Trung đoàn 141: Đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Thứ 5, 10.11.2022 | 14:45:45
745 lượt xem

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), những năm qua, cùng với thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 141 (Sư đoàn 3 – Quân khu 1) đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, tạo bước đột phá về xây dựng hành vi, ý thức văn hóa trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của cán bộ, chiến sĩ.

Trên cơ sở các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, từ Đảng ủy Trung đoàn đến các chi bộ đều ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ tuyên truyền, PBGDPL làm cơ sở để chỉ huy xây dựng kế hoạch thực hiện. Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã phát huy vai trò của cơ quan chính trị, cán bộ chính trị, hội đồng quân nhân, các tổ chức quần chúng, bảo đảm nghị quyết đi vào cuộc sống, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc chấp hành pháp luật, kỷ luật của bộ đội. Các cơ quan, đơn vị trong trung đoàn luôn chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức và triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung tuyên truyền, PBGDPL hằng năm theo đúng quy định, đồng thời tích cực đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức với những cách làm thiết thực, phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, PBGDPL.

Thực hiện mô hình “Mỗi tuần một điều luật” ở Đại đội 12, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 141

Đến nay 100% cơ quan, đơn vị xây dựng tủ sách, ngăn sách pháp luật ở phòng đọc, phòng Hồ Chí Minh và giá sách thao trường. Đồng thời các đơn vị còn sưu tầm bổ sung các loại sách báo, điều lệnh, điều lệ, chỉ thị, hướng dẫn của Quân đội, Quân khu, Sư đoàn và đơn vị.

Để truyền tải những kiến thức về pháp luật có hiệu quả đến các đối tượng, lãnh đạo chỉ huy các cấp đã chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Ngoài nội dung học tập theo chuyên đề về pháp luật, các cơ quan đơn vị còn xây dựng kế hoạch nghiên cứu học tập bổ trợ như: thi tìm hiểu, tuyên truyền về chấp hành pháp luật, kỷ luật trên mọi lĩnh vực hoạt động của bộ đội; viết tin bài và xây dựng các video clip, tiểu phẩm… nhằm tuyên truyền về các tập thể, cá nhân điển hình tiến tiến, đồng thời phê phán các hành vi vi phạm kỷ luật, quy định của đơn vị.

Thượng tá Đào Duy Hà – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn chia sẻ: “Do cường độ huấn luyện cao, lực lượng phân tán, trình độ nhận thức của bộ đội không đồng đều nên trung đoàn đã chủ động đổi mới nội dung tuyên truyền, PBGDPL sát với từng đối tượng và đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của từng đơn vị. Trong đó duy trì có hiệu quả mô hình “Mỗi tuần một điều luật”, “Ngày Pháp luật”, “Ngày chính trị và văn hóa tinh thần”, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Hằng năm, kịp thời thông báo, phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật mới ban hành qua đó nâng cao trình độ hiểu biết, ý thức tự giác thực hiện nghiêm pháp luật, kỷ luật cho cán bộ, chiến sĩ.”

Hưởng ứng Ngày Pháp luật (9/11) trung đoàn đã phối hợp với Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn tuyên truyền pháp luật với nội dung “Tăng cường thực thi và chấp hành pháp luật về biên giới, quản lý khu vực biên giới, cửa khẩu và qua lại biên giới”. Đặc biệt, trung đoàn đã tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật năm 2022 với chủ đề “Tìm hiểu, học tập, chấp hành pháp luật là quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi quân nhân” với hình thức sân khấu hóa có sức lan tỏa và mang lại hiệu quả cao. Bên cạnh đó, trung đoàn đã phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể huyện Hữu Lũng, huyện Chi Lăng tuyên truyền, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực chủ động đấu tranh với những hoạt động chống phá của các thế lực thù địch cũng như các tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Nhờ các biện pháp đa dạng, linh hoạt, chất lượng tuyên truyền, PBGDPL và tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật ở Trung đoàn 141 có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2022, tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật thông thường giảm xuống còn dưới 0,17%, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, bảo đảm để trung đoàn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thời gian tới Trung đoàn 141 xác định tiếp tục hướng vào đa dạng hóa nội dung, hình thức, phát huy hiệu quả các mô hình hay, cách làm hiệu quả để “mềm hóa” nội dung, nâng cao chất lượng tuyên truyền, GDPBPL, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm chấp hành pháp luật, kỷ luật cho cán bộ, chiến sĩ, coi đây là một trong ba khâu đột phá góp phần xây dựng Đảng bộ trung đoàn trong sạch vững mạnh, xây dựng trung đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.


Phạm Văn Phong (Trung đoàn 141)

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/539695-trung-doan-141-da-dang-hinh-thuc-tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-phap-luat.html

  • Từ khóa