Sư đoàn 330 (Quân khu 9) tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 2 cấp ngoài thực địa có một phần thực binh

Thứ 7, 19.11.2022 | 08:31:46
866 lượt xem

Từ ngày 16 đến 18-11, Bộ tư lệnh Quân khu 9 đã chỉ đạo Sư đoàn 330 tổ chức thành công cuộc diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên, 2 cấp ngoài thực địa có một phần thực binh.

Với đề mục “Sư đoàn bộ binh tiến công địch lâm thời phòng ngự”, cuộc diễn tập được chia làm 4 giai đoạn: Giai đoạn 1 chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; giai đoạn 2 tổ chức chuẩn bị chiến đấu; giai đoạn 3 thực hành chiến đấu trên bản đồ và giai đoạn 4 bắn đạn thật.

Sư đoàn 330 (Quân khu 9) tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 2 cấp ngoài thực địa có một phần thực binh

Các bộ phận tổ chức thực hành nội dung trong diễn tập. 

Thông qua cuộc diễn tập, nhằm nâng cao trình độ, năng lực điều hành cho người chỉ huy; phương pháp, tác phong trong quá trình chỉ đạo, chỉ huy, điều hành diễn tập của chỉ huy cơ quan trung đoàn, sư đoàn; trình độ tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu cho cán bộ phân đội.

Đồng thời, qua diễn tập làm cơ sở để đánh giá kết quả huấn luyện, trình độ khả năng sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật có trong biên chế; rèn luyện, nâng cao khả năng cơ động, hiệp động và xử lý tình huống của cán bộ, chiến sĩ; hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị; công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật trong chiến đấu.

Theo kế hoạch, cuộc diễn tập sẽ tổ chức bắn đạn thật tại Trường bắn Chi Lăng (Quân khu 9) vào ngày 25-11-2022.


HOÀNG TUẤN - VĂN CỌP/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/su-doan-330-quan-khu-9-to-chuc-dien-tap-chi-huy-co-quan-1-ben-2-cap-ngoai-thuc-dia-co-mot-phan-thuc-binh-711402

  • Từ khóa