Cao Lộc xây dựng tiềm lực quốc phòng vững chắc

Thứ 5, 25.05.2023 | 15:11:30
1,072 lượt xem

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Cao Lộc đã quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Qua đó, củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Huyện Cao Lộc có hơn 74 km đường biên giới, có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng – an ninh (QP–AN). Thượng tá Lương Ngọc Truyện, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện, Chính trị viên Ban CHQS huyện Cao Lộc cho biết: Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của huyện biên giới, cấp ủy, chính quyền huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội gắn với củng cố, tăng cường tiềm lực QP–AN trên địa bàn. Đồng thời, quy hoạch, xác định cụ thể vị trí các khu vực phòng thủ then chốt, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, các khu vực sơ tán cơ quan khối Đảng, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân, làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành và Nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng địa phương.

Lãnh đạo huyện Cao Lộc động viên lực lượng vũ trang tham gia diễn tập khu vực phòng thủ huyện Cao Lộc

Từ năm 2013 đến nay, việc xây dựng tiềm lực quốc phòng đã được các cơ quan chuyên môn của huyện phối hợp khảo sát, quy hoạch trình cấp trên thẩm định, phê duyệt. Đặc biệt, huyện đã ban hành 5 đề án về xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ; xây dựng, hoàn chỉnh các quyết tâm A, kế hoạch A2, A3, A4 và kế hoạch tác chiến trong khu vực phòng thủ; tổ chức xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ vững chắc như: căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, trận địa hỏa lực, trận địa phòng ngự của các xã, thị trấn phục vụ cho mục đích quốc phòng khi có tình huống xảy ra.

Xác định lực lượng vũ trang là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Cao Lộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, vững mạnh về chính trị tư tưởng, có cơ cấu tổ chức về số lượng và chất lượng. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng theo hướng “vững mạnh, rộng khắp” đạt tỷ lệ 2,1% so với tổng dân số huyện, với đủ các thành phần dân quân thường trực biên giới, dân quân cơ động, dân quân binh chủng. Công tác đăng ký, quản lý, huấn luyện lực lượng dự bị động viên được thực hiện chặt chẽ, quân số biên chế vào các đơn vị dự bị động viên đạt 100%, chất lượng đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 85,2%, gần đúng chuyên nghiệp quân sự 6,69%.

Đồng chí Hứa Văn Mút, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Thanh Lòa cho biết: Thời gian qua, cơ quan quân sự thường xuyên chủ động tham mưu chính quyền xã chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân, nhất là lực lượng dân quân thường trực biên giới, bảo đảm quân số trực 24/24 giờ, đây là lực lượng nòng cốt, luôn trong tâm thế sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ. Năm 2021, xã đã được cấp trên quan tâm đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng chốt dân quân thường trực biên giới, góp phần đảm bảo cơ sở vật chất, xây dựng nền nếp chính quy, phục vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến dấu, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Hằng năm, các lực lượng đã tổ chức luyện tập, nâng cao trình độ công tác chỉ huy, tổ chức hiệp đồng chiến đấu đối với khẩu đội, tiểu đội, trung đội; chú trọng hướng dẫn, thực hành, nhằm giúp cho cán bộ, chiến sĩ nắm chắc tính năng kỹ, chiến thuật, biết sử dụng thành thạo các loại vũ khí, khí tài trong hoạt động thực tiễn. Nổi bật từ trong giai đoạn 2013 – 2022, cấp ủy, chính quyền huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ, kết hợp với diễn tập phòng, chống cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn tại 22/22 xã, thị trấn trên địa bàn. Tiêu biểu năm 2016 và năm 2022, cấp ủy, chính quyền huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo thành công 2 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Qua đó, vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào điều kiện cụ thể của huyện, nhất là trong phân tích, nhận định, đánh giá tình hình, nghiên cứu điều chỉnh quyết tâm tác chiến phòng thủ, xác định chủ trương, biện pháp tổ chức thực hiện; thể hiện rõ sự điều hành trong các nội dung diễn tập đảm bảo đúng quy trình, phản ánh sát với tình hình thực tế, rút ra được nhiều bài học, kinh nghiệm trong quản lý, điều hành, là cơ sở tiếp tục nâng cao hiệu quả xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc.

Với những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ, năm 2023 UBND huyện Cao Lộc đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới giai đoạn 2013 – 2022.


Đình Quang/baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/584505-cao-loc-xay-dung-tiem-luc-quoc-phong-vung-chac.html

  • Từ khóa