượt xem

Sáng 7-11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng và Kiểm toán Nhà nước tổ chức Hội nghị công bố quyết định kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2021 của Bộ Quốc phòng. Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước đồng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Giáp, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành Ia, Trưởng đoàn Kiểm toán Nhà nước tại Bộ Quốc phòng; Vũ An Huy, Phó kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành Ia, Phó trưởng đoàn Kiểm toán Nhà nước tại Bộ Quốc phòng; chỉ huy các cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng: Thiếu tướng Lưu Sỹ Quý, Cục trưởng Cục Tài chính; Thiếu tướng Lê Văn Thuận, Phó chánh Văn phòng Quân ủy Trung ương - Văn phòng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Lâm, Cục trưởng Cục Kế hoạch và Đầu tư; Thiếu tướng Trần Đình Thăng, Cục trưởng Cục Kinh tế; đại biểu các thành viên đoàn công tác của Kiểm toán Nhà nước; đại biểu cán bộ, chỉ huy một số cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng.

Công bố quyết định kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2021 của Bộ Quốc phòng
 Thượng tướng Vũ Hải Sản phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Giáp thay mặt đoàn kiểm toán công bố quyết định kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2021 của Bộ Quốc phòng. Theo quyết định, mục tiêu của đợt kiểm toán nhằm xác nhận tính đúng đắn, trung thực của báo cáo quyết toán ngân sách; đánh giá việc tuân thủ Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan trong việc lập báo cáo quyết toán ngân sách; cung cấp thông tin, số liệu tin cậy, kịp thời cho các cơ quan có thẩm quyền thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát quá trình quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Công bố quyết định kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2021 của Bộ Quốc phòng
 Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước phát biểu tại hội nghị.

Nội dung kiểm toán lần này gồm: Công tác dự toán; việc tổng hợp, lập báo cáo quyết toán ngân sách; việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ quản lý tài chính - kế toán. Phạm vi kiểm toán bao gồm Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2021 và thời kỳ trước, sau có liên quan của Bộ Quốc phòng. Thời hạn kiểm toán là 24 ngày được tính từ ngày công bố quyết định kiểm toán. Được biết, đoàn kiểm toán tập trung kiểm toán tại 2 đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng là: Cục Tài chính; Cục Kế hoạch và Đầu tư.

Công bố quyết định kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2021 của Bộ Quốc phòng
 Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Vũ Hải Sản yêu cầu các cơ quan được kiểm toán chấp hành nghiêm quy định, quy chế làm việc của đoàn kiểm toán; phân công, tổ chức, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, bộ phận chặt chẽ, khoa học, chu đáo, phục vụ đoàn kiểm toán bảo đảm tốt tiến độ đã xác định.

Công bố quyết định kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2021 của Bộ Quốc phòng

 Đồng chí Nguyễn Văn Giáp công bố quyết định kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2021 của Bộ Quốc phòng.

Công bố quyết định kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2021 của Bộ Quốc phòng
 Thiếu tướng Lưu Sỹ Quý, Cục trưởng Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng mong muốn đoàn kiểm toán trong quá trình làm việc lưu tâm đến đặc thù nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng; giúp Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Cục Tài chính và Cục Kế hoạch và Đầu tư nhận rõ những nội dung đã đạt được cũng như chưa đạt được; phối hợp, trao đổi thẳng thắn, trách nhiệm để các cơ quan nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế (nếu có); tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ Quân đội hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao phó.


VĂN CHIỂN/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cong-bo-quyet-dinh-kiem-toan-bao-cao-quyet-toan-ngan-sach-nam-2021-cua-bo-quoc-phong-710247

  • Từ khóa