Bắc Sơn xây dựng, huấn luyện lực lượng vũ trang vững mạnh

Thứ 5, 23.03.2023 | 14:53:16
1,011 lượt xem

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Bắc Sơn luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, huấn luyện lực lượng vũ trang (LLVT) vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh (QPAN).

Bắc Sơn là huyện có vị trí chiến lược quan trọng trong xây dựng khu vực phòng thủ của huyện nói riêng và của tỉnh nói chung. Thượng tá Đổng Minh Khởi, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bắc Sơn cho biết: Hằng năm, cấp ủy, chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động của cấp trên về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đặc biệt, cơ quan quân sự các cấp đã phát huy vai trò, trách nhiệm, tham mưu cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xây dựng hoàn chỉnh các quyết tâm A, kế hoạch A2, A3, A4 và các kế hoạch tác chiến phòng thủ; tổ chức xây dựng và huấn luyện LLVT, điều chỉnh, bổ sung kịp thời hệ thống các văn kiện phù hợp với tình hình thực tiễn, đáp ứng yêu cầu công tác quốc phòng địa phương.

Dân quân tự vệ huyện Bắc Sơn luyện tập động tác chuẩn bị nằm bắn súng

Hằng năm, lực lượng bộ đội thường trực của huyện thường xuyên được củng cố, kiện toàn tổ chức, biên chế theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại”. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng, huấn luyện theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, hiện nay chiếm 1,9% dân số huyện, có đủ các thành phần, binh chủng theo đúng quy định, phù hợp với từng loại hình ở cơ sở. Lực lượng dự bị động viên thường xuyên được phúc tra, đăng ký, quản lý, sắp xếp vào các đơn vị bảo đảm đạt 100% chỉ tiêu, sẵn sàng động viên khi có tình huống xảy ra.

Để nâng cao sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT, các đơn vị đã thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, đảm bảo quân số tham gia, nội dung, chương trình học tập, huấn luyện theo đúng quy định. Trong quá trình huấn luyện, các đơn vị đã đẩy mạnh phong trào thi đua, duy trì nghiêm túc chế độ trực ban, trực chiến, trực phòng không, luyện tập thuần thục các phương án tác chiến, khả năng sẵn sàng chiến đấu sát với từng địa bàn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác huấn luyện năm 2022, lực lượng bộ đội thường trực 100% đạt khá, giỏi; lực lượng dân quân tự vệ 100% đơn vị đạt yêu cầu, (trong đó, trên 80% đạt khá, giỏi); tổ chức kiểm tra sẵn sàng huy động lực lượng dự bị động viên đảm bảo 100% quân số.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Nhất Hòa là đơn vị đạt huấn luyện giỏi nhiều năm liên tục, đồng chí Nông Xuân Đông, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã cho biết: Cơ quan quân sự xã luôn chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền kiện toàn lực lượng dân quân xã đủ biên chế, thành phần, binh chủng và chất lượng chính trị. Năm 2022, đã tham mưu chính quyền tổ chức kết nạp 15 thanh niên có đủ năng lực, phẩm chất chính trị vào lực lượng dân quân; giới thiệu cho cấp ủy tổ chức kết nạp được 2 chiến sỹ dân quân vào Đảng, nâng tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân của xã đạt 28%. Đồng thời, đơn vị chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng dân quân. Kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác huấn luyện từ năm 2014 đến nay, đơn vị luôn đạt huấn luyện giỏi.

Năm 2023, cấp ủy, chính quyền huyện Bắc Sơn xác định tiếp tục nâng cao hiệu quả vai trò công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng LLVT. Trong quý I/2023, cơ quan quân sự các cấp của huyện đã làm tốt công tác tham mưu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu. Đồng thời, các đơn vị đã chuẩn bị cơ sở vật chất, con người phục vụ công tác huấn luyện năm 2023 đảm bảo chặt chẽ. Qua đó, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức của cả hệ thống chính trị và toàn dân về công tác quốc phòng địa phương, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc.

Với những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ, năm 2022, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bắc Sơn đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng địa phương.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/569741-bac-son-xay-dung-huan-luyen-luc-luong-vu-trang-vung-manh.html

  • Từ khóa